Jogszabályfigyelő 2020 – 29. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/166–173. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban újabb járványügyi korlátozásokról, a jövő évi költségvetésről és az azzal kapcsolatos törvénymódosításokról, illetve néhány egyéb jogszabálycsomagban szereplő módosításról olvashatnak.

 

Tartalom:

Az utazási korlátozások módosítása

Változtak a jogi segítségnyújtás szabályai

Elfogadták a 2021-es költségvetést

Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

A jövő évi költségvetés megalapozása

Igazgatási, gazdaságélénkítő célú és vagyongazdálkodást érintő módosítások

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásai

 

Az utazási korlátozások módosítása

Módosította a Kormány a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló, az alábbiakban részletesen ismertetett (a Magyar Közlöny 2020/167. számában kihirdetett) kormányrendelet szerinti országbesorolást. A megváltozott előírások értelmében a besorolás nemcsak COVID-19 betegséggel érintett országokra, hanem azok egyes közigazgatási területeire is vonatkozhat. Új rendelkezés ugyanakkor, ha egy ország sárga vagy piros jelzést kapott, azonban valamely közigazgatási területén az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, az országos tisztifőorvos határozatában e közigazgatási területet zöld jelzéssel sorolhatja be.

Joganyag: 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosította: 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos: 2020. 07. 16.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Változtak a jogi segítségnyújtás szabályai

A pártfogó ügyvédi díj eljárási előlege, valamint annak részletszabályai tekintetében módosította a Kormány a jogi segítségnyújtásról szóló, alábbiakban hivatkozott rendeletét. A módosítás a kihirdetését követő napon lépett hatályba.

Joganyag: 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosította: 347/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos: 2020. 07. 16.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Elfogadták a 2021-es költségvetést

Az Országgyűlés a 2020. július 3-ai ülésnapján fogadta el a 2021-es költségvetésről szóló törvényt, amelynek a központi alrendszer költségvetése végrehajtásával kapcsolatos rendelkezései közül az alábbiakat emeljük ki.

A nyugdíjemelés meghatározásánál 3 százalékos fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni, a közszolgálati tisztségviselők illetményalapja és a rendvédelmi illetményalap 38 650 forint, a honvédelmi illetményalap 44 600 forint lesz. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves cafetéria-keretét 400 000 forintban állapították meg. A bírói és az ügyészi illetményalap összegét 2021. évben 507 730 forintban, a jogi segítői óradíj és kirendelt ügyvédi óradíj pedig 6000 forintban rögzítették, nem változtak ugyanakkor a közbeszerzési értékhatárok.

Joganyag: 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos: 2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály 

 

Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

A közjegyzői törvényt (alapvetően a fegyelmi eljárási szabályokat érintően), a végrehajtási törvényt (egyebek között a végrehajtás elrendelésének, foganatosításának, az árverési szabályoknak és a végrehajtás szünetelésének, valamint a végrehajtói szolgálati viszony szabályainak a tekintetében), az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt, a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt, az ügyészségi törvényt és az ügyészi életpályáról szóló törvényt, illetőleg a nemzetközi magánjogról szóló törvényt (egy szakaszt érintően), valamint a bírósági nemperes eljárásokról szóló törvényt (kapcsolattartási határozat végrehajtása) módosította az alábbiakban hivatkozott igazságügyi tárgyú törvénycsomag. 

Joganyag: 2020. évi XCII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos: 2020. 07. 16., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 8 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag 

 

A jövő évi költségvetés megalapozása

Az adózással, társadalombiztosítással és a foglalkoztatással kapcsolatos törvények, a koncessziós törvény és a szerencsejáték-törvény, a kereskedelmi törvény, a médiatörvény, a postatörvény, illetve a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény (szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás) szabályait is módosította a 2021-es költségvetés megalapozásáról szóló törvénycsomag. 

Joganyag: 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos: 2020. 07. 15., 2020. 07. 29., 2020. 08. 13., 2020. 09. 01., 2020. 09. 02., 2020. 09. 20., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 44 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

Igazgatási, gazdaságélénkítő célú és vagyongazdálkodást érintő módosítások

Más törvények mellett a cégtörvény, a kisajátításról szóló törvény, a Btk., a közbeszerzési törvény és az Ákr., illetve a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény kisebb terjedelmű módosítása is megbújik az „egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről” címet viselő törvénycsomagban, amelynek rendelkezései – egy kivétellel – 2020. július 22-étől hatályosak. 

Joganyag: 2020. évi LXXXI. törvény egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos: 2020. 07. 22., 2021. 01. 01.

Megjegyzés: 14 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag 

 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásai

A nem üzleti célú utazások kapcsán az egyes, COVID-19 megbetegedés sújtotta országok különböző színekhez (zöld, sárga, piros) kötött besorolásán alapuló beutazási korlátozásokat vezetett be a Kormány a személyforgalomban. A sárga és piros jelzésű országok (tisztifőorvosi határozat szerinti) listáját a közhírré tétel mellett a Hivatalos Értesítőben is megjelentetik. A listában nem szereplő országok értelemszerűen zöld jelzésű (korlátozással nem érintett) országnak minősülnek.

A besorolás mellett más szabályok alkalmazandó ugyanakkor a külföldről érkező magyar és nem magyar állampolgárok, az idénymunkások, a katonai konvojok és az átutazók esetében, illetőleg a szomszédos államok állampolgárai tekintetében bevezették az ún. korlátozott sávban történő hatátlépés intézményét (24 órára és a határtól legfeljebb 30 kilométeres távolságban).

A jogszabály 2020. július 15-én lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és a járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról szóló 9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet. 

Joganyag: 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosította:

Megjelent: MK 2020/166. (VII. 12.)

Hatályos: 2020. 07. 15.

Megjegyzés: 14 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 


Kapcsolódó cikkek