Az adatkezelő köteles teljesíteni az érintettek kérelmeit Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAIH megállapította, hogy az érintettek tájékoztatáshoz fűződő jogát, valamint az átláthatóság elvét is megsértette a honlap üzemeltetője.

A Debreceni Egyetem fordult a NAIH-hoz, mert az oktatók panaszt tettek, amiért a www.markmyprofessor.com weboldalon velük összefüggésben sértő megjegyzések jelentek meg.

A bejelentés szerint, 2020. március közepe óta, ismeretlen személy több egyetemi oktató ellen, több alkalommal, naponta általában négy hullámban (reggel, délben, délután és este), az egyes hullámokon belül egy-két perces eltéréssel, kizárólag trágár szavakból álló „értékelést” tett közzé.

Egyes negatív kommentek esetében az érintett oktatók a www.markmyrofessor.com oldalon található „Jelentem” felületen is panaszt tettek, hivatkozva arra, hogy az adott kommentek a személyükön túl, sértik a markmyprofessor.com értékelési irányelveit is, mert „trágárságnak, durvaságnak” minősülnek.

Az oktatók 2020. április 14-én tettek bejelentést az üzemeltetőnek, élve a GDPR 21. cikk szerinti, a személyes adatok érintettjeit megillető tiltakozás jogával, és arra kérték a Bejelentettet, hogy a weboldalon megjelenő személyes adataikat – az oktatókra vonatkozó sértő megjegyzéseket/értékeléseket – törölje.

A Bejelentő szerint a Bejelentett sem a Dékán, sem az oktatók panaszát nem vizsgálta meg, és azok elbírálását illetően sem adott tájékoztatást.

A honlap üzemeltetője a részére nyitva álló 15 napon belül nem adott választ, ezért NAIH hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indított. Az üzemeltető válaszában arról tájékoztatta a NAIH-ot, hogy a hivatkozott kérelmeket – feltehetően technikai hiba miatt – nem kapta meg, azok tartalmáról nem szerzett tudomást. A bejelentők honlapon rögzített értékelésekkel kapcsolatos kifogásairól csak a NAIH tényállás tisztázását célzó végzéséből értesült.

A NAIH, a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a Debreceni Egyetem az üzemeltetőhöz írásban intézett kérelmét nem az üzemeltető székhelyére, hanem annak telephelyi címére postázta, így az üzemeltetőnek nehézséget jelentett, hogy a koronavírus járvány első hulláma előidézte rendkívüli helyzetben azt megismerje, és arra határidőben érdemi választ adjon.

Az adatkezelőnek azonban, az általa végzett adatkezelés során minden tőle elvárható intézkedést meg kell tennie és valamennyi munkaszervezési megoldást ki kell alakítania annak érdekében, hogy a GDPR-ban rögzített, és az annak alapján összeállított saját adatkezelési tájékoztatójában szereplő adatkezelési elveknek megfelelő, az érintetti joggyakorlás teljességét előíró kötelezettségnek eleget tehessen.

A NAIH nem fogadta el, hogy a Debreceni Egyetem és az általa jelzett ügyben érintettek jogának gyakorlásával összefüggő kérelmei alapján az üzemeltető azért nem intézkedett, mert azokat nem kapta meg.

A NAIH a GDPR 83. cikkében foglaltakat figyelembe véve − különös tekintettel arra, hogy az üzemeltető a Bejelentő, és az általa jelzett ügyben érintettek kérelmének, a NAIH révén történő tudomásszerzést követően teljes körűen eleget tett, a jogsértés ismétlődése, valamint annak jövőbeni megelőzése érdekében intézkedett, továbbá az együttműködési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette − bírság kiszabását nem látta indokoltnak.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2023. június 5.

Uniós bíróság: a 2019-es lengyel igazságügyi reform sérti az uniós jogot

A 2019 decemberében elfogadott lengyel igazságügyi reform sérti az uniós jogot, ugyanis nem felel meg a függetlenség és a pártatlanság követelményének egyebek mellett a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának működése – közölte ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága hétfőn.

2023. június 5.

Folyamatosan változó jogszabályok: így segíthet az MI

A megyék átnevezése vármegyékké nem csak nagy port kavart a sajtóban és a közbeszédben egyaránt, de többszáz jogszabály módosítását igényelt. A helyzetet bonyolítja, hogy a különféle jogalkotók eltérő megoldásokat alkalmaztak a helyzet megoldására. A vármegyei jogszabály-dömping azonban csak a jéghegy csúcsa: egy év alatt 214 közlöny közel 12 ezer oldalán csaknem ötezer jogszabály jelent meg.