Jogszabályfigyelő 2019 – 30. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/127–131. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a jövő évi költségvetésről és két adómódosításról olvashatnak.

 

Tartalom:

Elfogadták a jövő évi költségvetést

Uniós adótörvény-módosítások

2020-as adómódosítások

  

Elfogadták a jövő évi költségvetést

Az Országgyűlés a 2019. július 12-ei ülésnapján fogadta el a 2020-as költségvetésről szóló törvényt, amelyből a jogi tevékenységet folytatókat érintően az alábbi rendelkezéseket emeljük ki: a bírói és az ügyészi illetményalap a 2020-ban 453 330 forint, a jogi segítői óradíj és a kirendelt ügyvédi óradíj 6000 forint lesz. A közbeszerzési értékhatárok 2020-ban az alábbiak szerint alakulnak: árubeszerzés esetében 15 millió forint, építési beruházás esetében 50 millió forint, építési koncesszió esetében 100 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint, szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozóan pedig árubeszerzés esetében 50 millió forint, építési beruházás esetében 100 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetében 50 millió forint, építési koncesszió esetében 200 millió forint, míg szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint összegben állapították meg a képviselők a nemzeti közbeszerzési értékhatárt. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár ugyanakkor árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 443 000 euró, építési beruházás esetén 5 548 000 euró lesz.

Joganyag: 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos: 2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Uniós adótörvény-módosítások

Az uniós adómódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó, az Indokolások Tárában is elérhető végső előterjesztői indokolás értelmében a társasági adóról szóló törvény újdonságai a tőkekivonás adózásával kapcsolatos rendelkezések, és „az ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre vonatkozó rendelkezések”. Kedvező irányban változik továbbá a sportcélú ingatlanok üzemeltetésiköltség-támogatásának a maximuma, és módosulnak az energiahatékonysági beruházások elszámolható költségei, illetőleg az IFRS-ek szerinti beszámolók szabályai is.

Kisebb mértékben változik a kisvállalati adózás, az áfa tekintetében pedig egyszerűsítették és az uniós gyakorlatra tekintettel egységesítették bizonyos Közösségen belüli termékértékesítések szabályait, továbbá módosult az áfaalap utólagos csökkentésének a szabályozása behajthatatlan követelés esetén.

A törvénycsomag érinti az útipoggyászban behozható dohánytermékekre vonatkozó előírásokat, továbbá a cigaretta jövedéki adóját három lépcsőben, az uniós adóminimumra emeli – derül ki a végső előterjesztői indoklásból.

A kisvállalati adóhoz hasonlóan ugyancsak kis terjedelemben módosul az illetéktörvény és a helyi adókról szóló törvény is, érinti továbbá a jogszabálycsomag a szocho és az adózás rendjének a rendelkezéseit is.

Végezetül kiemelendő a nemzetközi adóügyi együttműködés szabályainak két uniós irányelvre tekintettel történő módosítása (adótervezési konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárások), illetőleg a könyvvizsgálói törvény módosítása (közfelügyeleti hatóság hatásköreinek a bővítése).

Joganyag: 2019. évi LXXII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 01., 2019. 08. 23., 2020. 01. 02., 2020. 01. 02., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01. külpolitikáért felelős miniszter határozata szerinti időpont

Megjegyzés: 17 törvényt érintő adómódosító jogszabálycsomag

 

2020-as adómódosítások

A személyi jövedelemadó tekintetében a négy gyermeket szült vagy örökbe fogadott anyák élethosszig tartó szja-mentessége tekinthető a legfontosabb jövő évi újdonságnak.

A társasági adó tekintetében a csoportos adóalanyisággal és az adóalanyi kör bővülésével (vagyonkezelő alapítvány) kapcsolatos módosítások, illetve az ún. adófeltöltési kötelezettség megszüntetését célzó rendelkezések emelendők ki. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség alapvetően már a 2019-es adóévet illetően sem terheli az adózókat (ha az adóévük utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint a társaságiadó-törvény vonatkozó szakaszait érintő módosítás hatálybalépése), de bizonyos feltételek mellett a 2019-es adóévre az adóalany önkéntesen választhatja még a korábbi szabályok szerinti adófeltöltést, és ebben az esetben adófelajánlást is tehet.

A társasági adót illetően meg kell említeni továbbá, hogy a fejlesztési adókedvezmény „kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogcímének értékhatára 3 év alatt kedvezőbbé válik”, illetve megszüntették a létszámmal, bérköltséggel kapcsolatos feltételeket. Első körben a törvénymódosítás kihirdetését követő naptól csökken a fejlesztési adókedvezmény értékhatára: kisvállalkozások esetében 300 millió, középvállalkozások esetében pedig 400 millió forintra.

2020. január elsejétől – az erről szóló törvény hatályon kívül helyezésével – megszűnik az eva, míg az ekhót kiterjesztik a nemzetközi sportszövetségek által foglalkoztatottakra. Ugyancsak 2020. január elsejétől 13 százalékról 12 százalékra csökken a kiva, illetőleg 18 százalékról 5 százalékra csökken a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfamértéke. Ugyanakkor e szolgáltatás után a jövőben 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd (az erről szóló törvény módosítása folytán) fizetni.

A helyi adók tekintetében kiemelendő, hogy bár a tao-feltöltési kötelezettség már a 2019-es adóév vonatkozásában megszűnik, ugyanez a jogintézmény a helyi adók esetében megmarad. Éppen ezért volt szükség a helyiadó-törvényben rögzíteni a feltöltési kötelezettséggel érintett adóalanyi kört: az a kettős könyvvitelt vezető társaságiadó-alany tartozik e körbe, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.

Az alábbiakban hivatkozott adómódosítás határozott időre, 2019. július elseje és 2022. december 31-e közötti időszakra 0 százalékban rögzíti a reklámadó mértékét mind a közzétevő, mind a megrendelő esetén – olvasható a törvényhez fűzött végső előterjesztői indokolásban.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7710 forint (napi összege 257 forint) lesz, a szochót pedig ezentúl csak negyedévente kell a mezőgazdasági őstermelőknek megfizetniük.

Joganyag: 2019. évi LXXIII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

Megjegyzés: 16 törvényt érintő adómódosító jogszabálycsomag


Kapcsolódó cikkek

2019. július 15.

Jogszabályfigyelő 2019 – 28. hét

E heti összeállításunkban egy kúriai jogegységi döntésről, a jövő évi költségvetés (esetenként már idei évtől hatályos) megalapozásáról és a közigazgatási bíróságok felállításának elhalasztásáról olvashatnak.