Jogszabályfigyelő 2018 – 40. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/148–153. számú Magyar Közlönyök újdonságai, illetve a közigazgatási egyeztetés alatt álló jogszabálytervezetek közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az életvitelszerű közterületi tartózkodás általános tilalmát kimondó szabálysértésitörvény-módosításhoz kapcsolódó végrehajtási rendelkezésekről, illetőleg a jelenleg még parlamenti benyújtás előtt álló büntetőjogi törvénymódosítási javaslatról olvashatnak.

 

Tartalom:

Segítségnyújtás életvitelszerű közterületi tartózkodás esetén

Büntetőjogi törvénymódosítás közigazgatási egyeztetés alatt

Segítségnyújtás életvitelszerű közterületi tartózkodás esetén

Október 15-én lép hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény azon módosítása, amely az életvitelszerű közterületi tartózkodás általános tilalmát mondja ki. A tilalomba ütköző cselekményt megvalósító elkövető szabálysértési eljárás keretében közérdekű munkával büntethető, feltéve, hogy 90 napon belül háromszor rendőri helyszíni figyelmeztetésben részesült. Mellőzni kell ugyanis a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni akkor, ha az elkövető a helyszínt a figyelmeztetésre önként elhagyja vagy együttműködik a hajléktalanok ellátását biztosító szolgáltatás igénybevétele érdekében, azaz a hatóság, illetőleg a jelen lévő egyéb szerv, szervezet segítségét elfogadja.

A napokban megjelent, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet meghatározza azokat a szerveket, szervezeteket (szociális szolgáltatók, szociális intézmények), amelyek által felajánlott segítség elfogadása együttműködésnek minősül, azaz, amelyek szolgáltatásának az igénybevétele esetén a szabálysértési eljárás megindítására nem kerül majd sor a jövőben. Megállapítja ezen felül a hajléktalan személyek ingóságainak a tárolására, megsemmisítésére vonatkozó előírásokat is.

A jogszabály 2018. október 15. napján lép hatályba.

Joganyag: 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól

Módosította:

Megjelent: MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos: 2018. 10. 15.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Büntetőjogi törvénymódosítás közigazgatási egyeztetés alatt

Négy törvény módosítását tartalmazza az az igazságügyi minisztérium által készített és jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló büntetőjogi tárgyú törvénymódosítási javaslat, amelynek a szövege a napokban vált elérhetővé a kormányzati portálon. Ezek közül a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), valamint büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) tervezett módosításával foglalkozunk az alábbiakban. (Ezen felül két uniós bűnügyi együttműködésről szóló törvény néhány rendelkezését is érinti a törvénymódosítási tervezet.) Az előterjesztői javaslat értelmében a változások egységesen 2019. január elsején léphetnek hatályba.

A Btk. módosítása alapvetően a minősített adattal való visszaélés törvényi tényállását érinti az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet megállapító, 7/2018. (VII. 5.) AB határozatában foglalt hiányosság kiküszöbölése érdekében, bővítve a feljelentésre jogosultak körét. Anomáliához vezet ugyanis a jelenlegi szabályozás, tekintve, hogy a büntetőeljárás nem indul meg abban az esetben, amikor az adott bűncselekményt a minősítő követi el, mivel az eljárás megindítására kizárólag az elkövető, mint minősítő feljelentése alapján kerülhetne sor.

A jogszabálytervezet rögzíti a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezésének fő szempontjait, illetőleg a „próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának a pártfogói magatartási szabályok megszegése miatti utólagos elrendelése” szabályait „új alcím alatt iktatja be a büntetés-végrehajtási kódexbe” tekintettel arra, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának az elrendelése a jellegét tekintve a büntetés-végrehajtás szakaszához tartozik – derül ki az előterjesztői általános indokolásból.

A törvénytervezet jelenlegi szövege itt érhető el.

Joganyag: 2018. évi … törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: www.kormany.hu

Hatályos:

Megjegyzés: közigazgatási egyeztetés alatt álló törvénycsomag


Kapcsolódó cikkek

2018. szeptember 24.

Jogszabályfigyelő 2018 – 38. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/140–143. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent közlemények, állásfoglalások közül válogattunk.