Jogszabályfigyelő 2017 – 12. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2017/39–43. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait dolgoztuk fel.


E heti, alábbi összeállításunkból a készülő új pénzmosási törvényt, a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatását és a jövedékiadó-törvény hatálybalépésének az elhalasztását tartjuk különösen fontosnak.

 

Tartalom:

Elhalasztották az új jövedéki szabályok hatálybalépését

A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatása

Bírósági ügyintézők által intézhető ügyek

Kormányhivatalok illetékessége, kijelölése

Változások a kormányablakokban intézhető ügyek körét illetően

Új pénzmosási törvény készül

 

Elhalasztották az új jövedéki szabályok hatálybalépését

Az új jövedékiadó-törvény rendelkezéseinek a döntő többsége 2017. április elseje helyett 2017. július elsején lép majd hatályba az alábbi hivatkozott törvénymódosítás következtében. A hatálybalépés elhalasztása mellett a módosítás érinti az egyébként még nem hatályos rendelkezések tartalmát is.

A témáról itt olvashat bővebben.

Joganyag: 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

Módosítja: 2017. évi XXI. törvény

Megjelent: MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos: 2016. 03. 24.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatása

A közigazgatási bürokráciacsökkentés következő „állomásaként” értékelhető jogszabály-módosító csomagból a következőket emeljük ki:

A jövőben a lakóhely megváltozását és tartózkodási helynek az újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál be lehet majd jelenteni. 5 éves időtartamra kell kiállítani az parkolási igazolványt a mozgásában korlátozott személy részére, ha az állapota végleges. Az előzőekben említett időtartam lejárta esetén a közlekedési igazgatási hatóság iratok ismételt bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja majd ki az igazolványt. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása esetén.

A földműves elhalálozása esetén a nyilvántartásból való törlését e tényre hivatkozással bárki kérelmezheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni sem, ha az elhalálozása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból megállapítható. Módosulnak továbbá más mellett a közvetítői eljárás gyámhatósági elrendelésének szabályai is.

Joganyag: 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos: 2017. 04. 04., 2017. 07. 01.

Megjegyzés: 15 kormányrendelet módosító jogszabálycsomag

[htmlbox Változásfigyeltetés]

Bírósági ügyintézők által intézhető ügyek

Jelentősen bővül (pl. végrehajtási és szabálysértési ügyekkel, de számos egyéb polgári, gazdasági peres és nemperes, illetve büntetőeljárási feladatokkal is) a bírósági ügyintézők által ellátható ügyek köre, illetve módosulnak az eljárásukra vonatkozó szabályok is.

Joganyag: 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról

Módosítja: 62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos: 2017. 04. 04.

Megjegyzés: nagy terjedelmű módosítás

 

Kormányhivatalok illetékessége, kijelölése

Az alábbiakban hivatkozott jogszabály több mint egy tucat kormányrendelet szabályait módosította a kormányhivatalok illetékességét, kijelölését illetően egyebek mellett egyes egészségbiztosítási és megváltozott munkaképességűeket megillető ellátások ügyében, köznevelési feladatok vonatkozásában, építésügyi eljárásokban, mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó mezőgazdasági igazgatási ügyek tekintetében, az állami foglalkoztatási szerv vonatkozásában, illetve földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatok kapcsán.

Joganyag: 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos: 2017. 03. 21., 2017. 04. 01.

Megjegyzés: 14 kormányrendelet módosító jogszabálycsomag

 

Változások a kormányablakokban intézhető ügyek körét illetően

Április elsejétől egyfelől bővülnek és módosulnak a kormányablakokban intézhető ügyek (pl. bizonyos, gépjárművekkel kapcsolatos ügyekkel, munkabaleseti bejelentésekkel, gépjárművezetők pályaalkalmassági ügyeivel, házi szennyvíz elszikkasztását szolgáló berendezésekkel és kúttal kapcsolatos, illetve egyéb vízjogi ügyekkel), más hatáskörök ugyanakkor megszűnnek. A módosító jogszabály egy (a különleges rendszámtáblákkal kapcsolatos felvilágosítást érintő) rendelkezése 2018. január elsején lép hatályba.

Joganyag: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról

Módosítja: 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos: 2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Új pénzmosási törvény készül

Új törvény készül a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. A Nemzetgazdasági Minisztérium által jegyzett javaslat jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt áll, szövege azonban elérhető már a kormányzati honlapon.

Újdonságnak tekinthető, hogy a tervezet a törvény hatályát intézményalapon határozza meg a jelenleg hatályos pénzmosási törvény tevékenység szerinti megközelítésével. Mindez azonban érdemben nem befolyásolja a jelenlegi szolgáltatói kört – derül ki az előterjesztői indokolásból, néhány szolgáltatót azonban (pl. árutőzsdei szolgáltatók, szerencsejáték szolgáltatók) bevonnának a hatály alá.

Az árukereskedők kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadhatnának el a jelenlegi hárommillió-hatszázezer forinttal szemben, kivéve, ha belső szabályzatukat a kereskedelmi hatóság részére megküldik és vállalják a tervezet szerinti kötelezettségek teljesítését. Kiemelendő továbbá, hogy a fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazását nemcsak a külföldi, hanem a belföldi kiemelt közszereplőkkel folytatott üzleti kapcsolatra vagy ügyleti megbízásra is kiterjesztenék.

A közigazgatási egyeztetés alatt álló tervezet az ügyfél-átvilágítási intézkedések tekintetében a nem hozna változást a jelenlegi szabályokhoz képest, konkrétan meghatározza azonban a rögzítendő adatok és a bemutatandó okiratok körét, azaz eltérne a jelenlegi – ún. kockázatérzékenységi alapon minimum és maximum adatkört meghatározó – rendszertől, illetve nem tesz különbséget a külföldiek és a belföldiek esetébe rögzítendő adatok között sem.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat a jövőben nemcsak személyesen és írásban, hanem „a szolgáltató által üzemeltetett – biztonságos, védett, előzetesen auditált – elektronikus hírközlő eszköz útján” is megtehető lenne. Alapvetően nem változik a bejelentés rendszere, némi módosítást azonban jelentene a tervezet szerinti szabályozás elfogadása.

Az új törvény az ügyvédekre és közjegyzőkre eltérő rendelkezéseket állapítana meg a jelenlegi szabályozás fenntartásával, annyi különbséggel, hogy az ügyletek tekintetében a tulajdonjog átruházást rögzítené, azaz a jövőben csere és ajándékozás esetén is fennállhat az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség a tervezet elfogadása esetén.

A jogszabály főszabályként 2017. június 26-án lépne hatályba (egyes rendelkezések ellenben csak a jövő év elejétől lennének hatályosak), ugyanakkor két év türelmi idő elteltével lennének kötelesek a szolgáltatók az ügyleti megbízásokat megtagadni, feltéve, hogy az új törvény szerinti követelmények nem teljesülnek. A szolgáltatóknak ugyanakkor a hatálybalépést követő 90 napon belül a létező szabályzataikat át kell dolgozniuk a tervezet szerint.

A pénzmosási törvénnyel együtt készült el az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény tervezete is, amely ugyancsak elérhető a kormányzati portálon.

A pénzmosás tényállás kritikájával foglalkozó cikkünket itt érheti el.

Joganyag: 2017. évi ….. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: –

Megjelent: www.kormany.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvénytervezet

 


Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Öt éves lett az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Kiemelkedő szakértők részvételével, a festői Stefánia Palotában került megrendezésre 2023. május 24-én a 3. ARB Adatvédelmi Konferencia. Az esemény a hazai adatvédelmi és adatbiztonsági szakemberek, szakértők és érdeklődők tudományos-szakmai fóruma, amelynek apropóját ezúttal egy jeles évforduló adta. 2023. május 25-én volt ugyanis 5 éve, hogy az Európai Unió tagállamaiban kötelezően alkalmazandóvá vált az általános adatvédelmi rendelet (GDPR). Az adatvédelmi szabályozás európai rezsimjének alapját képező rendelet kerek évszáma kiváló lehetőséget kínált a konferencia előadói számára a visszatekintésre, illetve a jelen és a jövő jelentette kihívások áttekintésére is.

2023. május 31.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 2. rész

2018-ban az Európai Bizottság európai kezdeményezést indított, amelynek célja, hogy felkészüljön a mesterséges intelligencia által előidézett társadalmi-gazdasági változásokra, többek között az oktatás korszerűsítésének ösztönzése és a munkaerő-piaci átmenet támogatása. Cikkünk második részében az ügyvédi kamarák lehetőségeit és az MI eszközök csoportjait ismertetjük.