Az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozásáról jelent meg tanulmánykötet


Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő szabálytalanságok és bűncselekmények nyomozásának témáit dolgozza fel az az új tanulmánykötet, amelyet hétfőn mutattak be az Országos Bírósági Hivatal és a Miskolci Egyetem Állam – és Jogtudományi Kara közös szervezésében megtartott konferencián, Budapesten.

Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a tanácskozás megnyitóján hangsúlyozta: a többéves, kimagasló kutató és előadói munka eredményeként megjelenő kötet tudományos megalapozottsággal járul hozzá ahhoz, hogy az elméleti és gyakorlati büntetőjogászok teljes képet kaphassanak ebben a kiemelkedő jelentőségű témában.

Azt mondta: Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények külső, belső és bűnügyi nyomozásának egyes kérdései című tanulmánykötet az Európai Bizottság által támogatott Hercule III programban végzett kutatások eredményeit összegzi, azzal a céllal, hogy bővítse az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében részt vevő jogi hivatásrendek ismereteit.

Senyei György ismertette: a Hercule III programban az elmúlt években egy nemzetközi konferenciát, három nemzetközi workshopot és egy nemzetközi nyári akadémiát rendeztek meg, amelyeken több ország szakértője fejtette ki álláspontját a büntetőjogi kérdésekről. „Külön öröm, hogy a kimagasló előadók között a magyar bírói kar is képviseltette magát” – jelentette ki.

Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja a megnyitón elmondta: a miskolci jogi kar kiemelt projektje a Hercule, a programban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével, anyagi, és eljárásjogi kérdések kutatásával, uniós és nemzeti jogrendszerek összehasonlításával foglalkoznak, alapvetően büntetőjogi és eljárásjogi kérdésekre összpontosítva.

Kijelenthető, hogy olyan eredmények születtek, amelyek segítik a jogértelmezést és iránymutatóak lehetnek a joggyakorlat számára – közölte a dékán, aki szerint a most bemutatott kötet nemcsak a projekt méltó zárását jelenti, hanem a miskolci jogi kar szerepét és láthatóságát is erősíti a tudományos és szakmai közegben.

A háttéranyag szerint a Hercule III projektben komplex, gyakorlatorientált összehasonlító kutatómunka folyt, amely kiemelten foglalkozott az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Ügyészség (EPPO), az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) és az európai közös rendőri szervezet, az Europol szerepének tudományos vizsgálatával is. A munkában nyolc uniós tagországból (Németország, Ausztria, Lengyelország, Görögország, Olaszország, Horváthország, Románia, Magyarország) működtek közre nemzetközi szaktekintélyek.

A könyvbemutatóval egybekötött zárókonferencián előadást tartott mások mellett Polt Péter legfőbb ügyész, Farkas Ákos projektmenedzser, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, Gerhard Dannecker, a Heidelbergi Egyetem egyetemi tanára és Szőnyi Amira, az OLAF egységvezetője.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2023. március 17.

A személyes e-mail cím kezelése önmagában nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését

Az érintett természetes személy teljes nevét tartalmazó, saját használatú e-mail címe személyes adatnak minősül. A személyes adat jogellenes kezelése önmagában, egyéb tényállási elem hiányában azonban nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését – a Kúria eseti döntése.

2023. március 14.

Az eltűntnek nyilvánítás– Bpnp. IV.

Az alábbi cikk a bírósági polgári nemperes eljárásokról szóló törvényhez íródott kommentár eltűntnek nyilvánítási eljárást tárgyaló részletét ismerteti.