Életbe léptek a lazítások Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos lazítást hozott a hétvége maszkviselés, kijárási korlátozás, esküvők, sportolás,az üzletek nyitva tartása és a zenés, táncos rendezvények terén, de megtartható váltak a demonstrációk is.

A Kormány a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította a veszélyhelyzetet, fenntartva számos, veszélyhelyzetre tekintettel megalkotott szabályozást, május 23-ával azonban a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozataként jelentős könnyítéseket vezetett be a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet. Az irányadó szabályok a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletbe épültek be.

Kijárási tilalom, maszkviselés, üzletek nyitva tartása

Az 5 milliomodik beoltott elérését követően megszűnt az éjfél és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom, valamint a rendelet rendelkezett a kötelező közterületi maszkviselés eltörléséről is. Ez azt jelenti, hogy a maszkviselés a jövőben is kötelező lesz

– a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során (kivéve a vezető a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású vezetőfülkéjében), minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

– az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során (kivéve az olyan szünetet, amely során a dolgozók mellőzhetik a maszk használatát),

– a bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területét),

– közlevéltár, nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

– ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv, posta ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, valamint minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben.

Mindezeken túl megszűnt az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja is.

Esküvőkre, családi eseményekre vonatkozó szabályok

A módosítás a házasságkötést (a lakodalom kivételével) és a temetést kiveszi a rendezvény fogalma alól. Így, ha a házasságkötésre nem az anyakönyvi hivatal házasságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében kerül sor, a házasságkötésre a családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó szabályok válnak alkalmazandóvá.

A családi eseményen vagy magánrendezvényen (az ott foglalkoztatottakat nem beleszámolva) egy időben legfeljebb ötven fő lehet jelen (korábban 10 volt, a temetéseken azonban továbbra is az 50 fős létszám marad irányadó), lakodalom esetén pedig legfeljebb kétszáz fő. Ezeken az eseményeken a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedetté vált. A szabályok betartatásáról az esemény szervezője, valamint az esemény helyszínének üzemeltetője, illetve a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják és az esemény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére (az ott foglalkoztatottakon kívül) az esemény résztvevőin kívül más nem léphet be, akkor az eseményen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Ha a vendéglátónak van olyan, az üzlet többi részétől elzárt helyisége, ahol biztosítható, hogy az esemény résztvevői az esemény teljes időtartama alatt a vendéglátó többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag ebbe a helyiségbe léphetnek be és itt tartózkodhatnak az esemény befejezéséig. A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője az esemény ideje alatt, illetve az elkülönített helyiségben nem köteles maszkot viselni. A szabályok betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják és az esemény teljes időtartama alatt a szálláshely területére (az ott foglalkoztatottakon kívül) az esemény résztvevőin kívül más nem léphet be, akkor azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Ha a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy az esemény résztvevői az esemény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag ebbe a helyiségbe beléphet, és az esemény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat. Az esemény befejezését követően a koronavírus ellen nem védett résztvevők kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni (nem aludhatnak ott, kivéve, ha egyben üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkeztek, vagy ha a szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyeknek, kirendelt egészségügyi dolgozónak, illetve ha koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek minősülnek). A szabályok betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A zenés, táncos rendezvények

Életkorra való tekintet nélkül látogathatóvá válnak a zenés, táncos rendezvények, de azon kizárólag koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt. Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni. A szabályok foglalkoztatás terén nyújtanak lehetőséget arra, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínén koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, de a fellépők kivételével ők a rendezvény teljes időtartama alatt kötelesek maszkot viselni. Ezzel szemben, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak, a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt és foglalkoztatható. A rendezvény szervezője, valamint helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve ezek alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét nem igazolja.

Gyülekezés

Eltörlésre került a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés általános tilalma. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre vonatkozó új szabályok értelmében, ha a gyűlésen ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, viszont ha ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. Továbbra is azonban a spontán gyűlés. A védelmi intézkedések betartásáért a gyűlés vezetője felel.

Sportolási lehetőség

A szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – mellett megengedetté vált a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása is. Ugyancsak eltörlésre került az a szabály, hogy a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények területén este 11 óra és reggel 5 óra között csak a versenyző és az őt felkészítő sportszakember tartózkodhat (az ott dolgozókon kívül), így lehetővé vált a koronavírus ellen védett valamennyi személy számára is. A sportfesztiválokon a versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet.

Egyéb rendezvények

Az olyan rendezvényeken, amik nem minősülnek sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, valamint zenés, táncos rendezvénynek, ha azt szabadtéren tartják, és azon (az ott foglalkoztatottakat nem számolva) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Az ötszáz fő vagy ennél több fős rendezvényen kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. Ez alól a sportfesztivál képezhet kivételt, ha a sporteseményen a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat. Ha a rendezvényt zárt térben tartják, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A fellépők kivételével az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője vagy helyszínének vezetője határozza meg, azzal, hogy a foglalkoztatott, ha a védettséget nem igazolja, a rendezvény befejezéséig köteles maszkot viselni, a szervező a maszkhasználatot nem tilthatja meg. Az egyéb rendezvény szervezője, helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve ezek alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

A 16-18 évesekre vonatkozó szabályok

A 16-18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy abban az esetben is vehet részt, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja későbbi mint este 11 óra.

A védőoltást igazoló applikáció

A szabályok értelmében a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékűvé válik, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét védőoltást igazoló applikációval igazolja.


Kapcsolódó cikkek