A közérdekű adatigénylések teljesítése Koronavírus


A NAIH közzétette a közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatójának hatályosított változatát.


A Magyar Közlöny 2020/260. számában jelent meg a Kormány 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről.

A 2021. május 22-én kihirdetett, a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja a fenti rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

Az Országgyűlés 2021. szeptember 27-i döntése szerint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény értelmében a törvény 2022. január 1-ig marad hatályban.

Jelenleg tehát továbbra is az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandóak lehetnek egyes közérdekű adatigénylésekre. A normaszöveg megegyezik a tavaszi veszélyhelyzet idején hatályba léptetett, a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló (már nem hatályos) 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet szövegével.

Az adatvédelmi érintetti jogok gyakorlását sem a GDPR, sem a bűnügyi irányelv (a személyes adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú kezelése) esetében e jogszabály már nem érinti.
Az Alkotmánybíróság az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alkotmányosságát vizsgáló 2021. április 13-i ülésén elfogadott, 15/2021. (V. 13.) AB határozatában megállapította: a koronavírussal szembeni védekezésben való közreműködés, mint alkotmányos cél arányban van azzal a hátránnyal, hogy az adatigénylő csak 45, illetve 90 napon belül jut az igényelt információhoz.

Ugyanakkor alkotmányos követelményként az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. november 30.

Szigorítottak az állatvédelmi szabályokon

Súlyosabban büntetik a jövőben az állatok megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek számít.

2021. november 30.

Hibrid munkavégzés: mikor kell szerződést módosítani?

Megállapodás hiányában, az eredeti munkaszerződésben meghatározott munkaidő érvényes a munkavégzés helyétől függetlenül, de hibrid munkavégzés során nem szabad megfeledkezni a munkaszerződés módosításáról sem – mutat rá az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője.