A fogvatartottak leveleinek kezelését vizsgálta a NAIH


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAIH elfogadta, hogy a fogvatartottak részére érkező küldeményeket lefénymásolják és csak a másolatot adják át a fogvatartottak részére, de felkérte az IM-et, hogy a Bvtv. végrehajtási rendeletében megfelelően szabályozza a személyes adatok kezelését.

A NAIH egy bejelentés alapján kezdte vizsgálni a Sátoraljaújhelyi Fegyház- és Börtön gyakorlatát, amely szerint a fogvatartottak részére érkező leveleket a büntetés-végrehajtási intézet lefénymásolja és kizárólag a fénymásolatot adja át az elítélteknek, az eredeti példányokat pedig látogató fogatáskor adják át a fogvatartott által megjelölt hozzátartozónak, vagy a bv. intézetben páncélszekrényben őrzik azokat és a fogvatartott a szabadulásakor kézhez kapja.

A fenti gyakorlatra vonatkozóan a NAIH megkereste a büntetés-végrehajtási intézetet, amely válaszában kifejtette, hogy az elítéltek részére küldött levelek papírjait gyakran bódító, kábító hatású anyaggal itatták át, amelyet a fogvatartott ki tudott oldani a papírból és azzal bódult állapotot tudott előidézni.

A NAIH-nak nem volt konkrét információja arra vonatkozóan, hogy ezt a gyakorlatot más büntetés-végrehajtási intézetekben is bevezették-e, de mivel ilyen eset minden intézetben előfordulhat, ezért a Hatóság feltételezte, hogy ezt a gyakorlatot máshol is alkalmazzák.

A NAIH elfogadta, hogy a fenti gyakorlat a fogvatartás rendje és a biztonsága, illetve a fogvatartottak életének és testi épségének védelme érdekében szükséges, ugyanakkor rámutatott, hogy a levelek fénymásolása, tárolása és a fogvatartottak vagy hozzátartozóik részére történő átadása szükségszerűen a személyes adatok kötelező kezelésével jár.

Az Infotörvény alapján kötelező adatkezelést – a jelen esetben a büntetés-végrehajtásról szóló – törvényben lehet szabályozni. A fogvatartottak alapjogait törvény, bírósági ítélet, valamint bírósági és ügyészségi egyéb határozat korlátozhatja. A végrehajtás pontos szabályait a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló IM rendelet tartalmazza.

A NAIH a jogszabályok áttekintését követően megállapította, hogy azok nem tartalmaznak a fogvatartottak leveleinek lemásolására és az eredeti példányok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A NAIH szükségesnek látta a gyakorlat rendeleti szintű szabályozását, amely kizárólag a Bvtv. alapján felbontható és ellenőrizhető küldeményekre vonatkozhat.

A Hatóság figyelembe vette a Magyar Helsinki Bizottság közleményét, amely kifogásolta, hogy a másolatok gyakran rossz minőségűen, nehezen olvashatók, a képek nehezen láthatók. A Hatóság szerint ez felvetheti az adatpontosságra és az adatok teljességére vonatkozó követelményeket, illetve az adatkezelés célja, a kapcsolattartás biztosítása is sérülhet.

A fentiekre tekintettel a NAIH szerint a szabályozásban rögzíteni kell, hogy a másolatnak jó minőségűnek kell lennie és színes kép esetén a másolatot is színesben kell átadni a fogvatartottnak.

A Hatóság elvárja, hogy az eredeti példányok átadását a büntetés-végrehajtási intézetek dokumentálják, azokat nyilvántartásban rögzítsék, amely tartalmazza legalább a küldemény postai azonosítóját a címzettre, az utólagos átadás időpontjára és a levélküldemény átvevőjére vonatkozó adatokat. Ha a fogvatartott úgy rendelkezik, hogy a küldeményt hozzátartozójának adják át, akkor az erre vonatkozó nyilatkozatot is be kell szerezni.

A NAIH javasolta az Igazságügyi Minisztériumnak a rendelet módosítását.

(naih.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. április 19.

Csökkenő kkv terhek, szigorítások a közreműködők tevékenységében – Módosult az ESG törvény

Négy hónappal az új ESG törvény elfogadását követően jelent meg a törvény első módosítása, amely számos ponton átalakítja, illetve kiegészíti az ESG adatszolgáltatásra, a nyilvántartásokra és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (SZTFH) megillető hatósági jogkörökre vonatkozó rendelkezéseket. A módosításról Györfi-Tóth Péter, partner, a DLA Piper Hungary ESG szakterületének vezetője és Dránovits Dóra, a DLA Piper Hungary szenior ügyvédje készítettek összefoglalót.