Holnaptól hatályba lépnek az utazási korlátok Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Vasárnap délelőtt hirdette ki a Kormány a 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendeletet, melyben a járványügyi készültségi időszakban ismételten utazási korlátozásokat vezetnek be a holnapi naptól.

A szabályok a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal történő, nem hivatalos célú határátlépésére terjednek ki, így nem terjed ki sem a teherforgalomban történő határátlépésre, sem a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint nem terjed ki a szabályozás azokra a személyekre, akik a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolják, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen estek át.

A rendeletben a Kormány három kategóriába sorolja az országokat a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján. Azon országok, ahol az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, zöld, ahol az aktuális fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, sárga, ahol pedig az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos, piros jelzéssel kerülnek besorolásra.

Piros kategóriába tartozik Ausztrália, Ázsia, Afrika, Amerika nagy része (USA, Japán és Kínai sárga kategóriás), Európa területén a piros kategóriába Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Fehéroroszországot, Koszovót, Észak-Macedóniát, Moldovát, Montenegrót és Ukrajnát sorolja a rendelet alapján kiadott országos tisztifőorvosi határozat. Európában sárga kategóriába Bulgária, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Portugália, Románia, Szerbia és Svédország került. Azon országok, melyek nem kerültek besorolásra, zöld jelzéssel besorolt országnak minősülnek.

A rendelet a beutazással kapcsolatban különbséget tesz magyar állampolgár és nem magyar állampolgár között.

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépése

A külföldről érkező magyar állampolgárok és a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjai személyforgalomban korlátozás nélkül beléphetnek Magyarország területére a zöld jelzéssel besorolt ország területéről. Ezzel szemben sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során főszabályként egészségügyi vizsgálaton esnek át, amelynek tűrésére kötelesek. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerülnek elhelyezésre. Ha nem állapítható meg a fertőzés gyanúja, akkor is 14 napra hatósági házi karanténba (ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba) kerülnek.

Nem szükséges azonban a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett koronavírus teszttel (SARS-CoV-2 teszt) igazolja, hogy koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Lehetőség nyílik a hatósági házi karantén időtartamának rövidítésére. A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére a járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy amennyiben sárga besorolású ország területéről lépett Magyarország területére, 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő koronavírus teszten vegyen részt. Ha az első teszt igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, akkor a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő hatóság felmentést ad. A kérelmező köteles a második teszt lefolytatására, ha pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.

Amennyiben piros besorolású ország területéről lépett Magyarország területére a hatósági házi karanténban elhelyezett személy, úgy az időtartam rövidítéséhez két tesztre van szükség, és ha a két alkalommal elvégzett teszt igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, akkor ad a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól az azt elrendelő hatóság felmentést.

Tipikusan felmerülő kérdés a görögországi nyaralásból történő hazatérés, itt autóforgalomban az országhatár átlépése során érintett országot kell figyelembe venni. Az országok éppen aktuális színbesorolását a net.jogtár Koronavírus-infójában olvashatják.

A nem magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok

A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére ugyancsak korlátozás nélkül léphetnek be. Ha azonban az ilyen személy a belépést követő 14 napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

Ha sárga jelzéssel besorolt ország területéről érkezik, akkor a belépés során főszabályként egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Ha a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léphet be. Ha a vizsgálat nem állapítja meg fertőzés gyanúját, a belépőre 14 napos járványügyi hatóság által kijelölt karantén vagy hatósági házi karantén vár. Nem szükséges azonban a járványügyi megfigyelés, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett koronavírus teszttel igazolja, hogy koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére a járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal koronavírus teszten vegyen részt. Ha az első teszt igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, akkor a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő hatóság felmentést ad. A kérelmező köteles a második teszt lefolytatására, ha pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.

Piros jelzéssel besorolt ország területéről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be.

Különös méltánylást érdemlő esetek

A sárga és piros besorolású területekről érkező külföldiek vonatkozásában a fentiekben kifejtettek alól a belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv (Liszt Ferenc repülőtéren a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága) kérelemre felmentést adhat. A rendőrség akkor engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

g) hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

i) más méltányolható ok.

A kérelmet azonban ilyen kérelem alapján is el kell utasítani, ha a beutazás céljával kapcsolatban kétség merül fel, vagy a beutazás járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okból kockázatos. A rendőri szerv határozatával szemben benyújtott fellebbezést a rendőri szerv irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírálja el.

A kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, magyar, illetve angol nyelven, illetve benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is. Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetén több személy nevében egy kérelem is előterjeszthető. A kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében elegendő egy kérelmet benyújtani.

A belépés feltétele, hogy a kérelem megalapozottságát igazoló irat eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor a beutazási tilalom alól felmentett személy köteles (engedélyes) a rendőr felhívására bemutatni. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles, és akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be, akinél pedig a fertőzés gyanúja nem merül fel, annál kötelező a 14 napos járványügyi hatóság által kijelölt karantén vagy hatósági házi karantén. A sárga besorolású ország területéről érkezők esetében ugyancsak lehetőség a 48 óra különbséggel, két alkalommal elvégzendő koronavírus teszt, és alkalmazandóak a negatív, illetve pozitív tesztre vonatkozó korábban ismertetett szabályok. A piros besorolású ország területéről érkezőknek szintén lehetőségük van a 48 óra különbséggel, két alkalommal elvégzendő koronavírus tesztre, náluk azonban mindkét tesztet el kell végezni, és csak ha mindkettő negatív, akkor kaphatnak felmentést a karantén alól.

Speciális szabályok

Külön szabályok vonatkoznak a katonai konvojokra, melyek Magyarország területére az ország jelzésétől függetlenül beléphetnek, illetve Magyarország területén áthaladhatnak, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése. Feltétel továbbá, hogy mindez

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik,

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül,

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és megállás nélkül történik.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra a társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

A szomszédos államokból a szomszédos állam állampolgára, aki az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából utazik be beléphet Magyarország területére. A belépésre csak az erre kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan kerülhet sor. A beléptetésre akkor kerülhet sor, ha a munkáltató a tervezett belépés előtt legalább 48 órával az agrárágazatban dolgozó belépéséről az országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti a kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, és az agrárágazatban dolgozó egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg. További feltétel a munkáltatóval kötött érvényes munkaszerződés vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette. Az agrárágazatban dolgozó Magyarországra történő belépését követő 14 napon keresztül a munkáltató és az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat köteles betartani. Mindez azt jelenti, hogy az agrárágazatban dolgozót a beléptető határátkelőhelytől a munkáltatónak kell szervezett formában, csoportosan a szállás helyére szállítania, az agrárágazatban dolgozó egyéni utazása a munkahelyi karantén ideje alatt tilos. A dolgozó a munkahelyi karantén ideje alatt a szálláshelyét csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan hagyhatja el. Étkezéséről és ellátásáról a munkáltató gondoskodik. Ha a dolgozó a munkahelyi karantén időtartama alatt bármilyen, a fertőzésre utaló tünetet tapasztal, köteles erről a munkáltatót azonnal tájékoztatni. A fertőzésre utaló tünetet észlelését követően a dolgozó munkát nem végezhet, őt a munkáltató köteles elkülöníteni a többi dolgozótól, és a munkáltató köteles egy órán belül telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot. A dolgozó Magyarország területéről való kiléptetését a tervezett kilépés előtt legalább 48 órával a munkáltató előre bejelenti a belépésre igénybe vett határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltségnek és a járványügyi hatóságnak.

A Magyarországon történő átutazás

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. A belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

Az átutazó Magyarország területén az országos rendőrfőkapitány által meghatározott útvonalon közlekedhet, és kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból a kijelölt pihenőhelyeken állhat meg, és legfeljebb 24 óra alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

A nemzetközi sporteseményekre, sportolókra vonatkozó szabályok

A sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője (a néző kivételével) Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. A magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező versenyengedéllyel rendelkező sportoló, sportszakember, valamint a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy, illetve a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportrendezvény más hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy a sárga vagy a piros jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére akkor léphet be, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal negatív koronavírus tesztet tud felmutatni.


Kapcsolódó cikkek

2020. július 10.

Milyen lesz a „jövő” ügyvédi irodája?

A jövő jogásza kutatás kendőzetlenül és objektíven kereste a választ arra a kérdésre, hogy mi vár az ügyvédi irodák, vállalati jogászok, és úgy általában a jogi szektorban dolgozó cégek többségére a technológiai újítások és a koronavírus okozta kihívások közepette.