Jogerős: nem rejtegetheti tovább az EMMI a szivárványcsaládokat

2015 óta húzódó ügynek tett pontot a végére a Fővárosi Törvényszék: helyesen járt el az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amikor megállapította: hátrányos megkülönböztetést követett el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., amikor megtagadta a Szivárványcsaládokért Alapítvány felvételét a család.hu-ra. A Törvényszék felszólította a felpereseket a diszkrimináció megszüntetésére – olvasható Háttér Társaság közleményében. 

2015-ben csalad.hu címen új információs honlapot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága. A honlapon a kormány családpolitikával kapcsolatos hírei mellett tájékoztató anyagokat közölnek a különböző családtámogatási formákról (első házasok kedvezménye, családi adókedvezmény, családi pótlék stb.), illetve elérhető a magyarországi és határon túli családszervezetek listája is.

A Magyar LMBT Szövetség még 2015 decemberében kereste meg a honlapot fenntartó Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet, majd annak jogutódját, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy felhívja rá a figyelmet: a hatályos jogszabályok ellenére a honlapon található tájékoztató anyagokban nem szerepel, hogy a házastársak mellett a bejegyzett élettársak is jogosultak az első házasok kedvezményére; a szervezet javasolta azt is, hogy a családszervezetek listája egészüljön ki a magyarországi LMBTQ szülők és gyermekeik alkotta családok támogatásával foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapítvánnyal.

Hosszas hallgatás és többszöri megkeresés után a portál szerkesztősége 2016 júliusában azt közölte, hogy „amennyiben a megkeresésükben jelzett lehetőségekkel élni kívánnánk, jelezni fogjuk”. Mivel a kért módosítások nem kerültek átvezetésre, a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) közösség jogi támogatásával foglalkozó Háttér Társaság közérdekű igényérvényesítőként, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítvány képviseletében az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) fordult.

A Hatóság vizsgálata még 2017-ben megállapította, hogy a honlapot üzemeltető Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., illetve az annak tulajdonosi jogait gyakorló, a honlap tartalmára befolyással bíró állami szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor tájékoztatási gyakorlatában hátrányosan különböztette meg az azonos nemű párokat, ill. az LMBTQI családok képviseletével foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapítványt.

Az EMMI és a Családbarát Ország Kft. azonban nem nyugodott bele az EBH döntésébe, és  a Fővárosi Törvényszéknél a Szivárványcsaládokért Alapítvány vonatkozásában bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, arra hivatkozva, hogy a kérelmező a jogsértésről való tudomásszerzés időpontja után másfél évvel fordult a Hatósághoz. Az elsőfokú bíróság igazat adott az EMMI és a Családbarát Ország Kft. azon érvelésének, hogy a kérelem nem vizsgálható érdemben, mert a tudomásszerzéstől számított egy év letelt a kérelem benyújtása előtt. Ezen eljárásjogi hiba miatt az elsőfokú bíróság a további kereseti kérelmeket nem vizsgálta.

A bíróság végzése ellen az Egyenlő Bánásmód Hatóság felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a perbe az EBH oldalán a Háttér Társaság által képviselt Szivárványcsaládokért Alapítvány is becsatlakozott. A Kúria nemrégiben meghozott döntésében elvi éllel megállapította, hogy a folyamatos jogsértés esetén az eljárásindítás egy éves határidejét a jogsértő magatartás befejezésétől kell számítani, a folyamatos jogsértés fennállása alatt a kérelmet bármikor be lehet nyújtani. A Kúria ezért a Fővárosi Törvényszék határozatát hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárásra lefolytatására utasította.

Az új bírósági eljárás során a felperesek azzal érveltek, hogy a Szivárványcsaládokért Alapítványt nem érte hátrány, mert nem utasították el a listára történő felvételét, pusztán arról tájékoztatták, hogy később fogják ezt a kérését elbírálni; illetve az Alapítvány létéről és releváns információiról nem csak a család.hu listájáról lehet tájékozódni. A bíróság megállapította, hogy az EMMI nem-cselekvése az elmúlt négy évben folyamatosan, hivatalos elutasító döntés nélkül is fenntartotta a Szivárványcsaládokért Alapítvány hátrányos megkülönböztetését. A második érv pedig azért nem állja meg a helyét, mert ezen az alapon egy családszervezetnek sem kellene szerepelnie a honlapon.

Az EMMI három, a Szivárványcsaládokért Alapítvány kérelmét 10 hónappal megelőzően keltezett csatolmánnyal kívánta alátámasztani azt az állítását, hogy a listán olyan szervezeteket tüntettek csak fel, amelyekkel több éves, szoros együttműködésben állnak. A törvényszék ennek kapcsán megállapította, hogy a csatolmányoknak sem a száma, sem a tartalma nem kielégítő magyarázat arra, hogy a több mint 40 szervezetből álló listára miért nem kerülhetett fel a Szivárványcsaládokért Alapítvány.

A bíróság kimondta, hogy a Szivárványcsaládokért Alapítványt a listára való fel nem vételével hátrány érte, mert láthatósága, megismerhetősége, társadalmi elismertsége csökkent a vele összehasonlítható helyzetben lévő családszervezetekhez képest. Így a Fővárosi Törvényszék az EMMI-t és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.-t a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte.

„A KSH adatai szerint Magyarországon több száz azonos nemű pár nevel gyermeket. A kormányzat nem tehet úgy, mintha ezek a családok nem léteznének” – kommentálta a döntést Dombos Tamás, a Szivárványcsaládokért Alapítvány jogi képviseletét ellátó Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatának munkatársa.

Kapcsolódó cikkek:


Sorozatgyilkossági ügyben fejezték be a nyomozást
2020. augusztus 7.

Több emberöléssel is gyanúsítják külföldön D. Csabát, a csantavéri születési szerb-magyar férfit, aki ellen egy budapesti gyilkosság ügyében befejezte a nyomozást a rendőrség.

Jogszerű volt a Demokratikus Koalíció megbírságolása
2020. augusztus 7.

Jogszerű volt a Demokratikus Koalíció megbírságolása

A mérlegelési jogkörben hozott döntés nem jogszabálysértő pusztán azon az alapon, hogy a jogszabályban meghatározott mérlegelési szempontok közül csak azokat mutatja be, amelyeket a hatóság az adott ügy szempontjából relevánsnak tartott, a jelentőséggel nem bíró, a nem értékelt, illetve nem értelmezhető elemeket nem sorolja fel.

Visszavonták a bejelentőket jutalmazó hódmezővásárhelyi rendeletet
2020. augusztus 7.

Egyhangú döntéssel hatályon kívül helyezték a bűncselekményekről bizonyítékot szolgáltatóknak jutalmat ajánló, a Fidesz helyi képviselői által "spiclitörvénynek" nevezett hódmezővásárhelyi rendeletet az alföldi város közgyűlésének pénteki rendkívüli ülésén.

Pert nyert a NAIH a Honvédkórház ellen
2020. augusztus 7.

Pert nyert a NAIH a Honvédkórház ellen

A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a NAIH jogszerűen járt el, amikor megbírságolta a Honvédkórházat, mert Demeter Márta országgyűlési képviselő egészségügyi adatai a Honvédkórháztól a sajtóhoz kerültek egy adatvédelmi incidens keretében, amelyet a Honvédkórház nem jelentett be a NAIH-nak.

Milliárdos üzletembert tartóztattak le, az ügyvédje is gyanúsított
2020. augusztus 7.

A NAV szerint a vállalkozó az ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedési jogot, arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet, hogy ezekkel a hamis adatokkal elkerülje több mint 540 millió forint személyi jövedelemadó befizetését Magyarországon.