A fogvatartottak leveleinek kezelését vizsgálta a NAIH

A NAIH elfogadta, hogy a fogvatartottak részére érkező küldeményeket lefénymásolják és csak a másolatot adják át a fogvatartottak részére, de felkérte az IM-et, hogy a Bvtv. végrehajtási rendeletében megfelelően szabályozza a személyes adatok kezelését.

A NAIH egy bejelentés alapján kezdte vizsgálni a Sátoraljaújhelyi Fegyház- és Börtön gyakorlatát, amely szerint a fogvatartottak részére érkező leveleket a büntetés-végrehajtási intézet lefénymásolja és kizárólag a fénymásolatot adja át az elítélteknek, az eredeti példányokat pedig látogató fogatáskor adják át a fogvatartott által megjelölt hozzátartozónak, vagy a bv. intézetben páncélszekrényben őrzik azokat és a fogvatartott a szabadulásakor kézhez kapja.

A fenti gyakorlatra vonatkozóan a NAIH megkereste a büntetés-végrehajtási intézetet, amely válaszában kifejtette, hogy az elítéltek részére küldött levelek papírjait gyakran bódító, kábító hatású anyaggal itatták át, amelyet a fogvatartott ki tudott oldani a papírból és azzal bódult állapotot tudott előidézni.

A NAIH-nak nem volt konkrét információja arra vonatkozóan, hogy ezt a gyakorlatot más büntetés-végrehajtási intézetekben is bevezették-e, de mivel ilyen eset minden intézetben előfordulhat, ezért a Hatóság feltételezte, hogy ezt a gyakorlatot máshol is alkalmazzák.

A NAIH elfogadta, hogy a fenti gyakorlat a fogvatartás rendje és a biztonsága, illetve a fogvatartottak életének és testi épségének védelme érdekében szükséges, ugyanakkor rámutatott, hogy a levelek fénymásolása, tárolása és a fogvatartottak vagy hozzátartozóik részére történő átadása szükségszerűen a személyes adatok kötelező kezelésével jár.

Az Infotörvény alapján kötelező adatkezelést – a jelen esetben a büntetés-végrehajtásról szóló – törvényben lehet szabályozni. A fogvatartottak alapjogait törvény, bírósági ítélet, valamint bírósági és ügyészségi egyéb határozat korlátozhatja. A végrehajtás pontos szabályait a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló IM rendelet tartalmazza.

A NAIH a jogszabályok áttekintését követően megállapította, hogy azok nem tartalmaznak a fogvatartottak leveleinek lemásolására és az eredeti példányok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A NAIH szükségesnek látta a gyakorlat rendeleti szintű szabályozását, amely kizárólag a Bvtv. alapján felbontható és ellenőrizhető küldeményekre vonatkozhat.

A Hatóság figyelembe vette a Magyar Helsinki Bizottság közleményét, amely kifogásolta, hogy a másolatok gyakran rossz minőségűen, nehezen olvashatók, a képek nehezen láthatók. A Hatóság szerint ez felvetheti az adatpontosságra és az adatok teljességére vonatkozó követelményeket, illetve az adatkezelés célja, a kapcsolattartás biztosítása is sérülhet.

A fentiekre tekintettel a NAIH szerint a szabályozásban rögzíteni kell, hogy a másolatnak jó minőségűnek kell lennie és színes kép esetén a másolatot is színesben kell átadni a fogvatartottnak.

A Hatóság elvárja, hogy az eredeti példányok átadását a büntetés-végrehajtási intézetek dokumentálják, azokat nyilvántartásban rögzítsék, amely tartalmazza legalább a küldemény postai azonosítóját a címzettre, az utólagos átadás időpontjára és a levélküldemény átvevőjére vonatkozó adatokat. Ha a fogvatartott úgy rendelkezik, hogy a küldeményt hozzátartozójának adják át, akkor az erre vonatkozó nyilatkozatot is be kell szerezni.

A NAIH javasolta az Igazságügyi Minisztériumnak a rendelet módosítását.

(naih.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Letartóztatták egy embercsempész csoport irányítóját
2019. december 7.

Letartóztatásba helyezte bíróság azt a 37 éves, Budapesten élő, menekültstátusszal rendelkező szír férfit, akit a Fővárosi Főügyészség azzal gyanúsít, hogy egy embercsempész csoport szervezője, irányítója volt.

Húsz év fegyházra ítélték az óbudai óvónő gyilkosát
2019. december 6.

Húsz év fegyházbüntetésre ítélte az óbudai óvónőt lelövő férfit a Fővárosi Törvényszék. A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a bűncselekmény elkövetését előre kitervelt bosszú vezérelte.

A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége nem korlátlan
2019. december 6.

A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége nem korlátlan

A munkavállalót terhelő kárenyhítési kötelezettség megítélésekor értékelni kell az életkorát, egészségi állapotát, családi és lakóhelyi körülményeit. A kárenyhítési kötelezettség teljesítését az eset összes körülményei mérlegelésével lehet megítélni az objektív kárfelelősséggel tartozó, de annak megtérítése alól mentesülni kívánó munkáltató által bizonyított tények alapul vételével. Abban az esetben, amikor a munkavállaló bizonyítottan a jogellenesen megszüntetett munkaviszonyában betöltött munkakörének megfelelő állást keresett, aktívan eleget tett kárenyhítési kötelezettségének.