Változás a földhivatalok ügyfélfogadási rendjében


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A koronavírus járvány elleni fokozottabb védekezés érdekében – egyelőre 30 napra – Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya újabb, az ügyfélfogadást is érintő intézkedéseket vezetett be.

Hogyan módosult a földhivatali ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje?

Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje változatlan (honlap), azonban személyes

félfogadás csak előzetes időpontfoglalással és csak az alábbi ügyekben lehetséges: tulajdoni lap, térképmásolat, biztonsági okmány, földműves adatlap, iratmásolat kiadása, iratbetekintés, változásfigyelési szerződés megkötése.

A kérelmek benyújtása

A beadványokat az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, célszerű lezárt A/4 méretű borítékba vagy dossziéba tenni és félfogadási időben, az ügyfélszolgálaton elhelyezett, őrzött iratgyűjtő ládába bedobni.

Ennek kiürítése rendszeresen megtörténik, a kérelmek iktatása folyamatos. A széljegyzés a beadás napján ellenőrizhető a tulajdoni lapon (Ügyfélkapu, TAKARNET).

A kérelmek az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, postai úton is megküldhetők a Földhivatali Főosztály postafiók címére. 1590 Budapest, Pf. 101 (IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi ingatlan nyilvántartási ügyek, továbbá földmérési ügyek és társasház alapítások, módosítások Budapest egész területére),

1519 Budapest, Pf. 415 (I., II., III., VIII., IX., X., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületi ingatlan nyilvántartási ügyek),

1243 Budapest, Pf. 719 (kereseti kérelmek, földműves, nyilvántartás vezetése, földvédelmi, földminősítési és újrahasznosítási eljárás, telekalakítási engedélyezési eljárás, földforgalmi ügyekben a földhasználati szerződések, a tulajdonszerzésre irányuló szerződések, hatósági megkeresések jóváhagyása, hatósági bizonyítvány vagy igazolás kiadása a törvényben meghatározott szerzési feltételek fennállásáról).

Az eljárási díj megfizetése

Az eljárási díj megfizetése elsősorban banki átutalással, de készpénz átutalási megbízással (csekk) is lehetséges. Az érintett ingatlan helyrajzi számát szükséges feltüntetni.

Előzmény irat esetén, annak iktató számát is érdemes megjelölni. Az átutalási bizonylat, a csekk eredeti vagy másolati példányát szükséges a beadványhoz csatolni.

A Földhivatali Főosztály bevételi számlaszáma: 10023002-00301208-00000000

Az érkeztetett példányok átvétele

A kérelemhez mellékelt, érkeztetni kért iratokból, az érkeztetést követő napon, a földhivatal csak egy címre és csak akkor postáz vissza, amennyiben azt az ügyfél kéri, felbélyegzett, megcímzett A/4 méretű válaszborítékot és plusz példányt küld (maximális darabszám: 1 példány kérelem, 3 példány szerződés). Ha az előbbiek közül bármelyik hiányzik, a visszaküldés nem lehetséges.

Hogyan módosult az ügyintézési határidő?

Az érdemi ügyintézés, a kérelmek elbírálása folyamatosan megtörténik.

Elektronikus úton eljuttathatók-e a kérelmek a hivatalba?

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás javarészt papír alapú eljárás, azaz a beadványokat eredeti, aláírt formában kell benyújtani.

Néhány eljárás már elektronikusan is intézhető, például:

lakcímváltozás, névváltozás, székhelyváltozás átvezetése, haláleset következtében

a holtig tartó haszonélvezeti jog törlése.

Ezek a kérelmek a beazonosíthatóságot lehetővé tevő, vonatkozó dokumentumok másolatban történő csatolásával és a helyrajzi szám megjelölésével, Hivatali Kapun vagy e-mail-en keresztül is eljuttathatók a földhivatalba.

Hivatali Kapun küldhetők meg továbbá a hatósági, bírósági megkeresések.

Elektronikusan eljuttathatók azok a küldemények, melyeket nem kell papír alapon, aláírva benyújtani és rendelkeznek előzményi iktatószámmal. Ez esetben a hivatkozási szám megjelölés elengedhetetlen.

Hogyan lehet térképmásolatot, tulajdoni lap-másolatot igényelni?

Személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján, illetve térképmásolat, tulajdoni lap-másolat elektronikus lekérdezéssel is elérhető (Ügyfélkapu, TAKARNET).

Hogyan lehet iratmásolatot igényelni?

Iratmásolatra vonatkozó kérelmet elsősorban Hivatali Kapun keresztül lehet eljuttatni a hivatalnak. A kérelem a honlapon megjelölt, iratbetekintés céljából létrehozott címre is megküldhető, de az ügyfélszolgálaton elhelyezett iratdobozba is bedobható, illetve postai úton is megküldhető a fentiekben jelzett, kerület szerint megfelelő postafiók címre. A hivatal válaszát és az eljárási díj összegéről való tájékoztatását 8 napon belül elektronikusan vagy postai úton küldi meg.

Hogyan lehet a földforgalomhoz kötelezően használandó biztonsági okmányhoz hozzájutni?

A kitöltött megrendelőt az igényelt darabszámnak megfelelő összegről szóló átutalási bizonylat, készpénz átutalási megbízás (csekk) eredeti vagy másolati példányának csatolása mellett, az ügyfélszolgálaton elhelyezett iratdobozba is be lehet bedobni, illetve postai úton is meg lehet küldeni a fentiekben jelzett, kerület szerint megfelelő postafiók címre.

Hogyan vehetők át a záradékolt földmérési munkák?

A záradékolt földmérési munkákat előzetesen egyeztetett időpontban lehet átvenni.

(Budapesti Ügyvédi Kamara 624. számú hírlevele)


Kapcsolódó cikkek

2024. március 4.

Online csalókra figyelmeztet a Nemzeti Védelmi Szolgálat

Online csalókra figyelmeztet a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ): a csalók az Anydesk nevű programot próbálják meg letöltetni, hogy teljes hozzáférést kapjanak az áldozatok számítógépéhez, mobiltelefonjához.

2024. március 4.

Közel 400 milliós vagyoni kárt okozott illegális műsorszórással három férfi

A Nagykanizsai Járási Ügyészség vádat emelt három férfi ellen, aki 2015 júniusa és 2020 júniusa között televíziós szolgáltatók szervereire rácsatlakozva létrehozott egy olyan, saját weboldalon működtetett online streamingszolgáltatást, amellyel 21 televíziós csatorna szerzői jogait sértették meg közel 400 milliós vagyoni hátrányt okozva – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség hétfőn.