Jön az egységes európai ügyfélkapu

Az egységes digitális kapu a már meglévő „Európa Önökért” elnevezést fogja használni, és tartalmazni fog egy, az Európa Önökért portálba integrált közös felhasználói felületet. A felhasználóbarát felület az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető lesz majd.

A Bizottság 2017. május 2-án nyújtotta be az egységes digitális kapu kidolgozására irányuló javaslatát.

A kezdeményezés a polgárok és a vállalkozások azon igényének tesz eleget, hogy könnyebben hozzá tudjanak férni információkhoz, eljárásokhoz, segítséghez és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

A digitális egységes piaci stratégia elismeri, hogy jobban ki lehetne elégíteni a polgárok és a vállalkozások igényeit mind a saját országukban, mind pedig határokon átnyúló helyzetekben azzal, ha kiterjesztenénk és integrálnánk a meglévő európai portálokat, hálózatokat, szolgáltatásokat és rendszereket és hozzákapcsolnánk azokat egy egységes digitális ügyfélkapuhoz.

A rendelet a „Megfelelési csomag” része, amelybe beletartozik az egységes piaci információs eszközről szóló javaslat és a belső piaci díjmentes problémamegoldó weboldal, a SOLVIT továbbfejlesztését célzó intézkedések.

„Az Európai Unió Tanácsa 2018. szeptember 27-én fogadta el rendeletét az egységes digitális kapu létrehozásáról. Az irányelv elfogadására az Európai Parlamenttel júniusban elért megállapodást követően került sor. Az új ügyfélkapu az online információkhoz és eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz biztosít majd hozzáférést magánszemélyeknek és társaságoknak egyaránt.

A digitális és gazdasági ügyekért felelős osztrák szövetségi miniszter szerint az egységes digitális kapu azon magánszemélyeknek és vállalatoknak kínál majd további hathatós eszközt, akik, illetve amelyek élnek a mozgás szabadságával és azzal a joggal, hogy valamely más tagállamban letelepedjenek. Az online információk és eljárások mindenki számára egyformán könnyen hozzáférhetővé válnak. Ez a digitális egységes piac előnyeinek további ékes példája.

„Európa Önökért”

Az egységes digitális kapu a már meglévő „Európa Önökért” elnevezést fogja használni, és tartalmazni fog egy, az Európa Önökért portálba integrált közös felhasználói felületet. A felhasználóbarát felület az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető lesz majd. Az új kapu több olyan hálózatot és szolgáltatást fog integrálni, amelyet nemzeti és uniós szinten annak érdekében hoztak létre, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket segítsék.

A felület központi hozzáférési pontként szolgál majd az EU-n belüli mozgás szabadságának gyakorlására vonatkozó információkhoz, és teljes körű, megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosít majd számos online eljáráshoz. A kapu azon az elven alapul, hogy ha egy eljárás elérhető valamely tagállam állampolgárai számára, akkor annak más tagállamok állampolgárai számára ugyanúgy hozzáférhetőnek kell lennie.

Egyes kulcsfontosságú közigazgatási eljárások mind a tagállamon belüli, mind pedig a határon túli felhasználók számára online elérhetők lesznek. Ezek olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyek üzleti tevékenység végzéséhez, munkavállaláshoz, tanuláshoz vagy egyik helyről a másikra költözéshez kapcsolódnak. Ilyen például a tartózkodást igazoló okmány kikérése, a diákhitel vagy tanulmányi juttatás iránti kérelem, a tudományos címek elismerése, az európai egészségkártya beszerzése, a gépjármű nyilvántartásba vétele, nyugdíj igénylése és a munkavállalók nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való bejelentése.

Az új kapu elősegíti majd az adminisztratív terhek csökkentését. Általános szabályként az egységes digitális kapu az egyszeri adatszolgáltatás elvén fog alapulni, azaz a polgároknak és a vállalkozásoknak ugyanazt az információt csak egy alkalommal kell benyújtaniuk a közigazgatási szervek részére.

A kapu működését a Bizottság által – a tagállami közigazgatási szervekkel együttműködésben – kidolgozott technikai eszközök fogják támogatni.

A rendelet elfogadását követően most a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek alá kell írnia az elfogadott rendeletet. Az aláírt szöveg megjelenik majd az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd az azt követő huszadik napon hatályba lép.

Annak érdekében azonban, hogy valamennyi nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervnek több ideje legyen az alkalmazkodásra, a hatálybalépés után az adott rendelkezésektől függően kettő, négy vagy öt év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy kialakítsák az összes releváns információ és eljárás online elérhetőségét.

(consilium.europa.eu)

Kapcsolódó cikkek:


Lakástakarékpénztárak: elutasította az indítványt az Alkotmánybíróság
2019. július 17.

Lakástakarékpénztárak: elutasította az indítványt az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt, amelyben ellenzéki képviselők alkotmányellenességre hivatkozva a lakástakarék-pénztárakról szóló törvény tavaly októberi, a pénztárak állami támogatásának megszüntetését tartalmazó módosításának semmisítését kérték.

Igazságügyi botrány fenyegeti Észak-Macedóniát
2019. július 17.

Belpolitikai válság fenyegeti Észak-Macedóniát, ha kiderül, hogy van összefüggés Katica Janeva különleges ügyész lemondása és egy szkopjei tévés személyiség letartóztatása között.

A munkáltatói ellenőrzés jogszerűségét vizsgálta a Kúria
2019. július 17.

A munkáltatói ellenőrzés jogszerűségét vizsgálta a Kúria

A munkáltatónak a munkavállaló ellenőrzése előtt meg kell határoznia azokat a módszereket és intézkedéseket, amelyek útján közvetlenül hozzáférhet a munkavállaló személyes kommunikációjának tartalmához; tájékoztatni kell őt arról is, hogyha az ellenőrzés a személyes adataira is kiterjed.

Megtévesztheti a fogyasztókat a „csokiszolárium”
2019. július 17.

Megtévesztheti a fogyasztókat a „csokiszolárium”

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szolárium franchise hálózatot üzemeltető Sun System Kft. ellen, mert úgy véli, hogy a vállalkozás a „Csokicső” szoláriumcsövek reklámozásakor megsérthette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.