Az ajánlattevő ajánlatkérővel szembeni kártérítési igényének az uniós joggal összhangban álló eljárásjogi feltételei

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2019. január 24.
Címkék: , , , ,
Rovat:
Nem ellentétes az uniós joggal az olyan tagállami eljárásjogi rendelkezés, amely a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltételéül (elfogadhatósági feltételéül) szabja, hogy valamely döntőbizottság, illetőleg – e döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során – a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa.

Az alapügy

A felperes által vezetett ajánlattevő konzorciumot az alperes mint ajánlatkérő összeférhetetlenség miatt kizárta a tárgyalásos közbeszerzési eljárásból. A felperes által vezetett konzorcium az ajánlatkérő döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslattal támadta meg. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2005. szeptember 12-én kelt határozatával a konzorcium jogorvoslati kérelmét elutasította, a Fővárosi Bíróság a 2006. április 28-án kelt ítéletével a határozat bírósági felülvizsgálata során a keresetet elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett, majd az Európai Bíróság a C-138/08. sz. határozatának meghozatalát követően folytatódó eljárásában ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A másodfokú bíróság nem vizsgálta, hogy jogsértést követett-e el az ajánlatkérő az összeférhetetlenség kimondásakor azzal, hogy nem tette lehetővé a felperes számára a védekezés lehetőségét, mert ilyen kifogás nem szerepelt a keresetben, ezért nem volt a közigazgatási határozatnak olyan része, amelynek a felülbírálatát a bíróság elvégezhette volna. A kizárólag a másodfokú eljárásban hivatkozott európai jogalkalmazási gyakorlatra való felperesi hivatkozást érdemben nem vizsgálta, mert álláspontja szerint olyan kérdésben nem foglalhatott állást, amely nem volt a közigazgatási eljárás része. A Legfelsőbb Bíróság a 2011. február 7-én kelt ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az Európai Bizottság a per tárgyát képező projekttel kapcsolatban vizsgálta a közbeszerzési eljárást. Ennek során arra a következtetésre jutott, hogy az alperes mint ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési szabályokat.
Az Európai Bizottság e megállapításaira hivatkozva a felperes perújítási kérelmet terjesztett elő, amelyet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2013. június 6-án kelt végzésével elutasított, mivel álláspontja értelmében perújítási kérelmet csak olyan ténykérdésekben lehet előterjeszteni, és kizárólag olyan perújítási okra lehet hivatkozni, amelyre az elsőfokú bíróság tényállást állapított meg. A bíróság kötve van a kereseti kérelemhez, csak e korlátok közt vizsgálhatja felül a perújítással érintett határozatot. Az elsőfokú bíróság határozatát végzésével a Fővárosi Törvényszék helyes indokai alapján helybenhagyta.
A felperes a fenti előzményeket követően előterjesztett módosított keresetében a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 351. §-a és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 339. §-a alapján az ajánlatkéréssel és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült költségeként 24.043.685 forint kára megtérítésére kérte kötelezni az alperest.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A jogerős ítélettel szemben a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Az Európai Bíróság az előterjesztés alapján a C-300/17. sz. ítéletével döntött.

A Kúria döntése
Az előzetes döntéshozatali eljárás befejezését követően folytatódó eljárásában a Kúria ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A Kúria ítéletében az alábbi megállapításokat tette:
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérővel szembeni kártérítési igényét elbíráló felülvizsgálati eljárásban a felperesre nézve kedvezőtlen döntőbizottsági határozat ismételten nem vizsgálható felül, ezért a felperesnek minden olyan felülvizsgálati hivatkozása irreleváns, ami a korábban már elbírált közbeszerzési közigazgatási eljárásban érvényesített igényeivel függ össze.
Azt a kártérítési perben releváns kérdést pedig egyértelműen rendezte az Európai Bíróság C-300/17. sz. ügyben hozott ítélete, hogy nem ellentétes az uniós joggal az olyan tagállami eljárásjogi rendelkezés (a régi Kbt. szabályaival tartalmilag azonos szabályozást adó, a közbeszerzésekről szóló jelenleg hatályos 2015. évi CXLIII. törvény 177. § (1) bekezdésében megfogalmazott előfeltétel is ilyennek tekinthető), amely a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltételéül (elfogadhatósági feltételéül) szabja, hogy valamely döntőbizottság, illetőleg – e döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során – a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa.
Nem ellentétes az uniós joggal az olyan tagállami eljárásjogi rendelkezés sem, amely a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai keretében a közbeszerzési döntőbizottság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kizárólag a döntőbizottság előtti eljárás során előadott jogalapok vizsgálatára korlátozza.
A felperes ezért az ajánlatkérővel szembeni kártérítési igénye elfogadhatósági feltételét igazolni nem tudta.

(lb.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Felfüggesztett büntetést kapott az orvvadász
2019. április 18.

A Tapolcai Járásbíróság 2019. április 17-én kihirdetett ítéletével lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint orvvadászat bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és ezért őt két év – végrehajtásában négy évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte.

Nemzeti exportcikk lehet a digitális bíróságból
2019. április 17.

Együttműködési megállapodást kötött 2019. április 17-én dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mely szerint a jövőben Magyarország bíróságai is bekapcsolódnak hazánk digitális exportjának fejlesztésébe.

Csecsemőgyilkosságért ítéltek el egy házaspárt és lányukat
2019. április 16.

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt egy házaspár 25, illetve 20 éves fegyházbüntetését hagyta jóvá kedden a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla. Lányuk kétéves börtönbüntetését helyben hagyta az ítélőtábla, de esetében az ítélet végrehajtásának felfüggesztését háromról öt évre emelte - közölte a táblabíróság szóvivője.

Az EU hatékonyabb védelmet biztosít az uniós jog megsértését bejelentőknek
2019. április 16.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén elfogadta azt a szabályozást, amely a jövőben nagyobb védelmet biztosít a munkavégzés során tapasztalt, az európai uniós szabályozást sértő törvénytelenségeket vagy kárt okozó cselekményeket bejelentők számára - közölte az uniós parlament kedden.