Brókerbotrány és záralávétel


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításra került a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésének érdekében.


A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény kiegészül egy új paragrafussal 159/A. § jelzéssel.  Az új szakasz szerint az ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, az ötvenmillió forintot  meghaladó kárt okozó, vagy az ötvenmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó  bűncselekmény – ideértve azt is, ha a bűnhalmazatba tartozó bűncselekmények vonatkozásában az érték, a kár és a vagyoni hátrány összevont összege a bűnhalmazat egészét tekintve az ötvenmillió forintot meghaladja – miatt indult büntetőeljárásban e törvénynek a záralávételre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

Ha megalapozottan feltehető, hogy a bűncselekményt

  •  pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő  pénzügyi szolgáltatási,
  •  befektetési szolgáltatási, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati  tőkealap-kezelési,  tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél,
  • biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítési, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztató illetve
  • nyugdíj-szolgáltatási  tevékenységet végző  szervezet ezen tevékenységi körében követték el, akkor a szervezet  vagyonának zár alá vétele elrendelhető.

Azon szervezet vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni, amelyet a bűncselekmény
elkövetéséhez felhasználtak, vagy amely javára a bűncselekmény elkövetése előny szerzését
eredményezte.

A jogszabály szerint a  fent megjelölt  szervezet kapcsolt vállalkozása vagyonának zár alá vételét i s el lehet rendelni, továbbá a szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző  befolyással rendelkező  személy, a szervezet vezető  tisztségviselője, képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá könyvvizsgálója vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni akkor is, ha a kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt.

 


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.