Jogszabályfigyelő 2019 – 50. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/198–201. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Alaptörvény, az állampolgársággal összefüggő törvények, az illetéktörvény, valamint a SZÉP kártya szabályainak a módosításáról, továbbá a 2020-as adómódosításokról  olvashatnak.

Tartalom:

Az Alaptörvény nyolcadik módosítása

Az állampolgársággal összefüggő törvények módosítása

Döntött a Parlament a belterületbe vont ingatlanokat terhelő illetékkötelezettségről

Adómódosítások 2020

Módosulnak a SZÉP kártya szabályai

Az Alaptörvény nyolcadik módosítása

Az Országgyűlés a 2019. december 10-ei ülésnapján fogadta el az Alaptörvény nyolcadik módosítását, amelynek következtében törölték egyrészt a Közigazgatási Felsőbíróság elnökére vonatkozó jogköröket, másrészt pedig a bírósági szervezetre vonatkozó szabályok közül a Közigazgatási Felsőbíróságra, illetve a közigazgatási bíróságokra mint különbíróságokra vonatkozó előírásokat.

A módosítás rendelkezik továbbá arról is, hogy a nyolcadik módosítás hatálybalépését követően az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét is haladéktalanul közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.

Joganyag: Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása (2019. december 12.)

Módosította:

Megjelent: MK 2019/201. (XII. 12.)

Hatályos: 2019. 12. 13.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Az állampolgársággal összefüggő törvények módosítása

A lakcímnyilvántartásról, továbbá az állampolgárságról és a külföldre utazásról szóló törvény kisebb módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott, 2020. február elsejétől hatályos törvénycsomag, amely alapvetően az adatkezelési és az egyes kérelmekkel (személyi igazolvány, állampolgársági, honosítási kérelem), illetve az állampolgársági esküvel kapcsolatos szabályok pontosítását tartalmazza.

Joganyag: 2019. évi XCVII. törvény a magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/201. (XII. 12.)

Hatályos: 2020. 02. 01.

Megjegyzés: három törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

  

Döntött a Parlament a belterületbe vont ingatlanokat terhelő illetékkötelezettségről

2020. február elsejétől visszterhes vagyonátruházási illetéket kell majd fizetni a belterületbe vont ingatlanok, illetve a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaságok vagyoni betétjének a visszterhes átruházása esetén is, amelyet minden esetben az átruházó felet terheli majd.

Jó hír azonban, hogy az új szabályokat csak azon ingatlan-átruházások esetén kell alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően történt.

A módosítás indokáról és az illeték alapjáról, továbbá mértékéről a Jogszabályfigyelő 2019 – 47. heti számában írtunk részletesen.

Joganyag: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Módosította: 2019. évi XCIX. törvény

Megjelent: MK 2019/201. (XII. 12.)

Hatályos: 2020. 02. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Adómódosítások 2020

Az szja-törvény, a tao-törvény, az ekho-törvény, a kata-kiva törvény, az áfatörvény, a jövedékiadó-törvény, a helyi adókról szóló törvény, az illetéktörvény, a szocho-törvény, két adóeljárási törvény, a vámtörvény, a NAV-törvény, és számviteli törvény módosítását is tartalmazz egyebek mellett a jövő évi adószabályokat megállapító, alábbiakban hivatkozott törvénycsomag.

Joganyag: 2019. évi C. törvény a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/201. (XII. 12.)

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 17 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Módosulnak a SZÉP kártya szabályai

A 2020. január elsejétől hatályba lépő módosítás értelmében a szabadidő alszámla terhére a jövőben helyközi vasúti személyszállítási szolgáltatást (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítási szolgáltatást) is igénybe lehet venni. Változás továbbá, hogy a munkavállaló halála esetén a fel nem használt összeget a jogosult választása szerint készpénzben vagy pénzforgalmi számlára történő utalással teljesíti a pénzforgalmi szolgáltató. Pontosították ezen felül jogszabályban meghatározott felhasználási időn túli számlán lévő összegek után felszámítható díj szabályait, valamint az ezzel kapcsolatosan a pénzforgalmi szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettséget is.

Joganyag: 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosította: 302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2019/200. (XII. 11.)

Hatályos: 2020. 01. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás


Kapcsolódó cikkek

2019. december 9.

Jogszabályfigyelő 2019 – 49. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/194–197. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a bírósági joggyakorlat újdonságai közül válogattunk.