Jogszabályfigyelő 2017 – 50. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. december 17.
Rovat:

Alábbi cikkünkben a 2017/207–213. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.


E heti összeállításunkban számos, 2018. január elsején hatályba lépő törvénymódosítás végrehajtási szabályairól olvashatnak, emellett szót ejtünk a gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelmét biztosító előírásokról is.

 

Tartalom:

A hatósági letét szabályozása

Általános meghatalmazások nyilvántartása

Új pénzforgalmi rendelet

Az OSAP új szabályai

Kormányrendelet-módosítások az új Pp.-vel és az új ügyvédi törvénnyel kapcsolatban 

12 év alattiak szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelme

Közigazgatási törvénycsomag

 

A hatósági letét szabályozása

Az általános közigazgatási rendtartás hatálybalépésével összefüggésben változik a hatósági letét szabályozása is. Az erről szóló rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.  Előírásait a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Hatályát veszti ugyanakkor a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet.

Joganyag: 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Általános meghatalmazások nyilvántartása

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján születetett IM rendelet a nyilvántartás üzemeltetésével, vezetésével, az abból történő adatszolgáltatással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

Joganyag: 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Új pénzforgalmi rendelet

2018. január közepén lép hatályba a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló új rendelete. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet.

Fontos kiemelni, hogy az új jogszabály egyes előírásai azonban csak 2018. július elsejétől, illetve 2019. január elsejétől alkalmazhatóak.

Joganyag: 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/211. (XII. 14.)

Hatályos: 2018. 01. 13.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Az OSAP új szabályai

2018. január elsején lép hatályba az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) kötelező adatszolgáltatásairól szóló új kormányrendelet, amely a gazdasági tevékenységet folyatatók statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit rögzíti.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet.

Joganyag: 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Kormányrendelet-módosítások az új Pp.-vel és az új ügyvédi törvénnyel kapcsolatban 

Félszáznál is több kormányrendelet módosítását tartalmazza az alábbiakban részletesen hivatkozott rendeletcsomag. A módosítások jelentős része szövegcserés módosítás, pontosítás, de érdemben változik például a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, illetve a végrehajtói kézbesítésről szóló kormányrendelet vagy a földtulajdonnal kapcsolatos jogügyletek biztonsági okmányairól szóló kormányrendelet is.

A módosítások egységesen 2018. január elsején lépnek hatályba.

Joganyag: 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: 62 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

A 12 év alattiak szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelme

Az Alkotmánybíróság a 19/2017. (VII. 18.) AB határozatával megsemmisítette a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozatot, amelyet Kúria erre tekintettel hatályon kívül helyezett. Az AB határozat indokolása szerint a BJE megsemmisítésére azért került sor, mert az nem jogértelmezést, hanem jogszabály-módosítást tartalmazott – derül ki a most elfogadott törvénymódosítás előterjesztői indokolásából. A fentiekre tekintettel a Parlament a 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények büntetési tételét módosította, ha az elkövető a sértett hozzátartozója, nevelését, felügyeletét vagy gondozását ellátó személy, illetve hatalmi vagy befolyási viszonyban áll a sértettel.

Joganyag: 2012. évi C. törvény Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CLXXVII. törvény

Megjelent: MK 2017/207. (XII. 11.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Közigazgatási törvénycsomag

Elsősorban a közigazgatási szabályszegések átmeneti szankcióit tartalmazza az alábbiakban hivatkozott törvénycsomag, mivel a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt az eredeti elképzelésekkel ellentétben nem 2018. január elsejei, hanem 2019. január elsejei hatálybalépéssel fogadta el a parlament. Erre tekintettel alkották meg az átmeneti időszakra vonatkozó szankciós szabályokat a több mint három tucat törvény (így például az Ákr., a Kp., illetve a Vht. ) módosítását tartalmazó csomag keretében.

Joganyag: 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/207. (XII. 11.)

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

Megjegyzés: 38 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

 

Kapcsolódó cikkek:


Jogszabályfigyelő 2018 – 38. hét
2018. szeptember 24.

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/140–143. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent közlemények, állásfoglalások közül válogattunk.

A munkáltatói kártérítés összegének megállapítása-I. rész
2018. szeptember 19.

A munkáltatói kártérítés összegének megállapítása-I. rész

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportot állított fel a munkáltatók kártérítési felelősségének összegszerűségével kapcsolatos joggyakorlat elemzésére. Mai cikkükben az elmaradt jövedelemre vonatkozó ítélkezési gyakorlatot ismertetjük.