A lengyel és a magyar kérdéssel foglalkozott az EDPB Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Roberta Metsola máltai és Andrzej Halicki lengyel európai parlamenti képiselők kezdeményezésére az Európai Adatvédelmi Testület a 26. plenáris ülésén levelet fogadott el a lengyel, postai úton lebonyolítani tervezett elnökválasztásról. Ezen túlmenően információt kértek a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet ideje alatt elfogadott legutóbbi magyar kormányrendeletekről.

A képviselőknek küldött válaszában az EDPB jelezte, hogy tudomása van arról, hogy a lengyel állampolgárok személyes adatait a lengyel PESEL (személyi azonosító) adatbázisból az egyik minisztérium továbbította a lengyel állami postavállalat részére, amely az EDPB szerint is kiemelt figyelmet igényel.

Az EDPB hangsúlyozta, hogy a GDPR szerint a személyes adatokat, például neveket és címeket, valamint nemzeti azonosító számokat (például a lengyel PESEL azonosítót) törvényesen, tisztességesen és átlátható módon kell kezelni, a célhozkötöttség elvének megfelelően.

A hatóságok megoszthatják a választási névjegyzékben szereplő személyekkel kapcsolatos információkat, de csak abban az esetben, ha ezt a tagállami jogszabályok kifejezetten megengedik. Az EDPB szerint a személyes adatok – egy jogalanyoktól a másikhoz való – továbbítása mindig az GDPR-nak megfelelő jogalapot igényel.

Az EDPB a személyes adatok politikai kampányokban történő felhasználásáról szóló állásfoglalásában (2/2019) korábban rögzítette, hogy a politikai pártoknak és a jelölteknek – illetve a hatóságoknak, így különösen a nyilvántartások vezetéséért felelős hatóságoknak – minden esetben be kell tudniuk mutatni  az adatvédelmi alapelveknek való megfelelésüket.

Az EDPB azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben a választásokat postai szavazással bonyolítják le, úgy az állam felelőssége annak biztosítása, hogy megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre a politikai véleményekkel kapcsolatos személyes adatok titkosságának és integritásának megőrzésére.


Andrea Jelinek, az EDPB elnöke hozzátette: „A választások képezik minden demokratikus társadalom alapkövét. Ezért az EDPB mindig külön figyelmet szentelt a személyes adatok választási célú kezelésére. Arra ösztönözzük az adatkezelőket, különösen a hatóságokat, hogy mutassanak példát és a személyes adatokat átlátható módon kezeljék, úgy, hogy kétség se férhessen az adatkezelés jogalapjához, illetve az adatok továbbításához .”

Az EDPB ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a GDPR rendelkezéseit a nemzeti felügyeleti hatóságok hajtják végre. Az EDPB önmagában nem adatvédelmi felügyeleti hatóság, és mint ilyen, nem rendelkezik ugyanolyan feladatokkal és hatáskörökkel, mint a nemzeti felügyeleti hatóságok. A GDPR rendelkezéseinek állítólagos megsértését a felelős és független nemzeti felügyeleti hatóság hatásköre kivizsgálni.

Ennek ellenére az EDPB továbbra is különös figyelmet fordít a személyes adatok demokratikus választásokkal kapcsolatos kezelésére és továbbra is kész támogatni az EDPB minden tagját, így a lengyel felügyeleti hatóságot is.

A plenáris ülésen a magyar felügyeleti hatóság (NAIH) tájékoztatta az EDPB-t a koronavírussal kapcsolatban a veszélyhelyzet ideje alatt a magyar kormány által elfogadott jogalkotási intézkedésekről.

Az EDPB úgy ítélte meg, hogy további tájékoztatásra van szükség, ezért felkérte a NAIH-ot, hogy nyújtson további információkat az intézkedések hatályáról és időtartamáról, valamint küldje meg véleményét ezen intézkedések szükségességéről és arányosságáról. Az EDPB a következő ülésén tovább tárgyalja majd az ügyet.

(edpb.europa.eu)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Magyarország tovább erősítette pozícióját az uniós igazságügyi eredménytáblán

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Igazságügyi Eredménytábla 2024 című kiadványát. Az összefoglaló az Európai Unió jogállamisági eszköztárának részeként éves áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságára, minőségére és függetlenségére vonatkozó mutatókról. Célja, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokkal segítse a tagállamokat nemzeti igazságügyi rendszereik hatékonyságának javításában. Jelentőségét növeli, hogy az uniós igazságügyi eredménytábla az éves jogállamisági jelentés egyik információforrása.

2024. július 19.

MOKK: gyakran kérnek egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot a bérbeadók

A felvételi ponthatárok kihirdetésével ismét kezdetét veszi a lakáskeresési roham az egyetemi városokban. A bérbeadók jellemzően két- vagy háromhavi kaucióval biztosítják be magukat arra az esetre, ha a bérlőnek tartozása keletkezik vagy kárt tesz az ingatlanban. Ugyanakkor probléma esetén az számít leginkább, hogy készült-e közjegyzői okirat, amely nélkül csak hosszú és költséges pereskedéssel tudják a bérbeadók az igényünket érvényesíteni – hívta fel a figyelmet pénteken kiadott ismeretterjesztő írásában a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

2024. július 19.

Az OBH megkezdi az IFORM -ra való átállást

Az OBH elkészítette és 2024. július 16. napjától fokozatosan, ügyszakonként eltérő időpontokban teszi elérhetővé az ügyfelek számára a beadványok benyújtására szolgáló iFORM űrlapokat.