Jogszabályfigyelő 2018 – 39. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/144–147. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az új közjegyzői díjszabás hatálybalépésének az elhalasztásáról, a gyülekezési jogról szóló törvény végrehajtási rendeleteiről, valamint a nyugdíjtörvény jogorvoslati jogot korlátozó rendelkezésének a megsemmisítéséről olvashatnak.

 

Tartalom:

Januárban lép hatályba az új közjegyzői díjszabás

A gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlések bejelentése

Nem korlátozható a jogorvoslati jog nyugdíjügyekben

A gyülekezési jog megsértésével kapcsolatos közigazgatási bírság szabályai

 

 Januárban lép hatályba az új közjegyzői díjszabás

2018. október elseje helyett 2019. január elsején lép hatályba a közjegyzői díjszabásról szóló, alábbiakban hivatkozott igazságügyi miniszteri rendelet. A jelenleg hatályos díjaknál magasabb közjegyzői díjakat tehát csak a következő évben induló eljárások esetében kell majd megfizetni a szeptember utolsó napjaiban született rendeletmódosítás értelmében.

Bővebben olvashat az új közjegyzői díjszabásról a Jogszabályfigyelő 2018 – 34. heti számában.

Joganyag: 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról

Módosította: 27/2018. (IX. 28.) IM rendelet

Megjelent: MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos: 2018. 09. 29.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlések bejelentése

A 2018. október elsejétől hatályos gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény főszabálya értelmében, aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, annak megtartását legfeljebb három hónappal korábban, és a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Más a helyzet akkor, ha a három hónapos bejelentési határidő megtartása veszélyeztetné a gyűlés célját. Ezt az esetet a törvény a sürgős gyűlés esetének minősít. A sürgős gyűlést az arra okot adó eseményt követően haladéktalanul, a felhívás megküldésével kell bejelenteni a gyülekezési hatóságnál. Nem kell ugyanakkor az úgynevezett spontán gyűlést bejelenteni, azaz az olyan gyülekezést, amely „egy, azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül alakul ki”.

A belügyminiszter alábbiakban hivatkozott rendelete a bejelentést követő hatósági vizsgálat részletes szabályait, a gyülekezési hatóság által a bejelentés alapján elvégzendő feladatokat, a gyűlés megtartásáról rendelkező határozat részletes tartalmát, a gyülekezési hatóság döntéseinek a közhírré tételével kapcsolatos előírásokat, valamint a rendőrség gyűlés biztosításával kapcsolatos részletes feladatait tartalmazza.

A rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet.

Joganyag: 26/2018. (IX. 27.) BM rendelet a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosította:

Megjelent: MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos: 2018. 10. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

 Nem korlátozható a jogorvoslati jog nyugdíjügyekben

A bírói kezdeményezésre indult eljárás során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a kivételes ellátásokkal, a tartozások méltányossági alapon történő elengedésével mérséklésével, valamint a fizetési kedvezményekkel kapcsolatos döntésekkel szembeni jogorvoslati jog korlátozását kimondó, a Tny. 95/A. § (2) bekezdésében rögzített előírása szükségtelenül korlátozza az Alaptörvényben biztosított jogorvoslathoz való jogot, illetve a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, így a szóban forgó rendelkezést megsemmisítette, annak a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazása kizárásáról döntött.

Joganyag: 14/2018. (IX. 27.) AB határozat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének a megállapításáról és megsemmisítéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos: 2018. 09. 28.

Megjegyzés: alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés megsemmisítése

 

 A gyülekezési jog megsértésével kapcsolatos közigazgatási bírság szabályai

Az alábbiakban hivatkozott, mindössze négy szakaszból álló kormányrendelet a bírság megfizetésével, mérséklésével, korlátlan enyhítésével és kiszabásának mellőzésével kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

Joganyag: 173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól

Módosította:

Megjelent: MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos: 2018. 10. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek

2018. szeptember 24.

Jogszabályfigyelő 2018 – 38. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/140–143. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent közlemények, állásfoglalások közül válogattunk.
2018. szeptember 17.

Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/136–139. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, az Országgyűlés anyagai közül válogattunk.