Biztonságosabb személyazonosító okmányok

„Az EU a személyazonossággal való visszaélés visszaszorítása érdekében szigorúbb biztonsági szabályokat vezet be a személyazonosító igazolványok tekintetében. A Tanács a mai napon elfogadta azt a rendeletet, amely biztosítja, hogy az uniós polgárok személyazonosító igazolványai, valamint az uniós polgárok és uniós állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik számára kiállított tartózkodási okmányok biztonságosabbá váljanak.

Az új szabályok biztonságosabbá fogják tenni a személyazonosító igazolványokat azáltal, hogy minimumkövetelményeket határoznak meg mind az okmány tartalmára, mind pedig a kibocsátó tagállamok által egységesen alkalmazandó biztonsági elemekre vonatkozóan.

A rendelet nem kötelezi a tagállamokat személyazonosító igazolványok bevezetésére, amennyiben nemzeti joguk ezt nem írja elő.

A személyazonosító igazolványokra vonatkozó biztonsági követelmények
Az új szabályok értelmében a személyazonosító igazolványokat egységes hitelkártya-formátumban (ID-1) kell kiállítani, tartalmazniuk kell egy géppel olvasható vizsgálati zónát és meg kell felelniük az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) biztonsági minimumkövetelményeinek. Ezenkívül tartalmazniuk kell a tulajdonos arcképét, valamint egy kontaktmentes csipen digitális formátumban tárolva két ujjnyomatát. A személyazonosító igazolványokon egy uniós zászlóban helyet kap a kibocsátó tagállam országkódja is.

Érvényességi idejük minimum 5 és maximum 10 év lesz. A tagállamok a 70. életévüket betöltött személyek számára hosszabb érvényességű idejű személyazonosító igazolványokat is kiállíthatnak. A kiskorúaknak kiállított igazolványok érvényességi ideje kevesebb mint 5 év lehet.

A régebbi típusú személyazonosító igazolványok kivezetése
Az új rendelkezések a jogszabály elfogadása után két évvel lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy addigra minden új okmányt az új kritériumoknak megfelelően kell kiállítani.

A feltételeknek nem megfelelő jelenlegi személyazonosító igazolványok általánosságban legkésőbb az új szabályok alkalmazásának megkezdése után tíz évvel érvényüket veszítik, kivéve, ha már korábban lejárnak. A 70. életévüket betöltött személyek részére kiállított személyazonosító igazolványok a lejáratukig érvényesek maradnak, amennyiben megfelelnek bizonyos biztonsági minimumkövetelményeknek és rendelkeznek géppel olvasható vizsgálati zónával.

A legkevésbé biztonságos igazolványok, amelyek nem felelnek meg a biztonsági minimumkövetelményeknek vagy nem rendelkeznek géppel olvasható vizsgálati zónával, öt éven belül lejárnak.

Adatvédelmi biztosítékok
Az új szabályok erős adatvédelmi biztosítékokat is előírnak annak érdekében, hogy az összegyűjtött adatok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A tagállami hatóságoknak mindenekelőtt a kontaktmentes csipek és az azon tárolt adatok biztonságáról kell gondoskodniuk, hogy a csipeket ne lehessen feltörni, illetve hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

Tartózkodási okmányok
A szabályok azt is előírják, hogy az uniós polgárok részére kiállított tartózkodási okmányoknak legalább milyen adatokat kell tartalmazniuk, továbbá harmonizálják az uniós polgárok uniós állampolgársággal nem rendelkező családtagjai részére kiállított tartózkodási kártyák formátumát és más jellemzőit.”

(hirlevel.egov.hu)

(consilium.europa.eu)

Kapcsolódó cikkek:


Özvegyi nyugdíj holtnak nyilvánítás esetén
2019. november 15.

Özvegyi nyugdíj holtnak nyilvánítás esetén

A Tny. 47. § (1) bekezdéséből nem következik, hogy az egyéves időtartam az igényérvényesítésre nyitva álló határidő lenne, csupán az, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halál időpontjától számítottan legkevesebb egy évig folyósítható.

Szabadság kiadása egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén
2019. november 15.

Szabadság kiadása egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén

Egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a Munka törvénykönyv 124. §-a választási lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra nézve, hogy a szabadságot munkanapban, avagy a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámba adja ki.

Őszi adócsomag: minden számlát látni fog a NAV
2019. november 14.

Őszi adócsomag: minden számlát látni fog a NAV

Hamarosan minden számlát látni fog a NAV, összevonják az egyéni járulékokat, bevezetik a hatósági átvezetés intézményét, és jön az ingatlanspekulációt büntető illeték.

Nigériai csalóknak segítettek, pénzmosás a vád
2019. november 14.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget.