Fanatikusok vagy misszionáriusok: változik az üzleti modell?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Beszélgetés dr. Ferenczy Balázs József és dr. Weiszbart Tamás ügyvédekkel,
a KMEF & Partners Ügyvédi Társulás – Bank és Finanszírozási csoportjának – tagjaival


A KMEF & Partners Ügyvédi Társulás azon kevés magyar ügyvédi irodai képződmények egyike, amely tisztán hazai jogászokból épül fel, de egyúttal neves nemzetközi hálózat(ok)nak is exkluzív tagja. Kérem, mondják el, hogy hogyan jött létre ez a sajátos ügyvédi társulás és mi az összekötő erő a tagok között?

KMEF: Az ügyvédi társulás központi magját képező ügyvédi irodát 2000-ben dr. Kalas Renáta alapította, mely irodához az évek során folyamatosan olyan emberek csatlakoztak, akik korábban nemzetközi ügyvédi irodákban szereztek egyedi tapasztalatokat és így tisztában voltak, illetve vannak a hazai és nemzetközi ügyfelek által megkövetelt standardokkal. 2011 áprilisában több önálló ügyvédi irodát egy egységbe tömörítve alapítottuk az ügyvédi társulásunkat, ami annyiban is sajátosnak mondható, hogy munkatársaink jelentős többsége már korábbról ismerte egymást, illetve dolgozott egymással egy francia-magyar nemzetközi ügyvédi irodában. Dr. Molnár István, illetve dr. Ferenczy Balázs közel egy évtizeden keresztül az előbb említett nemzetközi ügyvédi iroda helyi és egyben névadó partnerei voltak, dr. Erdei Zsolt, dr. Nagy Tibor és dr. Weiszbart Tamás pedig szintén ebben a nemzetközi ügyvédi irodában töltött el rövidebb-hosszabb időt ügyvédjelöltként, illetőleg ügyvédként. Jelenleg a társulás 10 taggal rendelkezik, minden jogterületnek megvan a maga szakértője, így István a társasági jogi (M&A) és versenyjogi tranzakciókat, peres képviseletet, Zsolt az ingatlan-, és energiajogi tranzakciókat, Balázs és Tamás pedig a bank és finanszírozási, illetve tőkepiaci, szabályozási tranzakciókat felügyeli. Fontos megemlíteni, hogy van egy magánjogi szekciónk is, amelyet dr. Jámbor Erika kolléganőnk vezet, és személy szerint munkajoggal, öröklési joggal, biztosítási joggal foglalkozik. Két kollégánk pedig – nem jogász, hanem pénzügyi és adószakértőként – kifejezetten pénzügyi és adójogi tanácsadással látja el az ügyfeleket. Ezen túlmenően pedig van egy francia nemzetiségű kolléganőnk, aki tanácsadóként segít a francia ügyfelekkel való munkában. Társulásunk tehát komplex jogi szolgáltatást nyújt: a gazdasági jog valamennyi szegmensével foglalkozunk, fő szakterületünk a társasági jog, energiajog, ingatlanjog, finanszírozás, bankjog, tőkepiaci tranzakciók (részvényfelvásárlás, tőzsdei be- és kivezetések, bejelentések), pénzügyi szabályozás, nemzetközi- és hazai perjog, kereskedelmi jog, és minden egyéb olyan jogterület, ami egy nagyobb pénzügyi befektetéshez kapcsolódik. A fentieken túlmenően azt is alá kell húznunk, hogy a munkatársaink gyakorlatilag több mint egy évtizede ismerik egymást, így a személyesség, közvetlenség dominál az iroda belső viszonyrendszerében, amelyet az ügyfelekkel való kapcsolatainkban is megjelenítünk.

 

Önök szerint jó ötlet volt létrehozni ezt az ügyvédi társulást, illetve jó modell-e az, amelyet megalkottak, hiszen jelenleg gazdasági nehézségekkel néz szembe mind a hazai, mind a nemzetközi jogi szolgáltatási piac?

Amikor az ügyvédi társulásunk megalakult, sokan azt mondták, hogy aki ilyen piaci környezetben vág bele ebbe a tevékenységbe, annak vagy fanatikusnak, vagy pedig misszionáriusnak kell lennie… Több mint fél évvel a megalakulásunk után, nyilván nem lehet megmondani, hogy az az elképzelés, amelyre mi a tevékenységünket építjük, hosszú távon működőképes lesz-e, mert ez a szakma, illetve a hozzá tartozó üzleti modell is jelentősen változott az elmúlt évtizedben és tovább fog változni az elkövetkező években is.

 

Részleteznék, hogy pontosan melyek ezek a változások?

Az üzleti modell, amelyre a ’90-es évektől a nemzetközi ügyvédi irodák Magyarországon tevékenységüket alapozták, ma már lényegében működésképtelen. A nagy tranzakciók kora elmúlt, évente, talán félévente kerül sor jelentős méretű tranzakcióra az országban. Ezzel együtt persze a kis- és közepes nagyságú tranzakciókkal továbbra is találkozhatunk, azonban ezek csökkenő számuk, valamint törvényszerű szóródásuk (irodák közötti eloszlásuk) következtében nem képesek elegendő bevételt generálni egy 20–30 jogászból álló, folyamatosan növekvő költségeket, partneri terheket viselő nemzetközi ügyvédi iroda számára. Így nem véletlen, hogy számos nagy iroda döntött magyarországi, illetve szomszéd országbeli tagirodájának bezárása mellett, ún. legjobb barát („Best Friends”) együttműködéseket, vagy névleges régiós központokat hagyva hátra. A fentiek az ügyfelekre, társaságokra vetítve azt jelentik, hogy míg kezdetben a piacra lépésük, illetve a befektetéseiket követően a társaságok tevékenységét segítő jogi munkák költségei még a piacra lépő külföldi anyavállalat költségvetésében szerepeltek, mára ezek a költségek időközben a piacon tevékenységüket megszilárdító helyi leányvállalatokhoz transzferálódtak, akik – a jelenlegi piaci környezetben érthető módon – a jogi munka minőségét természetesen nem tévesztve szem elől – igyekeznek ezeket a jogi költségeket a lehető legalacsonyabb szinten tartani. Ettől függetlenül azonban az országban működő nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatoknak továbbra is szükségük van a lokális jogszabályokat ismerő, jelentős nemzetközi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező, több nyelven kiválóan beszélő ügyvédekre, jogi szakemberekre, akikkel képesek egy adott helyzet helyi, valamint nemzetközi vetületeit egyszerre értelmezni, megbeszélni. A KMEF & Partners által létrehozott üzleti modell pontosan a fenti piaci folyamatokra/változásokra hivatott adekvát választ adni. A társulás valamennyi partnere és ügyvédje hosszú éveket töltött el neves nemzetközi ügyvédi irodákban, több nemzetgazdasági szempontból is jelentős tranzakciót tanácsoltak, hozzászoktak a nemzetközi ügyfelekhez, munkatempóhoz, minőséghez, és rendkívül jól eligazodnak a komplex hazai és nemzetközi jogi struktúrákban, mindezt úgy, hogy a szolgáltatás ellenértéke a helyi leányvállalatok, illetőleg lokális ügyfelek számára is elérhető, megfizethető legyen. Lényegében teljes körűen képesek vagyunk végigkövetni egy befektetés/vállalkozás gazdasági életét Magyarországon, kezdve attól az időponttól, amikor az ügyfél belép az országba, egészen addig az időpontig, amíg – hosszú és gyümölcsöző gazdasági tevékenységét követően – esetleg úgy dönt, hogy elhagyja az országot.

 

A jelenlegi piaci helyzetben lehet egyáltalán ma Magyarországon befektetőkről beszélni?

Ez bizony fontos kérdés. Azonban mielőtt válaszolnánk, engedje meg, hogy egy apró történeti áttekintést adjunk arról, hogyan látjuk a piacot. Véleményünk szerint három nagyobb korszakot tudunk elkülöníteni a befektetéseket illetően hazánkban: az első időszak a ’90-es évek elejétől kezdődött, mikor is olyan új jogszabályok jöttek létre, amelyek megteremtették a befektetők számára a korrekt és versenyképes feltételekkel történő piacra lépés lehetőségét. Mindehhez az ország gazdaságának teljes körű átalakulása, valamint folyamatos növekedése társult. Ez az időszak kb. a 2000-es évek elejéig tartott, és páratlan, soha vissza nem térő lehetőséget teremtett nemcsak a befektetők, hanem a szakmánknál maradva az akkor idegen nyelvet jól beszélő jogászok, ügyvédek számára is. Az ezt követő kb. 2008-ig tartó időszakot gyakori gazdasági megtorpanások, majd hirtelen előrelendülések jellemezték, ami a befektetőkben sokszor bizonytalanságérzetet keltett. Ebben a második időszakban gyakran tapasztaltunk a befektetők részéről kivárást, hezitálást, amely a piacra lépésüket illeti, a többség inkább a már megszerezett pozíciókra koncentrált, azokat igyekezett fejleszteni, illetőleg megtartani. Ezt az időszakot is jellemezték természetesen nagy tranzakciók, de számukat tekintve ezek elenyészőek voltak a ’90-es évek gazdasági boomjához képest. A 2008 őszén bekövetkezett pénzügyi lassulás eredményeképpen egy rendkívül hektikus és nagyon változékony gazdasági környezettel találtuk szembe magunkat, amely a világgazdaság hitel-és pénzügyi piacainak válságával kezdődött, majd – átgyűrűző hatása miatt – globális és reálgazdasági lassulással folytatódott, amely körülmények a mai napig hatást gyakorolnak a nemzetközi és helyi gazdasági folyamatokra. Mindehhez még hozzá kell vennünk, hogy az elkövetkező időszak eseményei jelenleg gyakorlatilag kiszámíthatatlanok, elég csak a PIGS országok finanszírozására, az euróválságra és persze országunk gazdasági problémáira gondolnunk. Összegezve, a ’90-es évektől kezdve nagyon frekventált volt az ország befektetői szempontból, 2002 után kissé megtorpant a befektetői kedv, 2008-tól kezdve egészen napjainkig pedig egy teljesen világos tendencia mutatkozik meg, amely szerint csökkennek a befektetések és ez nemcsak abban érhető tetten, hogy egyre kevesebb befektető kíván vállalkozást indítani az országban, hanem abban is, hogy nagyon sokan hagyják el a hazai piacokat a banki és költségvetési válság, valamint a bizonytalanság miatt. Mindazonáltal mindannyian bízunk benne, hogy ez a helyzet mielőbb megváltozik.

 

A rövid kitérő után térjünk vissza a KMEF-hez. Milyen nemzetközi háttérrel rendelkezik a társulás?

Van egy komoly szaktudással rendelkező, nemzetközi irodából kivált csapatunk, amely új utakat jár és, ha lehet ezt mondani, fordított, „from grass-roots to top” módon építi fel nemzetközi tevékenységét. A KMEF & Partners Ügyvédi Társulás nem egy nagy nemzetközi ügyvédi iroda helyi irodája, hanem egy horizontális és egy vertikális kapcsolatrendszer segítségével illeszkedik a nemzetközi jogi piachoz. Horizontálisan kizárólagos magyar tagjai vagyunk a Parlex International nevű szervezetnek, amely független ügyvédi irodák csoportosulása és ezáltal közel 30 ország joghatóságát tudjuk közvetlenül elérni, kezdve az európai országoktól, az USA-n keresztül egészen Kínáig. Vertikálisan pedig rég kialakult, és kitűnő kapcsolataink révén teljes körűen le tudjuk fedni a közép-európai és a dél-kelet-európai régiót, így Németországot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Szerbiát, Montenegrót, Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot, Macedóniát, Szlovéniát és Albániát is. Összefoglalva magyar ügyvédi irodaként úgy tevékenykedünk, mint a nagy nemzetközi ügyvédi irodák, mert a hálózatunk és a kapcsolataink ezt lehetővé teszik számunkra, de ezt nem felülről lefelé, hanem alulról fölfelé építkezve vagyunk képesek megvalósítani, és ez bizony lényeges különbség. A fentiek mellett új víziót, egyedi értékeket, így a minőséget, átláthatóságot, megoldásközpontúságot, valamint az egyedi ügyfélkezelést valljuk mind az irodán belül, mind pedig az ügyfelekkel kialakított kapcsolat során, amely látásmódunkat a honlapunk (www.kmef-legal.com) is tükrözi.

 

A Parlex International ügyvédi szervezet exkluzív tagjaként milyen az együttműködés más külföldi ügyvédi irodákkal?

A Parlex Internationalról tudni kell, hogy 1971-ben alakult és eredetileg 3 ügyvédi iroda szövetségeként jött létre annak érdekében, hogy az Európai Gazdasági Közösségen belül ügyfeleknek elsősorban gazdasági és kereskedelmi ügyekben adjon gyors és megbízható tanácsot. A szervezet tagjai mind akkor, mind pedig most is azt hangsúlyozzák, hogy a szakmai együttműködés mellett kiemelt szerepe van a Parlex közösségen belül a tagok, ügyvédi irodák közötti barátságnak és bizalomnak. A KMEF & Partners teljes körűen egyetért ezekkel az elvekkel és ezeknek megfelelően építjük kapcsolatainkat a külföldi partnerirodákkal, így került sor az elmúlt időszakban pl. közvetlen munka- és baráti kapcsolat kialakítására a németországi WEITNAUER Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater – ügyvédi irodával és a francia Delsol Avocats ügyvédi irodával is. Utóbbi irodával együttműködve sikerült Magyarország új Alaptörvényének francia fordítását is elkészítenünk, amely büszkeséggel tölt el bennünket.

 

Milyen céljaik vannak a jövőre nézve?

A társulás fontos adottsága, hogy egyrészt erős francia háttérrel rendelkezik, szorosan együttműködik a Francia–Magyar Kereskedelmi Kamarával és nem titkolt szándékunk, hogy komoly alternatívát nyújtsunk a magyarországi francia befektetések számára. Azonban semmilyen körülmények között nem szeretnénk beskatulyázni magunkat. Ezt bizonyítandó tagjai vagyunk a Kanadai–Magyar Kereskedelemi Kamara mellett a Brit Kereskedelmi Kamarának is. Ebben az évben pedig a német piac felé is kiemelt figyelmet fogunk fordítani, tekintettel arra, hogy a legtöbb banki ügyfelünk német és rendkívül jó visszajelzéseket kaptunk tőlük a munkánkat illetően. Igyekszünk sokkal láthatóbbá válni idén különböző itthoni és külföldi konferenciákon akár szponzorként, akár előadóként, tovább folytatjuk részvételünket a Parlex International nemzetközi találkozóin, és a szakmai lapokban is megindulnak publikációink. Legfontosabbnak viszont továbbra is az ügyfeleinket tartjuk, valamint hogy értékeinket megőrizve idén is minőségi, átlátható, személyre szabott, és problémaorientált jogi szolgáltatást nyújtsunk egyre növekvő táboruk számára.

 

Igaz-e az, hogy az összefogás az irodájukban nemcsak szakmailag, hanem a sport területén is megmutatkozik.

Egyértelműen igen a válasz, Irodánk életében a sport – mi tagadás – központi szerepet játszik. Zsolt, István és Balázs már 12 éve rendszeresen együtt lovagolnak, lovaik egymás mellett állnak Piliscséven Szotyori Nagy Kristóf lovardájában. Balázs és Zsolt a lovassportot versenyszerűen űzik, hiszen igazolt díjugratóként rendszeres résztvevői a Magyar Lovas Szövetség által szervezett díjugrató versenyeknek, amely alapos felkészültséget, folyamatos gyakorlást, és nagy gyakorlati tapasztalatot igényel. Partnereink szabadidejük túlnyomó részét – mondhatni „pénzt, időt, és magukat nem kímélve” – e nemes sportra áldozzák. Tamás pedig gyermekkorától kezdve sportfanatikus, akinek életében mindig jelentős szerepet játszott és játszik a sport mind a mai napig. Hosszú éveken keresztül versenyszerűen atletizált, futballozott, valamint kosárlabdázott. A munka mellett továbbra is rengeteget sportol, imádja a kispályás labdarúgást, és ha szabadideje engedi, igyekszik megnézni a kedvenc klubcsapatának foalcimeccseit a pirosan világító müncheni Allianz Arenában. A 2010-es évben az ügyvédi közösséget elsőként a foci révén összefogva, megszervezte a Nemzetközi Ügyvédi Irodák Focikupája elnevezésű rendezvényt, amelyet a nagy sikerre való tekintettel, valamint hagyományteremtésként ebben az évben folytatni szeretne.

 

Az interjú az Ügyvédvilág 2012. februári számában jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe, hanem csak azok, amelyek a jogosult megélhetését, ellátását szolgálják. A lakás bérbeadásának hiányából eredő elmaradt vagyoni előny nem tartozik ebbe a körbe függetlenül attól, hogy a jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésének módjaként a bíróság járadékot is meghatározhat – a Kúria eseti döntése.

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.