Jogszabályfigyelő 2020 – 20. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/104–112. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzeti korlátozások enyhítése mellett néhány, a koronavírus-járványtól független módosításról is olvashatnak.

 

Tartalom:

Fővárosi védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletek hűtése, fűtése

A védelmi intézkedések következő üteme

Veszélyhelyzeti eltérő építési rendelkezések

Változik a cégbejegyzési kérelem

Hatékony jogvédelmet kell biztosítása az adatigénylőknek az év végéig

Külföldről érkezők méltányossági kérelme

Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség, ellenőrzött bejelentés

  

Fővárosi védelmi intézkedése

2020. május 18-ától megszűnt a főváros területén a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási korlátozás, ennek következtében az ún. veszélyhelyzeti rendelet [46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet] szabályait az alábbiakban hivatkozott – a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló – rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az eltérő rendelkezések általános védelmi intézkedéseket, valamint az idősekre, a kereskedelemre, az egyes intézményekre, a rendezvényekre és a felsőoktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedéseket jelentenek, amelyeket a következőkben foglalunk össze:

 • szociális érintkezésben a már megszokott (1,5 m) védőtávolságot be kell tartani;
 • üzletben, tömegközlekedési eszközön kötelező a szájat, orrot eltakaró eszközt viselni;
 • idősek számára 9–12 óra közötti idősáv biztosítása élelmiszerüzletben, drogáriában, gyógyszertárban, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben;
 • piacok esetében kerületi önkormányzat a fentiektől eltérő idősávot állapíthat meg;
 • üzletek, strandok, szabadtéri fürdők és múzeumok, állatkertek nyitva tarthatók és szabadon látogathatók;
 • vendéglátó üzletek esetében azonban csak a teraszon, kerthelyiségben lehet tartózkodni a védőtávolság betartásával (asztaltársaságonként), amelyről az üzemeltető gondoskodik, ellenben 2020. szeptember 1-jéig nem kell közterülethasználati díjat fizetni;
 • a veszélyhelyzeti rendelet korlátozásai a rendezvényeket illetően fennmaradnak, kivéve vallás, családi rendezvények, esküvők, temetések, ezek esetében is érvényesülnek speciális előírások továbbra is;
 • felsőoktatási intézmények rektori előírás szerint látogathatók (kollégiumok kivételével);
 • a rendelet előírásainak a megsértése szabálysértést valósít meg, amely 5000 – 50 000 forint pénzbüntetéssel sújtható.

Hatályát vesztette ugyanakkor a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról szóló 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

Joganyag: 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet a fővárosi védelmi intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos: 2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Vendéglátó üzletek hűtése, fűtése

A fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel (bizonyos kivétellel) kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható vendéglátó üzletekben.

Joganyag: 213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos: 2020. 05. 17., 2020. 06. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

  

A védelmi intézkedések következő üteme

A Pest megyére fenntartott korlátozások megszüntetése mellett meghatározta a Kormány a védelmi intézkedések következő ütemének [védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelettől való eltérés] a szabályait, amelyet a főváros kivételével az ország teljes területén alkalmazni kell. Így egyebek között rendelkezett a Kormány:

 • a vendéglátó üzletek belső tereinek a látogathatóságáról (védőtávolság betartásával, személyzet esetében száj, orr eltakarásával);
 • a szálláshelyek megnyitásáról a fenti szabályok szerint;
 • a szabadtéri játszóterek megnyitásáról;
 • a családi rendezvények speciális szabályairól (2010. június 1-jétől 200 fő alatt megtartható, 2020. június 1-je után vendéglátó üzletben, szálláshelyen is megrendezhető).

 Joganyag: 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos: 2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Veszélyhelyzeti eltérő építési rendelkezések

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély külön erre irányuló kérelem hiányában, a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel automatikusan meghosszabbodik, valamint az a végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában ugyancsak meghosszabbodik egy évvel, de az engedély hatályának a lejáratától számítottan.

Hasonló szabályok érvényesülnek a régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedélyek esetében is.

Joganyag: 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos: 2020. 05. 16., 2020. 05. 31.

Megjegyzés: új jogszabály

  

E-kereskedelemről szóló törvény módosítása

Módosította a Parlament az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szabályait túlnyomó többségben a videómegosztóplatform-szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok rögzítése tekintetében.

Joganyag: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosította: 2020. évi XXIV. törvény

Megjelent: MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos: 2020. 06. 12.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

Változik a cégbejegyzési kérelem

2020. május 28-ától kis mértékben változik a cégbejegyzésikérelem-nyomtatvány tartalma. A megváltozott kérelmet a módosítás hatálybalépését követően történő benyújtás esetén kell használni.

Joganyag: 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosította: 5/2020. (V. 13.) IM rendelet

Megjelent: MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos: 2020. 05. 28.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Hatékony jogvédelmet kell biztosítása az adatigénylőknek az év végéig

Az Alkotmánybíróság hivatalból indított eljárása eredményeképp megállapította, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdésébe foglalt tájékoztatási kötelezettség nem teljesülése esetére a törvény – mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet megvalósítva – nem biztosít hatékony bírói jogvédelmet az adatigénylőnek. Felhívta ezért az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2020. december 31-ig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság határozata szerint: „a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog védelme – összhangban az Alaptörvény 39. cikkének a közpénzek nyilvánosságára vonatkozó egyértelmű szabályával – megköveteli, hogy az adatigény minden tájékoztatásra kötelezettet illetően bíróság előtt érvényesíthető és kikényszeríthető legyen.”

Joganyag: 7/2020. (V. 13.) AB határozat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

Megjegyzés: mulasztásos alaptörvény-ellenesség megállapítása

Külföldről érkezők méltányossági kérelme

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti (a külföldről érkezők által benyújtható, a beutazást lehetővé tevő, illetve az egészségügyi és karanténszabályoktól való eltérést engedélyező) rendészeti méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő. Az elektronikus kérelem formai és tartalmi követelményeit az országos rendőrfőkapitány határozatban állapítja meg. A határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben tették közzé (lásd Hivatalos Értesítő 2020/26. szám).

Joganyag: 194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet a különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos: 2020. 05. 13., 2020. 05. 27.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség, ellenőrzött bejelentés

A Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a veszélyhelyzet ideje alatti engedélyezési eljárások általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénytől (a továbbiakban: Ákr.) eltérő szabályait.

Külön kiemelendő, hogy a rendelet értelmében, annak alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja. A jogszabály ugyanakkor tételesen felsorolja a hatálya alól kivett ügyeket, rögzíti továbbá, hogy a hatálya alá eső ügyekben ellenben nem folytatható le Ákr. szerinti eljárás.

A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol az adott tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme bejelentésnek minősüljön.

 Joganyag: 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos: 2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek