Jogszabályfigyelő 2021 – 15. hét Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/61–64. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzettel kapcsolatos könnyítésekről, a védelmi intézkedések egy részének a feloldásáról, illetőleg a veszélyhelyzettel összefüggő fizetésképtelenségi szabályokról és különleges eljárásjogi rendelkezésekről olvashatnak.
 

Tartalom:

 1. A vállalkozások reorganizációja a veszélyhelyzet során
 2. A csődeljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályai
 3. A felszámolás során történő vagyonértékesítés veszélyhelyzeti szabályai
 4. A veszélyhelyzeti eljárásjogi rendelkezések módosítása
 5. A védelmi intézkedések feloldásának második fokozatával összefüggő módosítások
 6. Veszélyhelyzeti intézkedések – ingyenes közterülethasználat

A vállalkozások reorganizációja veszélyhelyzet során

Az alábbiakban hivatkozott rendelet értelmében úgynevezett reorganizációs eljárást kezdeményezhet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. év XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti, fenyegető fizetésképtelenségben lévő (magyarországi székhellyel rendelkező) gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: vállalkozás). A jogszabály részletesen megállapítja a fenyegető fizetésképtelenség fogalmát, illetve az eljárás kezdeményezésével kapcsolatos kizáró okokat is.

A reorganizációs eljárás olyan polgári nemperes eljárás, amelynek a lefolytatására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel. Fontos szabály, hogy az eljárásban a jogi képviselet és Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – mint reorganizációs szakértő – közreműködése kötelező.

Az eljárás megindításáról a vállalkozás döntéshozó szerve határozhat. E határozat alapján 8 napon belül kell a kérelmet a bírósághoz benyújtani. Ha a reorganizációs szakértő a vállalkozást alkalmasnak tartja a reorganizációs eljárásra, a bíróság 90 napra moratóriumot rendel el. A reorganizációs szakértő ezen felül részt vesz az ún. reorganizációs terv hitelezőkkel történő egyeztetésében is. Ha a reorganizációba bevont hitelezőkkel sikerül megállapodást kötni, az eljárást a bíróság befejezetté nyilvánítja.

Külön cím alatt tárgyalja a fentieken túl a rendelet a nyilvános reorganizációs eljárás szabályait.

A jogszabály 2021. május 23-án hatályát veszti, de ha hatályvesztés napjáig a reorganizációs eljárás megindítása iránti kérelmet a bírósághoz benyújtották, akkor a rendelet 2021. május 22. napján hatályos rendelkezéseinek az alkalmazásával a reorganizáció a hatályvesztést követően is lefolytatható. 

 • Joganyag: 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/64. (IV. 16.)
 • Hatályos: 2021. 04. 17., 2021. 05. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

A csődeljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályai

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 157. §-ának a rendelkezéseit az alábbiakban hivatkozott rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A rendelet 2021. május 23-án a hatályát veszti.

 • Joganyag: 180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/64. (IV. 16.)
 • Hatályos: 2021. 04. 17., 2021. 05. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

A felszámolás során történő vagyonértékesítés veszélyhelyzeti szabályai

„A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása során az adós vagyonának a felszámolási eljárás alatti gazdasági tevékenység folytatására és egyben, önállóan működőképes egységként történő értékesítésére alkalmas részét a felszámoló […] leválasztással – az adós szétválása útján kiválással létrejövő gazdasági társaságként – működteti, feltéve, hogy az adósra vonatkozó anyagi jogi szabály lehetővé teszi, hogy az adós szétválásával gazdasági társaság jöjjön létre.” A leválasztás a kiválás speciálisan szabályozott módja, azzal, hogy annak során a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezéseit az alábbiakban hivatkozott rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

Fontos tudni, hogy a jogszabály 2021. május 23-án a hatályát veszti. A szabályai ugyanakkor a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazhatók, illetve ha a rendelet hatályvesztésének napjáig bizonyos feltétel teljesült, akkor a leválasztás a 2021. május 22. napján hatályos rendelkezések alapján a rendelet hatályvesztését követően is lefolytatható. 

 • Joganyag: 181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/64. (IV. 16.)
 • Hatályos: 2021. 04. 17., 2021. 05. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

A veszélyhelyzeti eljárásjogi rendelkezések módosítása

Egy szakasz szabályait módosította, valamint egy további szakaszt épített be 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet rendelkezései közé az alábbiakban hivatkozott 182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet.

A védelmi intézkedések feloldásának második fokozatával összefüggő módosítások

A kereskedelmi tevékenységek végzésének a kerthelyiségek, teraszok megnyitására tekintettel módosuló feltételei megállapítása mellett, a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedések szabályait, a parkolási könnyítések szabályait, az ideiglenes határellenőrzés szabályait, valamint a szigorított védelmi intézkedések szabályait is módosította a Kormány a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel.

 • Joganyag: 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/63. (IV. 15.)
 • Hatályos: 2021. 04. 16., a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól (az időpontot az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg)
 • Megjegyzés: 5 kormányrendelet módosítását tartalmazó rendeletcsomag

Veszélyhelyzeti intézkedések – ingyenes közterülethasználat

Ingyenes közterülethasználatot biztosított a Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától a 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra nézve a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletek üzemeltetői, bérlői tulajdonosai esetében közterülethasználati engedély vagy szerződés hiányában is. A használó ugyanakkor minden esetben köteles biztosítani a zavartalan közúti és gyalogosközlekedést.

 • Joganyag: 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/63. (IV. 15.)
 • Hatályos: a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól (az időpontot az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg), a 9. § esetében a rendelet előzőek szerinti hatálybalépését követő 14. nap
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek