Jogszabályfigyelő 2020 – 30. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/174–176. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos személyi megfelelőség megállapításáról, az új Airbnb-szabályokról és egy szabálysértési rendelkezéseket érintő alkotmánybírósági döntésről olvashatnak.

 

Tartalom:

Személyi megfelelőség szerencsejáték-szervező tevékenység esetén

A rövid távú szálláshelykiadás új szabályai

A gyermekprostitúció és a szabálysértések jogorvoslati rendszere kérdésében döntött az Alkotmánybíróság

 

 

Személyi megfelelőség szerencsejáték-szervező tevékenység esetén

Új jogszabály született a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján lefolytatandó, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által a személyi megfelelőség megállapítására, meghosszabbítására és hivatalból indult vizsgálatára irányuló eljárásokra vonatkozóan.

Az erről szóló kormányrendelet 2020. július 29-étől hatályos.

Joganyag: 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos: 2020. 07. 29.

Megjegyzés: új jogszabály

A rövid távú szálláshelykiadás új szabályai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény, a kereskedelmi törvény és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény rendelkezéseinek a módosítását tartalmazza az Airbnb-szabályok megváltoztatását célzó törvénymódosítás.

A törvényjavaslathoz fűzött előterjesztői indokolás kiemeli, hogy a: „nem elsődlegesen turisztikai célú ingatlanok több tekintetben szabályozatlan, így például időben korlátlan turisztikai célú hasznosíthatósága révén mindinkább elmosódott a határvonal az elsődlegesen turisztikai céllal kialakított szálláshelyek és a magánszálláshelyek között. […] A rövid távú lakáskiadás esetében az állam és a helyi közösségek jelentős adóelkerülési tendenciával néznek szembe […] A szempontok között szerepel az is, hogy konfliktusokat is okozott a társasházi együttélés körében.”

A módosított előírásokat 2020. augusztus elsejétől kell alkalmazni.

Joganyag: 2020. évi XCVI. törvény a rövid távú szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/175. (VII. 21.)

Hatályos: 2020. 08. 01.

Megjegyzés: 3 törvény rendelkezéseit érintő módosítás 

 

A gyermekprostitúció és a szabálysértések jogorvoslati rendszere kérdésében döntött az Alkotmánybíróság

Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg az Alkotmánybíróság a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 121–122. §-ai szerinti szabályozás tekintetében, továbbá alaptörvény-ellenesnek minősítette a 172. § korábbi rendelkezését, és elrendelte az e szabály alkalmazásával elbírált, a szóban forgó alkotmánybírósági eljárás alapjául szolgáló ügy felülvizsgálatát.

Az Alkotmánybíróság előtti eljárásra egy fiatalkorú elkövető által folytatott tiltott prostitúció miatti szabálysértési eljárás szolgáltatott alapot. Az indítványozó hivatkozott arra, hogy: „[…] a Gyermek Jogainak Bizottságához benyújtott első magyar országjelentés alapján a Bizottság 2014. szeptember 19-én megtartott ülésén aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a szexuális kizsákmányolás és a prostitúció gyermekáldozatait Magyarországon nem sértettként, hanem elkövetőként kezelik, és gyakran pénzbüntetésre ítélik, ha a kényszerítés nem bizonyított.” Csatolta továbbá az alapvető jogok biztosításának jelentését, amely szerint: „[…] a gyermekek emberi méltósághoz, valamint a védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz az a jogi helyzet, hogy – a kényszer vélelmezése helyett – a magyar szabálysértési jogban a 14–18 év közötti személyek esetében is lehetőség van a felelősségre vonásra és szankcionálásra a tiltott prostitúciós tevékenység tényállása miatt.”

Az Alkotmánybíróság részben megalapozottnak tekintette az alkotmányjogi panaszt. Megállapította ugyanakkor, hogy a Szabs. tv. 172. §-ának 2020. július 1-jétől hatályos szabályozása megszüntette az alaptörvény-ellenességet („egy tizennyolcadik életévét be nem töltött és prostitúciós tevékenységet folytató személyt elzárással sújtható szabálysértés miatt vonjanak felelősségre”), erre figyelemmel vizsgálták a korábbi szabályozást, így alapvetően a „tiltott prostitúció szabálysértési tényállásával megvalósított állami beavatkozás arányosságát.” Ezzel összefüggésben arra a megállapításra jutottak, hogy a Szabs. tv. 172. §-ának 2020. június 30. napjáig hatályos rendelkezése alaptörvény-ellenes volt, amennyiben előírta a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek szabálysértési felelősségre vonását.

Az alábbiak szerinti határozat értelmében ugyanakkor a Szabs. tv. 121–122. §-ait illetően „az indítványozó a jogorvoslat hatékonyságának a sérelmére azért hivatkozott, mert álláspontja szerint azáltal, hogy a fellebbezésre jogosultnak nem áll rendelkezésére az elsőfokú bírósági határozat írásos indokolása, nem áll módjában az, hogy fellebbezésének tartalmát annak megfelelően alakítsa”.

Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy „kialakítható olyan eljárási rend, amely a rövid határidők megtartása mellett is biztosítja a hatékony jogorvoslatot, például a bíróság által kihirdetett szabálysértési határozat azonnali kézbesítésével.” Erre tekintettel hívta fel az Országgyűlést a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség 2020. december 31-éig történő kiküszöbölésére. 

Joganyag: 18/2020. (VII. 21.) AB határozat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 121–122. §-aival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a korábban hatályban volt 172. § alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a 32.Szef.66/2017/2. számú szabálysértési eljárás felülvizsgálatának elrendeléséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/175. (VII. 21.)

Hatályos:

Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség megállapítása


Kapcsolódó cikkek