Bírósági ügyintézés egy kattintással


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A www.birosag.hu oldalon közvetlenül, egy kattintással érhetők el az elektronikus ügyindítást lehetővé tevő alkalmazások, amelyek az OBH által indított projektekben kifejlesztett felületeknek köszönhetően valósulnak meg. Az elektronikus alkalmazásoknak köszönhetően a bíróságok működésében, a napi ügyvitelben a legújabb technikai módszerek jelentek meg. Immár a bíróságokon lehetőség van a polgári peres eljárások elektronikus folytatására az elektronikus fizetésre elektronikus csőd – és felszámolási eljárásra, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos eljárásokra.


Elektronikus polgári peres eljárás

Az Országos Bírósági Hivatal kialakította és 2013. január 1-től folyamatosan és zavarmentesen üzemelteti azt az elektronikus alkalmazást, amely a polgári perekben az elektronikus kapcsolattartást biztosítja a bíróság és a peres felek között.

Az úgynevezett ÜKE (Ügyfélkapcsolatok elektronizálása) rendszer éles üzembe állításához szükség volt az eljárásjogi, az ügyviteli és az iratkezelési szabályok megalkotására is, melyek a jogszabályi hátteret biztosítják.

Az ÜKE rendszeren keresztül már valamennyi törvényszékre érkezett elektronikus beadvány – a felek önként vállalták az elektronikus kommunikációt – és a bíróság is folyamatosan elektronikus úton tartja a kapcsolatot a peres felekkel.

A kialakított rendszer az Ügyfélkapu alkalmazással és az Általános Nyomtatványkitöltő Program használatával vehető igénybe.

Az elektronikus polgári peres eljárás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben (továbbiakban Pp.) meghatározott, az elektronikus kommunikáció szabályainak gyakorlati alkalmazását eredményezi. ( Pp. Hetedik rész XXVIII. fejezete (394/B. § – 394/H. §.)

2. Elektronikus fizetés a bíróságokon

Az Országos Bírósági Hivatal célul tűzte ki a központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER) történő kapcsolódást. A projekt megvalósítja a technikai csatlakozást az EFER-hez, az Igazságügyi Minisztérium által fejlesztett és éles üzembe állított Igazságügyi Fizetési Portál (IFP) közvetítésével.

Az OBH a törvényszékek, az ítélőtáblák és a Kúria tekintetében az EFER rendszerhez történő egyenkénti csatlakozás jogi, informatikai és gazdasági előfeltételeit megteremtette – az EFER csatlakozás minden intézményben megvalósult.

A 2015.január 1. után indult csődeljárásokban az EFER rendszeren keresztül történő illeték és költségtérítési díjak fizetése lehetővé vált.

3. Elektronikus csődeljárás és felszámolási eljárás

Az Országos Bírósági Hivatal kialakította azt az informatikai alkalmazást, amellyel lehetővé vált, hogy 2015.január 1. követően a csőd- és felszámolási eljárásokban a bíróság és a felek – a fél választása szerint – egymással elektronikus úton tudja tartani a kapcsolatot.

Jogesetelemzés felsőfokon

Valós munkaügyi jogvitás ügyek feldolgozása dr. Berke Gyula, dr. Pál Lajos, dr. Lőrincz György és Tálné dr. Molnár Erika közreműködésével.

2015. június 9. – Best Western Hotel Hungária, Budapest

További részletek és jelentkezés>>

Az elektronikus kapcsolattartás a 2015.január 1. napját követően az adós részéről benyújtott csődeljárás esetében kötelező. A kialakított rendszer az Ügyfélkapu alkalmazással és az Általános Nyomtatványkitöltő Program használatával vehető igénybe.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések az 1991. évi XIX. törvény szabályain és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek az elektronikus kommunikációra vonatkozó Hetedik részén alapulnak.

4. Civil szervezetek eljárása

Az Országos Bírósági Hivatal kialakította azt az alkalmazást, amely biztosítja, hogy 2015. január 1. után a civil nyilvántartási eljárások már elektronikus úton is kezdeményezhetőek legyenek.

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtása egyes szervezetek, így a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség vonatkozásában kötelező.

Ezen kívül 2015. január 1-jét követően a beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő ha

  • a kérelmező jogi képviselővel jár el, vagy
  • ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri,
  • a kérelem a közhasznú jogállás megállapítására irányul,
  • a már közhasznú szervezet is a beadványokat kizárólag elektronikus úton adhatja be.

Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, kérelmét választása szerint elektronikus úton vagy papír alapon terjesztheti elő a bíróságon.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések a 2011. évi CLXXXI. törvény szabályain és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek az elektronikus kommunikációra vonatkozó Hetedik részén alapulnak.

Minden tudnivalót megtalál a civil szervezetek elektronikus beadványairól itt.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

A kiváló jogi szolgáltatás alap – ehhez kell további értéket hozzáadni

A világon mindenhol, így Magyarországon is versenyhátrányba kerülhetnek (és valószínűleg kerülnek is) azok a munkavállalók, akik nem akarják vagy nem képesek használni a mesterséges intelligenciát – erre hívja fel a figyelmet a Magyar Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmány.

2024. június 13.

Elutasította az Emberi Jogok Európai Bírósága Karsai Dániel beadványát

Június 13-án, csütörtökön hozott ítéletet az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS-ben szenvedő alkotmányjogász ügyéről. Karsai amiatt indított keresetet, mert szerinte sérülnek az egyéni jogai Magyarországon, amiért nem rendelkezhet saját életvégi döntéséről.