Az élettársakról és a vezető tisztségviselő felelősségéről tanácskoztak a Kúrián

Október 11-én az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok negyedik tematikus konferenciáját rendezték meg a Kúria Dísztermében.

Érdekes és kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak polgári jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók 2019. október 11-én a Kúrián. A tanácskozás fő témái az alanyváltozás lehetősége a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt indított perekben és az élettársi kapcsolat fogalmi elemei voltak.

Elsőként egy gazdasági jogi téma került terítékre: az alanyváltozás lehetősége a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján indított perekben.

A tanácskozás indoka az volt, hogy a bírói gyakorlatban bizonytalanság mutatkozik a tekintetben, hogy ezekben a perekben a jogviszony természete lehetővé teszi-e vagy kizárja a perbeli jogutódlást. A kérdést elkülönítve kell vizsgálni az alperesi és a felperesi pozíció tekintetében, utóbbi esetén külön kitérve a jogutódlás lehetőségére az adós megszűnése esetére, illetve a hitelezői pozícióban bekövetkező esetleges jogutódlásra.

A téma kapcsán részletgazdag előadást tartott Dr. Bodzási Balázs a Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docense, az Igazságügyi Minisztérium szakértője, aki a problémakör tágabb megvilágítása érdekében ismertetett néhány lehetséges elképzelést a készülő új csődtörvény felelősségi jogi kérdéseivel kapcsolatban. Ezt követően felszólalt Dr. Farkas Attila, a kúria szaktanácsának elnöke, Dr. Kovács Ildikó a Pécsi Ítélőtábla tanácselnöke és Dr. Zámbó Tamás a Győri Ítélőtábla tanácselnöke.

A tematikus ülés második részében a jogegységi csoport az élettársi kapcsolat fogalmi elemeiről tanácskozott, figyelemmel a Ptk. korábbitól eltérő szabályozási filozófiájára, és az élettársi kapcsolathoz fűzött eltérő – tágabb körű – jogkövetkezményekre.

A tanácskozás párját ritkító módon a bírói hivatásrend és a tudomány képviselőinek rendkívül széles körű bevonásával zajlott: az előbbiek köréből a tanácskozáson részt vett a Kúria jelenlegi szaktanácsa (dr. Baloginé dr. Faiszt Judit mb. tanácselnök, dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna és Nyírőné dr. Kiss Ildikó bírák), Dr. Kőrös András nyugalmazott kúriai tanácselnök, címzetes egyetemi docens, a Nemzetközi Családjogi Társaság (ISFL) tagja, Dr. Csűri Éva nyugalmazott kúriai bíró, kúriai tanácsos, az ítélőtáblák képviseletében: Szilágyiné dr. Karsai Andrea, Dr. Lukács Zsuzsanna, Dr. Havasiné dr. Orbán Mária, Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet és Dr. Szeghő Katalin. A jogtudomány részéről a vitához hozzászólt Dr. Barzó Timea PhD., Dr. Hegedűs Andrea PhD., Dr. Molnár Sarolta Judit PhD., Reiderné dr. Bánki Erika PhD. és Dr. Szeibert Orsolya PhD.

(kuria-birosag.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Külföldi cégrészesedés: a tranzakciók nagy része érintett lehet
2020. május 29.

2020. május 26-án a Kormány elfogadta a 227/2020. (V.25.) sz. Kormányendeletet, ami 2020. december 31. napjáig új hatósági bejelentési kötelezettséget határozott meg az úgynevezett stratégiai társaságokban történő bizonyos részesedés és egyéb jogosultság szerzésére vonatkozó, illetve egyéb, külföldi vagy külföldi hátterű cégek által megvalósított tranzakciókkal kapcsolatban, hívja fel a figyelmet a Baker Mckenzie budapesti irodájának társasági jog és vállalatfelvásárlási csoportja.