Jogszabályfigyelő 2018 – 38. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/140–143. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent közlemények, állásfoglalások közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Európai Unió Bíróságának egy devizahiteles ügyben született ítéletéről, illetve az új polgári perrendtartás értelmezéséről olvashatnak.

 

Tartalom:

EUB döntés devizahiteles perben

Döntés a keresetlevelet visszautasító végzés elleni fellebbezés ügyében

 

EUB döntés devizahiteles perben

A Kúria az elmúlt héten közleményt adott ki az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) devizahiteles pereket érintő döntésével kapcsolatban. Az EUB eljárására a Fővárosi Ítélőtábla által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelem alapján került sor. Az ítéletet jelenleg a Kúria Polgári Kollégiuma tanulmányozza, mivel abban az európai bíróság „rendkívül összetett jogkérdéseket” tárgyal.

A kollégiumi vizsgálat eredményének bevárását megelőzően a Kúria rögzíti ugyanakkor, hogy az ítélet szerint az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételek tisztességtelensége érdemben vizsgálható, függetlenül a később született forintosítási és más devizahiteles törvények rendelkezéseitől, illetve a konkrét ügyekben, egyedileg kell a bíróságoknak megállapítaniuk a8 összes körülmény vizsgálata alapján, hogy a fogyasztó „megfelelő időben és tartalommal kapott-e tájékoztatást az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltétel gazdasági következményeiről”.

 Joganyag:

Módosította:

Megjelent: www.lb.hu

Hatályos:

Megjegyzés: kúriai közlemény

 

Döntés a keresetlevelet visszautasító végzés elleni fellebbezés ügyében

A keresetlevelet visszautasító végzés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében fellebbezésnek van helye, amelynek az elbírálása során az ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A bíróságok gyakorlatában ugyanakkor eltérések mutatkoznak a tekintetben, hogy milyen döntést hozhat a bíróság akkor, ha a keresetlevelet visszautasító végzés elleni fellebbezést alaposnak találja. E kérdést boncolgatja a Kúria Pp. értelmezésével foglalkozó konzultációs testületének 2018. június 25-ei ülésén elfogadott egyik állásfoglalás.

Eszerint, ha a fellebbezési eljárásban azt állapítja meg a másodfokú bíróság, hogy a keresetlevél a perfelvételre alkalmas, akkor az elsőfokú bíróság keresetlevelet visszautasító végzését megváltoztatva rendelkezik arról, hogy a keresetlevél visszautasítását mellőzi.

Ha a visszautasításra „alapot adó valamely feltétel fennállásának vizsgálatához a szükséges adatok teljes körűen nem állnak rendelkezésre” akkor az a helyes eljárás a konzultációs testület állásfoglalása szerint, ha a másodfokú bíróság a visszautasító végzést hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja. Az új eljárásra utasítás alatt ez esetben a keresetlevél újbóli vizsgálatát kell érteni – olvasható a kúriai honlapján.

Végezetül, ha a fél a fellebbezésben „helyesen, az alapul szolgáló indokok kifejtésével megjelöli a másodfokú bíróságtól gyakorolni kért felülbírálati jogkört, de a határozott kérelme ezzel nincs összhangban” akkor a másodfokú bíróság az elsőfokú végzés megváltoztatásáról vagy hatályon kívül helyezéséről is dönthet.

A 45. számú állásfoglalás itt olvasható el teljes terjedelmében.

 Joganyag: –

Módosította: – 

Megjelent: www.lb.hu

Hatályos:

Megjegyzés: Kúria konzultációs testületének az állásfoglalása

 

 


Kapcsolódó cikkek

2018. szeptember 17.

Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/136–139. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, az Országgyűlés anyagai közül válogattunk.