A “nagykorú” Magyar Munkajogi Konferencián jártunk


2021. október 12. és 14. között 18. alkalommal rendezték meg a Magyar Munkajogi Konferenciát Visegrádon.

A járványhelyzet fejleményei miatt tavaly “hibrid” keretek között zajló esemény után a Wolters Kluwer Hungary Kft. 2021-ben végre újra teljes egészében személyes jelenlét mellett rendezhette meg a munkajoggal foglalkozó hazai szakemberek legnagyobb éves találkozóját. A várakozásokat jól illusztrálja, hogy több, mint 200 résztvevő tette tiszteletét a Thermal Hotel Visegrád konferenciaszintjén a 3 nap során.

Szakmai “ínyencségekben” idén sem volt hiány: a plenáris előadások és szekcióülések foglalkoztak többek között a munkajog és a versenyjog kapcsolódási pontjaival, a munkáltatók közt kikötött elcsábítási tilalommal, a munkajogviszony megszüntetésével, a munkaügyi folyamatoptimalizálással, illetve a munkaügyi ellenőrzés újdonságaival. Nem maradhatott el a minden évben parázs vitát hozó, munkaügyi bírósági ítéleteket feldolgozó Pódiumvita, valamint dr. Lőrincz György ügyvéd, a Magyar Munkajogi Társaság elnöke szokásos programpontja, az Elmélkedés és álmélkodás, 2021-ben immár 6.0-s verzióban.

A XVIII. Magyar Munkajogi Konferencia maximálisan hű maradt az előző tizenhét alkalom tágabb értelemben vett közösségformáló szerepéhez is. A résztvevők az egyes napok záróakkordjaként különféle társasági programokon vehettek részt: akadtak, akik a vacsora utáni ultipartikon bizonyíthatták ügyességüket, mások az operák humoros jogi vonatkozásairól hallhattak rendkívül izgalmas előadást Rózsa Ferenc karmester-zenekutatótól. Az előadótermek előterében pedig dr. Rátkai Ildikó fotóiból nyílt kiállítás Budapesti kaleidoszkóp címmel.

A szünetekben mindhárom nap nagy volt a jövés-menés a Wolters Kluwer Hungary Kft. standjánál, ahol az érdeklődők a legfrissebb jogi, illetve HR-témájú szakirodalmak közül válogathattak, továbbá egy-egy játékot követően értékes ajándékokkal lehettek gazdagabbak.

Igazán eseménydús és értékes ismereteket nyújtó napoknak lehettünk tanúi, osztozva a kollégák viszontlátásának örömében. A visegrádi Magyar Munkajogi Konferencia bár betöltötte a 18. életévét, szakmai házigazdája, dr. Pál Lajos ügyvéd szavaival élve: eddig sem volt kiskorú.

Találkozzunk a tizenkilencediken is!


Kapcsolódó cikkek

2021. november 30.

A kizáró okok szabályozása a közbeszerzési eljárásban – 11. rész

A Wolters Kluwer Hungary gondozásában, dr. Dezső Attila szerkesztésében megjelenő, Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez című könyv a korábbi kommentár jelentősen átdolgozott és kibővített változata. A könyv célja, hogy részletesen és teljeskörűen feldolgozza a közbeszerzési törvény szabályozását és fogalomrendszerét a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok közötti összefüggésekre is kitérve, valamint kimerítő jelleggel bemutassa az elmúlt időszak joggyakorlatát, nagy hangsúlyt fektetve nemcsak a hazai döntőbizottsági és bírósági, hanem az uniós jogalkalmazói gyakorlatra is. Ezúttal a kizáró okok szabályozásáról olvashatnak egy részletet.

2021. november 30.

Évi 52 költözés? Gondolatok a váltott gondoskodásról

Minden európai uniós tagállamban – így Magyarországon is – óriási vitákat keltett a váltott gondoskodást elrendelő bírósági döntés lehetőségének bevezetése. De vajon helye van ezekben a témákban az ideológiai vitáknak, vagy az empirikus kutatások adnak iránymutatást?