Nem volt bizonyíték az emberölésre, felmentették

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2021. április 29.
Címkék: ,
Rovat:
A Fővárosi Törvényszék felmentett egy férfit, akit emberölés bűntettének elkövetésével vádolt az ügyészség – olvasható a törvényszék Jogászvilághoz eljuttatott közleményében.

Az ítéleti tényállás szerint a sértett 2016. január 1-jén a lakóhelyéről elutazott Budapestre, majd ismeretlen
helyen és időben, ismeretlen körülmények között elhalálozott. Az eltűnt férfi földi maradványaira
hajléktalanok találtak rá – több mint három évvel később.

A vádirati tényállás szerint a sértettre a vádlott támadt rá az adott napon egy nyilvános helyen, mivel ő az
elmaradt bérleti díjról kívánt vele egyeztetni. Eközben szóváltásba keveredtek, a vádlott az időskorú sértettet
fojtogatta, valamint késsel legalább három esetben megszúrta. Az elszenvedett sérülések következtében a
sértett életét vesztette.

Az előkészítő ülésen a vádlott tagadta a bűnösségét, a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, így a bíróság nyomban megkezdte a tárgyalást, amelyen a vádlott nem tett vallomást, kizárólag a személyi körülményei vonatkozásában feltett kérdésekre választolt.

A lefolytatott bizonyítási eljárás során a bíróság tanúkat hallgatott meg, valamint ismertette a nyomozás során keletkezett iratokat, majd a perbeszédek és a vádlott utolsó szó jogán tett nyilatkozatát követően kihirdette az ítéletét.

A bíróság álláspontja szerint a vádlott bűnössége – bizonyítékok hiánya miatt – nem megállapítható.
Azon vádirati megállapítást, amely szerint a bérleti díj elmaradása volt az élet elleni cselekmény indítéka, a
bíróság álláspontja szerint semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá.

A kirendelt orvosszakértők nem tudták kétséget kizáróan megállapítani, hogy a sértett idegenkezűség által
vagy természetes módon hunyt-e el. Bár a nyomszakértők vágás nyomokat rögzítettek a sértett ruházatán, az
azonban teljes mértékben fikció maradt, hogy a sértett fojtás vagy szúrás miatt vesztette életét.
Külön kiemelte a bíróság, hogy sem DNS, sem szemtanú, sem ujjlenyomat nem állt rendelkezésére, s még a
poligráfos vizsgálat eredményét sem tekinthette olyan bizonyítéknak, amely bármilyen szinten alátámasztotta volna a vádlott bűnösségét.

A bíróság ítéletével szemben a tárgyaláson jelen lévő ügyész a jogorvoslati nyilatkozatának megtételére 3
napot tartott fenn, míg a vádlott és védője azt tudomásul vették.

Kapcsolódó cikkek: