Jogszabályfigyelő 2021 – 17. hét Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/68–77. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény és két kúriai jogegységi határozat mellett a koronavírus-járvány miatti védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatával összefüggő részletszabályokról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. A védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről
 2. Beutazási szabályok módosítása
 3. Szlovéniával is megállapodást kötött Magyarország a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról
 4. Üzlet nyitvatartási idejét érintő változás bejelentése
 5. Védelmi intézkedésekről szóló rendeletek módosítása
 6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok
 7. A négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás beadásának napja
 8. Koronavírus ellen védett személyek utazásának szabályai
 9. Veszélyhelyzet alatti gazdaságvédelmi intézkedések módosítása
 10. Védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
 11. Sportrendezvények megtartásának szabályai
 12. A biztosítéki céllal alapított önálló zálogjogról döntött a Kúria
 13. A végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés
 14. Védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata

 

A védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

A védettségi igazolással való visszaélés (hamisítás, hamis okirat felhasználása, forgalomba hozatala, azzal való kereskedés, adatbázis adatainak meghamisítása, adatbázis feltörése) öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az alábbiakban hivatkozott jogszabály értelmében.

 • Joganyag: 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/77. (IV. 30.)
 • Hatályos: 2021. 05. 02.,2021. 05. 16.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Beutazási szabályok módosítása

A Horvát Köztársaságban végzett PCR-tesztek eredményét is elfogadja 2021. május 2-ától Magyarország.

 

Szlovéniával is megállapodást kötött Magyarország a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról

 1. május 1. napjától a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött országok közé tartozik a Szlovén Köztársaság is.

 

Üzlet nyitvatartási idejét érintő változás bejelentése

A kereskedőket terhelő bejelentési kötelezettség szabályainak a módosítását (egy hetet el nem érő változás bejelentése alóli mentesítést) tartalmazza a hivatkozott kormányrendelet, amely 2021. május 1. napjától hatályos.

 • Joganyag: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • Módosította: 218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2021/76. (IV. 30.)
 • Hatályos: 2021. 05. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

 

Védelmi intézkedésekről szóló rendeletek módosítása

A koronavírus ellen védett személy fogalmának a módosítását (védettség kölcsönös elismerésén alapuló, védettségi igazolással rendelkező külföldi), valamint a szálláshely-üzemeltetővel szembeni bírság új szabályait rögzíti az alábbiakban hivatkozott módosítás.

 

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok

Az úgynevezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok speciális szabályait tartalmazza az alábbiakban hivatkozott törvény, amely egyben kimondja, hogy eltérő rendelkezés hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapítványra vonatkozó szabályai alkalmazandók e jogi személyek vonatkozásában.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A bíróság nyilvántartásba vételről szóló döntést az országos névjegyzékben teszi közzé.

A törvény 1. számú melléklete tartalmazza a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk ellátandó közfeladatok felsorolását (ebben 31 az állam által alapított plusz 2 az állam mint csatlakozó részvételével működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány szerepel).

 • Joganyag: 2021. évi IX. törvény a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/75. (IV. 30.)
 • Hatályos: 2021. 05. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás beadásának napja

A belügyminiszter megállapította, hogy a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. április 30. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatához kapcsolódó, alábbiakban ismertetett szabályok [194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésének naptári napja, valamint a 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésének naptári napja 2021. május 1-je.

 • Joganyag: 3/2021. (IV. 30.) BM határozat a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/74. (IV. 30.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Koronavírus ellen védett személyek utazásának szabályai

Az alábbiakban hivatkozott jogszabály értelmében a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályai nem terjednek ki arra a személyre, aki a magyar hatóság által kiadott védettségi igazolvánnyal vagy olyan állam által kiadott védettségi igazolvánnyal rendelkezik, amelynek a kölcsönös elfogadásáról hazánk az adott állammal kétoldalú megállapodást kötött.

A külpolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg azoknak az államoknak a körét, amelyek érvényes, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötöttek Magyarországgal.

 • Joganyag: 203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/73. (IV. 29.)
 • Hatályos: 2021. 04. 29. napján 23 óra
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Veszélyhelyzet alatti gazdaságvédelmi intézkedések módosítása

Újabb egy hónappal meghosszabbították a bértámogatások és a digitális oktatással érintett családokat megillető támogatások határidejét. 

 • Joganyag: 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/73. (IV. 29.)
 • Hatályos: 2021. 05. 01.
 • Megjegyzés: 2 jogszabály módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

Védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Magyarország két Európai Unión kívüli országgal, Szerbiával és Montenegróval kötött a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló megállapodás.

 •  Joganyag: 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/73. (IV. 29.)
 • Hatályos: 2021. 04. 29. napján 23 óra
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Sportrendezvények megtartásának szabályai

A négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények – a sportrendezvényen való részvétel céljából vagy a sportrendezvényre való felkészülés céljából – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára is látogathatóak (maszk nélkül és este 11 óra és reggel 5 óra között is).

A rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. 

 • Joganyag: 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/72. (IV. 29.)
 • Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól, 2021. 05. 14.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A biztosítéki céllal alapított önálló zálogjogról döntött a Kúria

Biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén azt, ha a zálogjog közvetlen megszerzőjének jogutódja a zálogjog megszerzésekor legalább arról tudott, hogy az önálló zálogjogot egy másik jogviszonyra tekintettel, annak biztosítékaként alapították, úgy kell tekinteni, hogy az alapul szolgáló jogviszonyt ismerte.

A Kúria részletesen kifejtette: „Az önálló zálogjog közvetlen megszerzőjének jogutódja esetében az rPtk. [1959-es Ptk. – a szerk.] 269. § (3) bekezdésének helyes értelme szerint akkor állapítható meg, hogy ismerte az alapul szolgáló jogviszonyt, ha ténylegesen megismerte az alapjogviszony konkrét, az önálló zálogjog érvényesíthetőségére kiható tartalmát, vagy elvárható volt tőle, hogy ebben a körben az alapügyletet megismerje. Ha a jogutód tudott arról, hogy az önálló zálogjogot valamely más szerződés, például kölcsönszerződés biztosítékául alapították, tehát a zálogjog megszerzésekor legalább az alapul szolgáló jogviszony létéről tudomása volt, akkor – az rPtk. [1959-es Ptk. – a szerk.] 4. § (4) bekezdésére figyelemmel – elvárható volt tőle, hogy tájékozódjon az alapügylet tartalmáról, annak az önálló zálogjog érvényesíthetőségét befolyásoló kikötéseiről. Az ilyen jogutódot ezért úgy kell tekinteni, hogy a szerzéskor az alapjogviszony ismeretében volt.”

 • Joganyag: 2/2021. PJE határozat a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 269. § (3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/70. (IV. 27.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

A végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés

A végrehajtási lap visszavonására, illetőleg a végrehajtási záradék törlésére irányuló kérelmet elutasító végzés ellen van helye fellebbezésnek – derül ki a Kúria jogegységi határozatából.

A Vht. 212. § (1) és (2) bekezdésének értelmezése kapcsán a Kúria hangsúlyozta, hogy: […] a végrehajtási nemperes eljárás során hozott végzésekre elsődlegesen a különleges eljárási szabályokat, a Vht. rendelkezéseit kell alkalmazni, ugyanakkor a Vht. nem tartalmaz a Pp. 365. § (2) bekezdés b) pontjával azonos követelményt: a Vht. nem írja elő általános jelleggel, hogy e végzések ellen kizárólag a törvény jogorvoslatot megengedő rendelkezése esetén van helye fellebbezésnek. Ha a jogalkotó szándéka arra irányult volna, hogy a felek kizárólag a kérelemnek helyt adó végzés ellen nyújthassanak be fellebbezést, nem lett volna akadálya annak, hogy a Vht. 212. § (2) bekezdése kimondja: a felek az elutasító végzés ellen nem fellebbezhetnek.”

 • Joganyag: 3/2021. PJE határozat a végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés lehetőségéről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/70. (IV. 27.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

Védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata

A koronavírus-járvány miatti védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata a következő könnyítéseket vezeti be a Kormány:

a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára több, eddig bezárt helyszín válik látogathatóvá, ahol a fentiekben említett személyek számára a maszk viselése nem kötelező;

– a védettséget a védettségi igazolvány bemutatásával lehet igazolni, ennek ellenőrzése az adott helyiség üzemeltetőjének, szolgáltatás nyújtójának a feladata;

– a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni és a vendéglátó üzletek is este 11 óráig tarthatnak nyitva, azzal, hogy utóbbiak belső tere csak a koronavírus ellen védett személyeknek nyílik meg, ahová a szülők, családtagok a gyerekeket magukkal vihetik;

– a vendéglátó üzletek belső tereiben a védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek, ugyanakkor a kerthelyiségekben és teraszokon senki számára sem kötelező a maszkviselés;

– a szállodákban megnyitnak a koronavírus ellen védett személyek és gyermekeik részére, akárcsak a szabadidős létesítmények (így különösen állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak);

– a koronavírus ellen védett személyek is látogathatják az uszodákat, az edző- és fitnesztermeket, sportlétesítményeket, továbbá a sportrendezvényeken és este 11 óráig a kulturális eseményeken részt vehetnek a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézőkkel együtt;

– az egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozók továbbra is kötelesek maszkot viselni és egyelőre fennmaradnak a magán- és családi rendezvények tekintetében korábban elrendelt korlátozások;

– a közterületen, tömegközlekedésben, boltokban – ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, és kerülendő a csoportosulás, valamint tilos a gyülekezés.

Az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálybalépésének naptári napját (amely négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő nap) az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

 • Joganyag: 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/68. (IV. 26.)
 • Hatályos: a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.
 • Megjegyzés: 3 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Kapcsolódó cikkek