Négy párt és pártalapítvány gazdálkodását ellenőrizte az ÁSZ


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzés keretein belül értékelte a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Momentum Mozgalom, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az általuk létrehozott pártalapítványok 2020-2021. évi gazdálkodásának törvényességét. Az ÁSZ az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra vonatkozó megállapításai mellett javaslatokat tett a hiányosságok kezelésére. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és pártalapítványának ellenőrzése során az ÁSZ súlyos szabályozási, gazdálkodási, valamint a támogatások nyújtásával és az adományok elfogadásával kapcsolatos szabálytalanságokat tárt fel.

Az ÁSZ törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványainak gazdálkodását. Az ellenőrzés célja, hogy független és szakmailag megalapozott véleményt adjon az ellenőrzött szervezet gazdálkodásának törvényességéről. A jelenlegi ellenőrzés a pártok és pártalapítványaik gazdálkodásának 2020. és 2021. évi szabályszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzés az ÁSZ ellenőrzési programja, illetve az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével, a pártok és a pártalapítványok által ismert szabályok és nyilvánosan megismerhető ellenőrzési módszertan mentén, egységesen történt.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ellenőrzése során az ÁSZ kisebb – jellemzően adminisztratív – hiányosságokat tárt fel, hasonlóan a Momentum Mozgalom és alapítványa, az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány vonatkozásában.

A Kereszténydemokrata Néppárt szabályozottsága tekintetében az ÁSZ összesen három területen tárt fel hiányosságokat. A megállapított szabálytalanságok a számlarendre, a gazdasági műveletek könyvviteli rendszerben való késedelmes rögzítésére vonatkoztak, megállapítást nyert továbbá, hogy a párt felügyelőbizottsága az ellenőrzött időszakban az Alapszabályban meghatározott, a gazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó feladatait nem látta el. A Kereszténydemokrata Néppárt által létrehozott Barankovics István Alapítvány vonatkozásában az ÁSZ egyebek mellett az alapítvány számviteli politikájának, illetve számlarendjének kiegészítésére, a könyvviteli nyilvántartások szabályszerű vezetésére, és a számviteli beszámolók mérlegtételeinek teljes körű alátámasztására tett javaslatot.

Az ÁSZ a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ellenőrzése során súlyos szabályozási és elszámolási hiányosságokat, illetve tiltott vagyoni hozzájárulás elfogadását állapította meg. A párt 2020. és a 2021. évi pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a működéséhez a forrásokat, a költségvetésből jutatott és az egyéb támogatásokat, adományokat nem szabályszerűen használta fel és számolta el. Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy a párt az ellenőrzött időszakban a jogi személytől – az általa létrehozott alapítványától – a jogszabályi tilalom ellenére fogadott el 5 613 424 Ft vagyoni hozzájárulást. Az ÁSZ jelentése rögzítette, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt gazdálkodása több esetben nem különült el az általa létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodásától. Az ÁSZ megállapítása szerint ez kockázatot jelent a párt jogszabályi kötelezettségei teljesítésére, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerinti engedélyezett forrásból történő, szabályos gazdálkodására vonatkozóan. Az ÁSZ összesen 10 javaslatot tett a párt elnökének a hiányosságok kijavítása érdekében. A jogszabályi tilalom ellenére elfogadott támogatás értékét a vonatkozó törvényi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a párt köteles a központi költségvetésnek befizetni, továbbá a párt központi költségvetésből juttatott támogatását ezen összeggel csökkenteni kell.

Hasonlóan súlyos hiányosságokat és szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodása tekintetében. A jelentés szerint az alapítványnak a számviteli törvény szerint kötelezően elkészítendő szabályzatai tartalmukban nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Az alapító párt ellenőrzése során feltárt jogszabálysértés az alapítvány vizsgálata során is megállapítást nyert. A Savköpő Menyét Alapítvány jogszabályi tilalom ellenére az ellenőrzött időszakban összesen 5 613 424 Ft tiltott vagyoni hozzájárulást nyújtott az alapító párt részére: az alapító párttal közös használatú ingatlan bérleti díját az ellenőrzött időszakban önállóan fizette, azt nem osztotta meg a használat arányában, továbbá a közös rendezvény (táboroztatás) kapcsán a 2020. és 2021. években a táborral kapcsolatos ráfordításokat az alapító párt helyett finanszírozta. Az ÁSZ a Savköpő Menyét Alapítvány kuratóriumi elnökének az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében 12 javaslatot fogalmazott meg.

A jelentések az alábbi oldalról tölthetők le.

(asz.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Társadalmi felelősségvállalás kérdése is a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

Évente közel 200 milliárd forintot fizetnek be a hazai vállalkozások rehabilitációs hozzájárulásként az államkasszába, mivel a foglalkoztatottak között a megváltozott munkaképességű alkalmazottak aránya nem éri el az öt százalékot. Becslések szerint ez a csoport akár 100 ezres tartalékot is jelenthet a magyar munkaerőpiacnak. Az ezen munkavállalók munkába állításához szükséges jól átgondolt stratégia kidolgozásához és megvalósításához a legtöbb vállalat jelenleg nem tud megfelelő szakembert allokálni, ezért érdemes külsős szakértő vagy HR szolgáltató támogatását bevonni.

2024. június 20.

MOKK: tudatosabban tervezik vagyoni viszonyaikat a házasságra készülők

Egyre idősebb korban házasodnak a magyarok, a nők átlagosan már csaknem harminc évesen kötnek először házasságot. A magasabb életkorral gyakran nagyobb vagyon jár, ami a közjegyzők tapasztalatai szerint az egyik oka, hogy egyre többen kötnek házassági vagyonjogi szerződést. Az általános vélekedéssel szemben ez nemcsak a kapcsolat megszűnése esetén segítheti a feleket, de egy bedőlt hitel tekintetében a közös családi vagyon egy részét is megmentheti. Sokan pedig azért szerződnek a házastársukkal, mert több kapcsolatból is született gyermekük, és azt szeretnék, hogy egyenlően örököljenek utánuk.