Négy párt és pártalapítvány gazdálkodását ellenőrizte az ÁSZ


Az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzés keretein belül értékelte a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Momentum Mozgalom, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az általuk létrehozott pártalapítványok 2020-2021. évi gazdálkodásának törvényességét. Az ÁSZ az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra vonatkozó megállapításai mellett javaslatokat tett a hiányosságok kezelésére. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és pártalapítványának ellenőrzése során az ÁSZ súlyos szabályozási, gazdálkodási, valamint a támogatások nyújtásával és az adományok elfogadásával kapcsolatos szabálytalanságokat tárt fel.

Az ÁSZ törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványainak gazdálkodását. Az ellenőrzés célja, hogy független és szakmailag megalapozott véleményt adjon az ellenőrzött szervezet gazdálkodásának törvényességéről. A jelenlegi ellenőrzés a pártok és pártalapítványaik gazdálkodásának 2020. és 2021. évi szabályszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzés az ÁSZ ellenőrzési programja, illetve az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével, a pártok és a pártalapítványok által ismert szabályok és nyilvánosan megismerhető ellenőrzési módszertan mentén, egységesen történt.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ellenőrzése során az ÁSZ kisebb – jellemzően adminisztratív – hiányosságokat tárt fel, hasonlóan a Momentum Mozgalom és alapítványa, az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány vonatkozásában.

A Kereszténydemokrata Néppárt szabályozottsága tekintetében az ÁSZ összesen három területen tárt fel hiányosságokat. A megállapított szabálytalanságok a számlarendre, a gazdasági műveletek könyvviteli rendszerben való késedelmes rögzítésére vonatkoztak, megállapítást nyert továbbá, hogy a párt felügyelőbizottsága az ellenőrzött időszakban az Alapszabályban meghatározott, a gazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó feladatait nem látta el. A Kereszténydemokrata Néppárt által létrehozott Barankovics István Alapítvány vonatkozásában az ÁSZ egyebek mellett az alapítvány számviteli politikájának, illetve számlarendjének kiegészítésére, a könyvviteli nyilvántartások szabályszerű vezetésére, és a számviteli beszámolók mérlegtételeinek teljes körű alátámasztására tett javaslatot.

Az ÁSZ a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ellenőrzése során súlyos szabályozási és elszámolási hiányosságokat, illetve tiltott vagyoni hozzájárulás elfogadását állapította meg. A párt 2020. és a 2021. évi pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a működéséhez a forrásokat, a költségvetésből jutatott és az egyéb támogatásokat, adományokat nem szabályszerűen használta fel és számolta el. Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy a párt az ellenőrzött időszakban a jogi személytől – az általa létrehozott alapítványától – a jogszabályi tilalom ellenére fogadott el 5 613 424 Ft vagyoni hozzájárulást. Az ÁSZ jelentése rögzítette, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt gazdálkodása több esetben nem különült el az általa létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodásától. Az ÁSZ megállapítása szerint ez kockázatot jelent a párt jogszabályi kötelezettségei teljesítésére, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerinti engedélyezett forrásból történő, szabályos gazdálkodására vonatkozóan. Az ÁSZ összesen 10 javaslatot tett a párt elnökének a hiányosságok kijavítása érdekében. A jogszabályi tilalom ellenére elfogadott támogatás értékét a vonatkozó törvényi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a párt köteles a központi költségvetésnek befizetni, továbbá a párt központi költségvetésből juttatott támogatását ezen összeggel csökkenteni kell.

Hasonlóan súlyos hiányosságokat és szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodása tekintetében. A jelentés szerint az alapítványnak a számviteli törvény szerint kötelezően elkészítendő szabályzatai tartalmukban nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Az alapító párt ellenőrzése során feltárt jogszabálysértés az alapítvány vizsgálata során is megállapítást nyert. A Savköpő Menyét Alapítvány jogszabályi tilalom ellenére az ellenőrzött időszakban összesen 5 613 424 Ft tiltott vagyoni hozzájárulást nyújtott az alapító párt részére: az alapító párttal közös használatú ingatlan bérleti díját az ellenőrzött időszakban önállóan fizette, azt nem osztotta meg a használat arányában, továbbá a közös rendezvény (táboroztatás) kapcsán a 2020. és 2021. években a táborral kapcsolatos ráfordításokat az alapító párt helyett finanszírozta. Az ÁSZ a Savköpő Menyét Alapítvány kuratóriumi elnökének az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében 12 javaslatot fogalmazott meg.

A jelentések az alábbi oldalról tölthetők le.

(asz.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

Újabb vádat emeltek Donald Trump ellen

Vádat emeltek Donald Trump volt amerikai elnök ellen, amiért minősített iratokat tárolt otthonában. Ezt maga a politikus jelentette be csütörtökön. A volt elnök közlését megerősítette ügyvédje, Alina Habba a Fox News esti műsorában.

2023. június 8.

A befejezett peres ügyek száma meghaladta az érkezett ügyek számát

„Évtizedes, de talán azt is mondhatjuk, hogy évszázados távlatban kijelenthető: a magyar bírósági ítélkezés nagy részben Budapestre koncentrálódik. 2022-ben a Fővárosi Törvényszékre és az itt működő kerületi bíróságokra érkezett a bírósági ügyek 28 százaléka, és itt volt folyamatban az összes bírósági ügy 31 százaléka. Nem véletlen, hogy a Fővárosi Törvényszék nem csupán az ország legnagyobb ügyforgalmú, hanem a legnagyobb létszámú bírósága is. Az engedélyezett létszám közel 760 bíró és 2200 igazságügyi alkalmazott – ennyien teljesítenek szolgálatot a Fővárosi Törvényszéken és a kerületi bíróságokon” – mondta dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón.