Jogszabályfigyelő 2018 – 46. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/173–179. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a földforgalmi törvény szabályainak az értelmezéséről, illetőleg a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésének az elhalasztásáról olvashatnak.

 

Tartalom:

A haszonbérleti szerződés jóváhagyása a 2014 előtti földvédelmi bírság miatt nem tagadható meg

Adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásának megtagadása

Egy évvel elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését

A haszonbérleti szerződés jóváhagyása a 2014 előtti földvédelmi bírság miatt nem tagadható meg

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatban alkotmányos követelményként határozta meg, hogy kizárólag a 2014. január 1-jét követően kiszabott földvédelmi bírság esetén tagadható meg a haszonbérleti szerződés jóváhagyása.

A földforgalmi törvény fent hivatkozott rendelkezése értelmében ugyanis a mezőgazdasági igazgatási szerv a haszonbérleti szerződés jóváhagyását megtagadja egyebek mellett akkor is, ha előhaszonbérletre jogosult(ak) vagy a haszonbérlő birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság – a haszonbérleti szerződés közlését megelőző 5 éven belül – jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki.

Az alkotmányjogi panasz alapját képező ügyben egy 2012-ben kiszabott földvédelmi bírság vezetett a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a megtagadására, annak ellenére, hogy a megtagadási okról szóló jogszabályi előírás 2014. január 1-jén lépett hatályba. Az indítványozó szerint a konkrét ügyben született döntés meghozatala során a Kúria a visszamenőleges jogalkotás tilalmába ütköző módon értelmezte a Földforgalmi tv. 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontját.

Az AB egy korábbi döntésének az indokolása szerint a visszaható hatály tilalmába ütközik az is, ha „a jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett rendelkezés szerint – a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell”.

Az AB megállapította, hogy sem a földforgalmi törvény, sem az annak az átmeneti rendelkezéseiről szóló külön törvény nem tartalmaz átmeneti szabályt a fenti jogszabályi előírás alkalmazására nézve. Hivatkozott arra is, hogy a jogalkotási törvény „egyértelműen állást foglal amellett, hogy amennyiben egy rendelkezés alkalmazására nem alkottak külön szabályt, akkor az abban foglaltakat nem lehet a korábban keletkezett tényekre és jogviszonyokra alkalmazni.”

A szóban forgó rendelkezés hatálybalépését, azaz 2014. január 1-jét követően kiszabott földvédelmi bírság miatt lehet tehát csak a haszonbérleti szerződés jóváhagyását jogszerűen megtagadni az AB álláspontja szerint.

Ugyan „nincs akadálya a múltban keletkezett jogviszonyokból származó jogokat és kötelezettségeket érintően az új szabályozásnak, de az új szabály a hatálybalépése előtt jogerősen már minősített magatartáshoz, jelen esetben a jogerőre emelkedett közigazgatási bírság megállapításához újabb joghátrányt – a visszaható hatályú jogalkotás tilalma miatt – általában nem fűzhet – derül ki az AB alábbiakban hivatkozott határozatából.”

Joganyag: 20/2018. (XI. 14.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2018/176. (XI. 14.)

Hatályos:

Megjegyzés: alkotmányos követelmény megállapítása

 

Adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásának megtagadása

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjával kapcsolatban az Alkotmánybíróság – a fent ismertetett határozatban foglalt jogértelmezéshez hasonló jogértelmezés alapján – alkotmányos követelményként határozta meg, hogy kizárólag a 2014. május 1-jét követően jogerősen kiszabott földvédelmi bírság esetén kell az adásvételi szerződés jóváhagyását a hivatkozott rendelkezésre tekintettel megtagadni. A korábban kiszabott földvédelmi bírság tehát nem vehető figyelembe a jóváhagyást megtagadását eredményező okként.

Joganyag: 18/2018. (XI. 12.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2018/173. (XI. 12.)

Hatályos:

Megjegyzés: alkotmányos követelmény megállapítása

 

Egy évvel elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését

Részletes vitára vár a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról címet viselő, T/3370 számú törvényjavaslat, amely 2020. január elsejére halasztaná el a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény hatálybalépését.

Erre tekintettel a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény hatályát 2020. január 1-jéig meghosszabbítanák.

A fentieken túlmenően a javaslat módosítja a szankciótörvény egyes előírásait (annak érdekében, hogy ugyanazon cselekményt ne lehessen büntetőjogi és közigazgatási szankcióval is sújtani), illetőleg az általános közigazgatási rendtartás két rendelkezését is.

A törvényjavaslat szövege itt érhető el.

Joganyag: 2018. évi ….. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (T/3370 számú törvényjavaslat)

Módosította:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: több törvény módosítását tartalmazó javaslat


Kapcsolódó cikkek

2018. november 5.

Jogszabályfigyelő 2018 – 44. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/166–168. számú Magyar Közlönyök újdonságai között szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, az új polgári perrendtartási kódexhez kapcsolódó kúriai jogértelmezési kérdések közül válogattunk.