Jogszabályfigyelő 2020 – 22. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/119–129. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban további határátlépési könnyítésekről, esetenként a veszélyhelyzeti szigorítások fenntartásáról, illetve több jelentős terjedelmű törvénymódosító csomagról olvashatnak.

 

Tartalom:

Büntető tárgyú törvénymódosítások

Belépés Bulgáriából

Felszámolási eljárások és cégeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

Közigazgatási tárgyú törvénymódosítások

A polgárok biztonságát elősegítő törvénymódosítások

Termelőszövetkezeti földhasználat és egyéb földügyi módosítások

A szlovén határ átlépése

Fővárosi védelmi intézkedések következő üteme

Szabadtéri rendezvények rendje

Utazási szerződések veszélyhelyzeti szabályai

Csehországi és szlovákiai határnyitás

Stratégiai társaságokat érintő külföldi befektetések

Változott a veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések szabályozása

Módosuló büntetés-végrehajtási szabályok

Egyhangú döntéshozatal a beszámoló elfogadásáig

Szerb határnyitás

 

 

Büntető tárgyú törvénymódosítások

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról címet viseli az a Parlament 2020. május 19-ei ülésnapján elfogadott törvénycsomag, amely főszabályként jövő januári hatálybalépéssel módosítja a büntetőeljárási törvény, a Büntető Törvénykönyv, a Bv. törvény szabályait. A módosítások jelentős terjedelemben érintik az előbbiekben hivatkozott kódexeket. Változnak továbbá a szabálysértési törvény, a munka törvénykönyve és több tucat más törvény rendelkezései is.

Joganyag: 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos: 2020. 11. 20., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 46 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

  

Belépés Bulgáriából

A bolgár állampolgárok korlátozások nélkül léphetnek Magyarország területére, ha valószínűsítik, hogy utazásuk célja hivatali, üzleti, humanitárius jellegű vagy nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés, illetőleg hozzátartozó látogatása. Magyar állampolgárok esetében akár Bulgáriából közvetlenül, akár Románián keresztül ugyancsak korlátozások nélkül kerülhet sor a belépésre, feltéve, a bulgáriai tartózkodásukra a fent megjelölt célból került sor.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási kártyával rendelkező EGT-állampolgárok. A fenti előírások ugyanakkor a teherforgalomban történő határátlépésre nem alkalmazandók.

Joganyag: 251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet a Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/128. (V. 29.)

Hatályos: 2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Felszámolási eljárások és cégeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

A veszélyhelyzet ideje alatt megváltozott előfeltételek alapján lehet felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet benyújtani (megnövekedett határidők, 400 ezer forintot meghaladó összegű tartozás). Nem kerülhet sor ugyanakkor törvényességi felügyeleti eljárásban a cégek megszűntnek nyilvánítására, az adószám törlése miatti eljárásokat pedig 2020. október 31-éig fel kell függeszteni (illetve automatikusan felfüggesztődnek). Hasonló korlátozások érvényesülnek a kényszertörlési eljárások tekintetében is. 

Joganyag: 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos: 2020. 05. 29., 2020. 06. 12.

Megjegyzés: új jogszabály 

 

Közigazgatási tárgyú törvénymódosítások

Ötven törvény, köztük az építési törvény, az örökségvédelmi törvény, a földforgalmi törvény, a közigazgatási perrendtartás, az ügyvédi törvény – az esetek többségében kisebb terjedelmű – módosítását tartalmazza a Parlament által 2020. május 19-én elfogadott, alábbiakban hivatkozott közigazgatási tárgyú törvénycsomag. 

Joganyag: 2020. évi XXX. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos: 2020. 05. 29., 2020. 07. 01.

Megjegyzés: 50 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag 

 

A polgárok biztonságát elősegítő törvénymódosítások

Több mint három tucat törvény, köztük az illetéktörvény, a rendőrségi törvény, a nemzetbiztonsági törvény, a külföldre utazásról szóló törvény, a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény, a szabálysértési törvény, a Büntető Törvénykönyv, a kőrözési nyilvántartásról szóló törvény – kisebb, nagyobb terjedelmű – módosítását tartalmazza a Parlament által 2020. május 19-én elfogadott, alábbiakban hivatkozott salátatörvény. 

Joganyag: 2020. évi XXXI. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos: 2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2020. 03. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

Megjegyzés: 37 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Termelőszövetkezeti földhasználat és egyéb földügyi módosítások

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése és a kezelői jog megszűnése tárgyában megalkotott összesen nyolc szakaszból álló szabályozás mellett további tizenöt törvény, így a szövetkezeti törvény, az ingatlannyilvántartási törvény, az erdőtörvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, a földforgalmi törvény és Fétv. terjedelmű módosítását is tartalmazza a tárgyalt földügyi törvénycsomag.

Joganyag: 2020. évi XL. törvény a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos: 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.

Megjegyzés: új szabályozást, valamint 15 törvény módosítását is tartalmazó törvénycsomag

 

A szlovén határ átlépése

A szlovén és magyar állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. május 28-án 15 órától. Amennyiben azonban a belépő a határátlépéstől számított 14 napon belül COVID-19 fertőzés gyanúját észleli magán, akkor köteles önkéntes karantént tartani és a járványügyi hatóságot haladéktalanul telefonon értesíteni.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási kártyával rendelkező EGT-állampolgárok. A fenti előírások ugyanakkor a teherforgalomban történő határátlépésre nem alkalmazandók.

Joganyag: 243/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a Szlovén Köztársaságból történő határátlépésről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/124. (V. 28.)

Hatályos: 2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Fővárosi védelmi intézkedések következő üteme

Vendéglátó üzletekre (zárthelyi tartózkodás), a játszóterekre és a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó könnyítéseket határoz meg a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete, amely a pünkösdi hosszú hétvégén már hatályba is lépett. 

Joganyag: 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos: 2020. 05. 29., 2020. 06. 12.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Szabadtéri rendezvények rendje

A családi, vallási összejövetelek és a gyűlések, szabadtéri múzeumok, valamint az állatkertek látogatásának korábban kihirdetett szabályain túl a Kormány egy újabb rendelettel az egyéb rendezvények (köztük a sportrendezvények, valamint a színházi és mozielőadások, a nemzeti parkokban megrendezett, illetve egyéb kulturális rendezvények) megtartásának a szabályait, továbbá más rendezvényeken való részvétel tilalmának a fenntartását állapította meg. 

Joganyag: 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a szabadtéri rendezvényekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos: 2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Utazási szerződések veszélyhelyzeti szabályai

A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. augusztus 31. napjáig speciális szabályok alkalmazandók az utazási szerződések esetében, ha a felmondásra „a koronavírus világjárványra tekintettel került sor” vagy a szerződés teljesítése lehetetlenné vált a járványra való tekintettel. Az ellenérték visszatérítése helyett a szervező utalványt bocsáthat ki, amelyet azonban az utazónak kifejezetten el kell fogadnia. Ellenkező esetben befizetett összegeket az utazásszervező köteles visszatéríteni. 

Joganyag: 242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos: 2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Csehországi és szlovákiai határnyitás

A cseh és szlovák állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére, feltéve, ha az országban tartózkodásuk nem haladja meg a 48 órát. Ezen időpont elteltével az érintett személyek kötelesek Magyarországot elhagyni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

A magyar állampolgárok is korlátozások nélkül térhetnek haza, amennyiben a Csehországban, illetve Szlovákiában való tartózkodásuk nem haladta meg a 48 órát. E szabály az Ausztrián keresztüli belépés esetén is alkalmazandó, ha a magyar állampolgár valószínűsíti, hogy utazásának végcélja Csehország volt, ahol nem töltött 48 óránál több időt.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási kártyával rendelkező EGT-állampolgárok. A fenti előírások ugyanakkor a teherforgalomban történő határátlépésre nem alkalmazandók.

Joganyag: 235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos: 2020. 05. 27., 2020. 06. 10.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Stratégiai társaságokat érintő külföldi befektetések

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szerint stratégia társaságnak minősülő kft.-k és rt.-k esetében a belgazdaságért felelős miniszterhez tett bejelentés és annak tudomásulvétele szükséges bizonyos jogügyletek (tulajdoni részesedés átruházása, tőkeemelés, átalakulás, egyesülés, szétválás, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása, társasági részesedésen történő haszonélvezet alapítása) esetén, feltéve, hogy a jogügylet folytán a tulajdonszerzés, jogszerzés következtében a rendeletben meghatározott mértékű részesedésszerzésre kerül sor.

A semmisség jogkövetkezményét fűzi a jogszabály a bejelentési szabályokba, illetve a miniszteri tiltásba ütköző szerződésekhez, egyoldalú nyilatkozatokhoz, társasági jogi határozatokhoz.

A rendelet szabályai a hatálybalépését követő jogügyletek esetén alkalmazandók azzal, hogy kivételt képeznek végrehajtási és felszámolási eljárásban történő tulajdonjog-átruházások, illetve a részvények tulajdonjogának óvadék érvényesítése következtében történő megszerzése. 

Joganyag: 227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos: 2020. 05. 26., 2020. 06. 09.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Változott a veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések szabályozása

Jelentősen módosította a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, a vonatkozó eljárási törvényektől eltérő szabályokat a Kormány a polgári peres és bírósági nemperes eljárások (pl. perfelvétel, szünetelés, nyilvánosság, érdemi tárgyalás, egyezség, fellebbezés), a közigazgatási peres eljárások (például nyilatkozatok beszerzése, nyilvánosság, tárgyalás) és a büntetőeljárások (például kihallgatások, eljárási cselekményeken való részvétel, iratok megismerése, tárgyalás) tekintetében.

A módosított szabályok 2020. június 1. napján léptek hatályba.

Joganyag: 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

Módosította: 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos: 2020. 06. 01.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Módosuló büntetés-végrehajtási szabályok

Szinte teljes egészében átírta (többségében hatályon kívül helyezte) a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben módosított büntetés-végrehajtási szabályokat az alábbiakban hivatkozott 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet, amely 2020. június 1. napján lépett hatályba. 

Joganyag: 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

Módosította: 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos: 2020. 06. 01.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Egyhangú döntéshozatal a beszámoló elfogadásáig

Ha a számviteli beszámoló készítésére kötelezett jogi személy létesítő okirata a beszámoló elfogadásához legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatot ír elő, és a döntéshozó szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, akkor az előző (2019-es) üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés meghozataláig a jogi személy kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával hozhat bármely más ügyben határozatot. A fenti szabályba ütköző határozat érvénytelennek minősül, és annak alapján nem kerülhet sor semmilyen adatváltozást nyilvántartásba történő bejegyzésére sem.

Joganyag: 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Módosította: 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos: 2020. 05. 25.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

 

Szerb határnyitás

A szerb és magyar állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. május 25-én 10 órától. Amennyiben azonban a belépő a határátlépéstől számított 14 napon belül COVID-19 fertőzés gyanúját észleli, akkor köteles magát önkéntes karantén alá vetni, és a járványügyi hatóságot haladéktalanul telefonon értesíteni.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási kártyával rendelkező EGT-állampolgárok. A fenti előírások ugyanakkor a teherforgalomban történő határátlépésre nem alkalmazandók.

Joganyag: 226/2020. (V. 25.) Korm. rendelet a Szerb Köztársaságból történő határátlépésről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/119. (V. 25.)

Hatályos: 2020. 05. 25. napja 10 óra, 2020. 08. 08.

Megjegyzés: új jogszabály 


Kapcsolódó cikkek