Az adatkezelő köteles teljesíteni az érintettek kérelmeit Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAIH megállapította, hogy az érintettek tájékoztatáshoz fűződő jogát, valamint az átláthatóság elvét is megsértette a honlap üzemeltetője.

A Debreceni Egyetem fordult a NAIH-hoz, mert az oktatók panaszt tettek, amiért a www.markmyprofessor.com weboldalon velük összefüggésben sértő megjegyzések jelentek meg.

A bejelentés szerint, 2020. március közepe óta, ismeretlen személy több egyetemi oktató ellen, több alkalommal, naponta általában négy hullámban (reggel, délben, délután és este), az egyes hullámokon belül egy-két perces eltéréssel, kizárólag trágár szavakból álló „értékelést” tett közzé.

Egyes negatív kommentek esetében az érintett oktatók a www.markmyrofessor.com oldalon található „Jelentem” felületen is panaszt tettek, hivatkozva arra, hogy az adott kommentek a személyükön túl, sértik a markmyprofessor.com értékelési irányelveit is, mert „trágárságnak, durvaságnak” minősülnek.

Az oktatók 2020. április 14-én tettek bejelentést az üzemeltetőnek, élve a GDPR 21. cikk szerinti, a személyes adatok érintettjeit megillető tiltakozás jogával, és arra kérték a Bejelentettet, hogy a weboldalon megjelenő személyes adataikat – az oktatókra vonatkozó sértő megjegyzéseket/értékeléseket – törölje.

A Bejelentő szerint a Bejelentett sem a Dékán, sem az oktatók panaszát nem vizsgálta meg, és azok elbírálását illetően sem adott tájékoztatást.

A honlap üzemeltetője a részére nyitva álló 15 napon belül nem adott választ, ezért NAIH hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indított. Az üzemeltető válaszában arról tájékoztatta a NAIH-ot, hogy a hivatkozott kérelmeket – feltehetően technikai hiba miatt – nem kapta meg, azok tartalmáról nem szerzett tudomást. A bejelentők honlapon rögzített értékelésekkel kapcsolatos kifogásairól csak a NAIH tényállás tisztázását célzó végzéséből értesült.

A NAIH, a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a Debreceni Egyetem az üzemeltetőhöz írásban intézett kérelmét nem az üzemeltető székhelyére, hanem annak telephelyi címére postázta, így az üzemeltetőnek nehézséget jelentett, hogy a koronavírus járvány első hulláma előidézte rendkívüli helyzetben azt megismerje, és arra határidőben érdemi választ adjon.

Az adatkezelőnek azonban, az általa végzett adatkezelés során minden tőle elvárható intézkedést meg kell tennie és valamennyi munkaszervezési megoldást ki kell alakítania annak érdekében, hogy a GDPR-ban rögzített, és az annak alapján összeállított saját adatkezelési tájékoztatójában szereplő adatkezelési elveknek megfelelő, az érintetti joggyakorlás teljességét előíró kötelezettségnek eleget tehessen.

A NAIH nem fogadta el, hogy a Debreceni Egyetem és az általa jelzett ügyben érintettek jogának gyakorlásával összefüggő kérelmei alapján az üzemeltető azért nem intézkedett, mert azokat nem kapta meg.

A NAIH a GDPR 83. cikkében foglaltakat figyelembe véve − különös tekintettel arra, hogy az üzemeltető a Bejelentő, és az általa jelzett ügyben érintettek kérelmének, a NAIH révén történő tudomásszerzést követően teljes körűen eleget tett, a jogsértés ismétlődése, valamint annak jövőbeni megelőzése érdekében intézkedett, továbbá az együttműködési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette − bírság kiszabását nem látta indokoltnak.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Az Európai Bizottság jelentése a Digitális évtized szakpolitikai program időarányos teljesítéséről

A Bizottság a mai napon közzétette a digitális évtized helyzetéről szóló második jelentést, amely átfogó áttekintést nyújt a Digitális évtized szakpolitikai program által 2030-ra kitűzött digitális célkitűzések és célok elérése terén elért eredményekről. A jelentést idén első alkalommal kíséri a tagállamok által benyújtott, a digitális évtizedre vonatkozó nemzeti stratégiai ütemtervek elemzése, amely részletezi az EU digitális átalakulásához való hozzájárulás érdekében tervezett nemzeti intézkedéseket, intézkedéseket és finanszírozást.

2024. július 12.

Július 15-től ítélkezési szünet a bíróságokon és az Alkotmánybíróságon

2024. július 15. és augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat. Az Alkotmánybíróságon július 22-től augusztus 30-ig tart az ítélkezési szünet. Az egyes kormányzati igazgatási szervek, hivatalok is tarthatnak igazgatási szünetet.