A technika legújabb vívmányai a Pp-ben (is)?


Az Országgyűlés 2024. április 30-án szavazta meg az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A salátatörvény számos jogszabályt módosít, többek között a közjegyzőkről, a bírósági végrehajtásról, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, valamint a polgári perrendtartásról szóló törvényt.

Jelen cikkben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításait mutatjuk be. A módosítások a 2023. december 13-I (EU) 2023/2844 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálják.

Jegyzőkönyvezés kép- és hangfelvétellel

A módosítás értelmében a technikai feltételek fennállása esetén a jegyzőkönyv képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel útján történő készítése az eljárás bármely szakaszában történhet. Erre korábban csak az érdemi tárgyalási szakban volt lehetőség. Ez történhet bármelyik fél kérelmére, de akár hivatalból is elrendelheti a bíróság. Amennyiben így történik a jegyzőkönyvezés, a jegyzőkönyv írásbeli kivonatának elkészítése érdekében a bíróság összegzi a feleknek a per eldöntése szempontjából lényeges nyilatkozatait, kérelmeit és indítványait.

A módosítás lehetővé teszi a jegyzőkönyv folyamatos felvétel útján történő készítését fellebbezési eljárás esetén is. Ugyanakkor a szülői felügyelettel kapcsolatos és kapcsolattartási perek esetében a kiskorúak védelme érdekében a kiskorú meghallgatásáról folyamatos felvétel nem készíthető.

Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét a tárgyaláson

A módosítás lehetővé teszi az elektronikus hírközlő hálózat (pl. MSTeams, Skype, Zoom stb.) útján történő egyszerűsített telekommunikációs jelenlétet. Az ilyen meghallgatás esetén a helyiséget nem a bíróság vagy egyéb szerv bocsátja rendelkezésre és elegendő, hogy csak a meghallgatásra kerülő személy legyen jelen a meghallgatáson, ilyenkor a meghallgatásra kerülő személy a rendelkezésre álló eszközt használja. Az eljárási cselekmény kitűzött helyszíne (pl. bírósági tárgyaló terem) és a meghallgatás helyszíne között az összeköttetés közvetlenségét a mozgóképet és hangot egyidejűleg továbbító eszköz biztosítja (pl. laptop, mobiltelefon). Erre akkor van lehetőség, ha a meghallgatásra kerülő személy is hozzájárul az egyszerűsített telekommunikációs jelenléthez.

A meghallgatás akként kell történjen, hogy a meghallgatás helyszínéül szolgáló helyiségben csak a meghallgatásra kerülő személy lehet jelen, illetve akinek a jelenlétét a törvény egyébként lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl. jogi képviselő, gondnok stb.).

A módosítás kitér arra is, hogy mikor nem folytatható le az eljárási cselekmény ilyen módon. Ilyen például, ha a meghallgatásra kerülő személy személyazonosságával, az eljárási cselekményen való részvételének önkéntességével és nyilatkozatának befolyásmentességével kapcsolatban ésszerű kétely mutatkozik, vagy a meghallgatás helyszínéül szolgáló helyiségben olyan személy is jelen van, akinek jelenlétét a törvény nem teszi lehetővé vagy kötelezővé.

A meghallgatást megelőzően az elnök vagy a bírósági titkár meghatározza azokat a tevékenységeket, amit a meghallgatásra kerülő személynek kell elvégeznie, hogy a személyazonosság, a befolyásmentesség és önkéntesség ellenőrizhető legyen, illetve, hogy látható legyen a meghallgatott személy és a vele egyidejűleg ott tartózkodó valamennyi személy és meghallgatás helyiségének minden pontja. Amennyiben ezek ellenőrzésére nincs mód vagy az megtagadásra kerül, akkor az eljárási cselekmény egyszerűsített telekommunikációs jelenlét útján nem folytatható le.

Kirendelt szakértő felmentése

bírósági tárgyalásA módosítás a kirendelt szakértő felmentése kapcsán is tartalmaz új rendelkezést, egész pontosan új felmentési okot. A korábbi felmentési okok mellett a bíróság a kirendelt szakértőt a kirendelés alól hivatalból felmenti, ha az határidőben, vagy meghosszabbítás esetén a meghosszabbított határidőben nem terjeszti elő a szakvéleményt és nem is várható a körülmények alapján, hogy a szakvéleményt előterjeszti. Ekkor pénzbírságot is alkalmaz egyidejűleg a bíróság a felmentés mellett.

A cikk szerzője dr. Vass Réka ügyvéd. A Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie  a Jogászvilág.hu szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 27.

Jogszabályfigyelő 2024 – 21. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/57–58. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2024/5 májusi számának tartalmából válogattunk.