Az áldozatvédelem során a bíróság kiemelt figyelmet fordít az eljárás szereplőire

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. február 26.
Címkék: , , , , , ,
Rovat:
Február 22-e, a bűncselekmények áldozatainak világnapja. A téma aktualitása kapcsán az OBH dr. Szél Napsugár Ágnessel, a Kecskeméti Járásbíróság polgári ügyszakos bírájával, a Kecskeméti Törvényszék Tanúgondozás, Áldozatvédelem és Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoportjának megbízott vezetőjével készített interjúját olvashatják.

2015-től a tanúgondozás országos program kiegészült az áldozatvédelemmel. Hogyan jelenik meg az áldozatvédelem a bíróságok munkájában?

Az áldozatvédelem szorosan kapcsolódik a tanúgondozáshoz. A büntetőeljárásban a sértettek legtöbbször tanúként jelennek meg a bíróság előtt, polgári ügyekben a kiskorúak általában tanúként, vagy egyéb érdekeltként vesznek részt. Nagyon fontos, hogy a tanúgondozás során már megszólítjuk őket mint tanúkat, abból a célból, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az alapvető eljárási jogaikról, kötelezettségeikről. Elsődlegesnek tartjuk, hogy legyen számukra egy olyan személy, akihez bizalommal fordulhatnak, amennyiben bármilyen kérdésük vagy problémájuk merül fel a megjelenéssel kapcsolatban. E körben is tudnak segítséget nyújtani számukra a tanúgondnokok. Ezért is van óriási szerepe a tanúgondozásnak.

Fontos hangsúlyozni, hogy a bíróságok munkájában áldozatvédelemről beszélünk. Nem keverendő össze az áldozatsegítéssel. Ez két különböző fogalom, teljesen más eszközeik vannak. Az áldozatvédelem ugyanakkor egy nagyon komplex feladat. A bíróságnak ebben az a szerepe, hogy kiemelt figyelmet fordítson az eljárás szereplőire, bármilyen pozícióban jelenik meg, legyen szó akár egy kiskorú tanúról, akár egy bűncselekmény sértettjéről. Ennek a szemléletnek az egész eljárást át kell hatnia, végig kell kísérnie. Ezt nevezzük holisztikus szemléletnek.

A Kecskeméti Törvényszéken munkacsoport foglalkozik a programmal. Mióta működik ez a munkacsoport és milyen eredményeket ért el eddig a tanúgondozás és áldozatvédelem területén?

A munkacsoport jelen formájában 2016 óta működik. Minden évben vannak prioritásaink. Az eddigiekben a legnagyobb hangsúlyt a tanúgondozásra fektettünk, a már kialakult jó gyakorlatokat próbáltuk elmélyíteni. A tanúgondozás körében próbálunk egyre szélesebb körű elérhetőséget biztosítani. A személyes és telefonos kapcsolatfelvétel mellett a munkacsoport javaslatára a törvényszék elnöke e-mailes elérhetőséget is bevezetett, amelyen a tanúgondnokok elérhetők. Ez nagyon hasznos, mert manapság egy e-mailt bármikor, bárhol meg lehet írni. A honlapra ún. GYIK-et készítettünk, ami nagyon praktikus, gördülékenyebbé teszi az ügyintézést. A megye több járásbíróságán megoldott az is, hogy a tanúk tanúszobában töltsék el az időt a tárgyalóterembe történő beszólításukig, ahol elkülönítetten, szinte privát körülmények között várakozhatnak.

Az elmúlt évben az áldozatvédelemmel összefüggésben szakmai napot tartottunk a társszervek képviselőinek részvételével. Decemberben pedig „hivatalos” formát öltött az eddigi együttműködés, ugyanis egy háromoldalú megállapodás született a kormányhivatallal és a rendőrséggel. A szakmai napon kiváló, elkötelezett szakemberek tartottak előadást, látszott rajtuk, hogy hivatásuk az áldozatsegítés, áldozatvédelem. Az esemény nemcsak abból a szempontból volt fontos, hogy jobban megismertük a társhatóságok tevékenységét a témában, hanem azért is, mert bizonyos szintű „érzékenyítés” is történt a tanúgondnokok körében.

A munkacsoportnak feladata a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás, mint országos programban történő helyi szintű közreműködés megvalósítása is?

A munkacsoport az eddig említett két terület mellett a gyermekközpontú igazságszolgáltatással is foglalkozik. Az idei év legfontosabb célkitűzése ezen a területen a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok kapcsolatának elmélyítése. Ez központi igazgatási szinten is prioritás és ennek megvalósítását kívánjuk helyi szinten is támogatni képzés szervezése, szakmai nap rendezése útján.

Milyen kihasználtsággal „működnek” a gyermekmeghallgató szobák? 

A büntető ügyekben úgy tudom, hogy az új Be. szabályozása folytán meglehetősen leszűkült azon esetek köre, amikor a kiskorú meghallgatását foganatosítani kell. Polgári ügyekben többször előfordul, hogy gyermekeket hallgatnak meg. Családjogi ügyeket tárgyaló bíróként a gyermek meghallgatását rendszerint az erre speciálisan kialakított, oldottabb körülményeket biztosító helyiségben folytatom.

A munkacsoport megbízott vezetőjeként milyen tervei vannak a munkacsoport 2019-es tevékenységét illetően? Vannak-e már esetleg konkrét feladatok, amelyekre fókuszálnak majd?

A határokon átívelő bontóperekben, büntető ügyekben egyre gyakrabban fordulnak elő külföldi tanúk. Amit mindenképpen szeretnénk idén elérni, hogy a külföldi tanúk idegen nyelvű tájékoztatása is megoldott legyen. Ha nem is az anyanyelvükön, de legalább a főbb hivatalos uniós nyelveken elérhető legyen a tájékoztató. Másik fontos feladatunk, hogy a tanúgondnokok eljárását a GDPR rendelet szabályainak megfelelően szabályozzuk. A tájékoztatót hasznos lenne kiegészíteni továbbá a távmeghallgatásra vonatkozó információkkal.

Részt vettem az Országos Bírósági Hivatal 2019. február 18-án megrendezett tudományos konferenciáján, ami megerősítette, hogy miért kell nagy hangsúlyt fektetni ezekre a területekre. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, ami a tudományos konferencián is elhangzott, hogy az áldozatvédelem és az eljárási szereplők védelme egy különleges szemléletmódot igényel a bíróságok részéről, továbbá munkánk során mindig törekednünk kell az emberség megőrzésére.

(birosag.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Rabszolgatartó családot tartóztattak le
2019. július 18.

Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is rabszolgaként tartottak és használtak ki Pakodon.

Már hat éve működik az elektronikus kapcsolattartás
2019. július 18.

Már hat éve működik az elektronikus kapcsolattartás

Az elektronikus kapcsolattartás 2013. évi bevezetése óta eltelt 6 és fél évben a bíróságokra érkezett elektronikus beadványok és a bíróságok által elektronikus úton kiküldött kiadmányok száma megközelítette a 7 milliót.