Az azonnali hatályú felmondás jogszerűsége


Az munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését a próbaidő alatt nem kell a munkáltatónak indokolnia, de az nem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét.

A felperes egyetemi tanársegéd munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A munkáltatónál a munkavállalók által meghirdetett sztrájkban és annak szervezésében aktívan részt vett, hozzá volt köthető a Sztrájktévé nevű facebook csatorna.

Az alperes a felperes munkaviszonyát próbaidő alatt, indokolás nélkül megszüntette.

A felperes keresete folytán eljárt törvényszék az alperes jogellenes intézkedésére tekintettel a felperes munkaviszonyát helyreállította és elmaradt munkabér megfizetésére kötelezte az alperest. A fellebbezés folytán eljárt ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helyben hagyta.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet az indokolás részbeni módosításával hatályában fenntartotta.

A döntés szerint: sztrájkban való részvétel önmagában nem értékelhető véleményként. Politikai véleménynyilvánításnak, és ezáltal az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség biztosításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. § j) pontja szerinti védendő tulajdonságnak minősülhet azonban a politikai követeléseket is tartalmazó sztrájkban való részvétel, ha a munkavállaló részéről a sztrájkkövetelésekhez kapcsolódó többlet tevékenység is megvalósul.

A perbeli esetben a felperes tevékenysége a sztrájkban résztvevők általános magatartásán túlmutató aktivitást mutatott, amely nem azonos annak deklarálásával, hogy a sztrájkhoz csatlakozott. A felperes aktív magatartása megalapozta annak megállapíthatóságát, hogy olyan politikai véleménnyel rendelkezett, amely a személyiségét meghatározó, védendő tulajdonságnak minősül. Ezáltal a felperes valószínűsítette, hogy védett tulajdonsága miatt érte hátrány a munkaviszony megszüntetésével. Ezzel szemben az alperes a speciális kimentéses szabályok alapján nem bizonyította, hogy a felperes védett tulajdonsága és a hátrány között nem áll fenn okozati összefüggés.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. március 29.

Krónika: kevés a magyar bíró és ügyész a romániai bíróságokon

A romániai magyarság számarányához képest alacsony a romániai igazságügyi rendszerben dolgozó magyar bírák és ügyészek száma, ezért a bukaresti magiszterképzésben külön helyeket kellene biztosítani a magyar felvételizők számára – írta a Krónikaonline.ro hivatalos adatokat idézve és a rendszert ismerőket megszólaltatva.

2023. március 27.

Jogszabályfigyelő 2023 – 12. hét

Alábbi cikkünkben a 2023/39–42. számú Magyar Közlönyök újdonságai, valamint az elfogadásra váró törvényjavaslatok és a Kúria közleményei közül válogattunk.