Jogszabályfigyelő 2021 – 19. hét Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/84–89. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban is a koronavírus-járvánnyal összefüggő jogalkotás a központi téma. A fogyasztói szerződések szabályainak uniós jogharmonizációs módosítása kivételével a védettség igazolásáról és egyéb veszélyhelyzeti szabályokról olvashatnak döntően.

 

Tartalom:

 1. A koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos kormányrendelet-módosítások
 2. Veszélyhelyzet alatt létrehozott közhasznú alapítvány
 3. Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadása a Cseh Köztársaság viszonylatában
 4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályainak uniós jogharmonizációs célú módosítása
 5. Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadása az Észak-macedón Köztársaság viszonylatában
 6. Döntött az Alkotmánybíróság veszélyhelyzet alatti adatigénylésekre vonatkozó rendelkezésekről
 7. Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának a Török Köztársasággal összefüggő módosítása

 

A koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos kormányrendelet-módosítások

Módosította a Kormány a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályait a külföldön felvett oltás elismertetése céljából történő beutazásra vonatkozó rendelkezések meghatározása érdekében, továbbá a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szabályait a külföldön beoltott magyar állampolgárok védettségi igazolványra jogosultsága tekintetében.

 • Joganyag: 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/89. (V. 14.)
 • Hatályos: 2021. 05. 21.
 • Megjegyzés: 2 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

Veszélyhelyzet alatt létrehozott közhasznú alapítvány

Közhasznú az a veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott alapítvány – ideértve azt is, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtják be a bírósághoz –, amelynek kizárólagos alapcél szerinti tevékenysége olyan természetes személyek segítése, számukra elsődlegesen anyagi, mentális, illetve szociális támogató szolgáltatások biztosítása, akiknek hozzátartozója a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés miatt hunyt el – derül ki a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló kormányrendelet 2010. május 14-én kihirdetett módosításából.

Ezen alapítványok esetében a közhasznú szervezetté minősítés törvényi feltételei nem alkalmazandók, a közhasznú jogállás az alábbiakban hivatkozott rendelet alapján illeti meg az érintett alapítványt. A bíróság a közhasznú minőséget az alapítvány nyilvántartásba vételekor hivatalból jegyzi be. A fenti feltételeknek megfelelő, már működő alapítványok esetében pedig a 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet szerinti módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott kérelemre kerülhet sor a közhasznú minőség nyilvántartásba történő bejegyzésére.

 • Joganyag: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről
 • Módosította: 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2021/89. (V. 14.)
 • Hatályos: 2021. 05. 15.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadása a Cseh Köztársaság viszonylatában

Cseh Köztársasággal bővült 2010. május 15-étől védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött országok listája.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályainak uniós jogharmonizációs célú módosítása

Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának szabályait módosította a Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletével. A megváltozott előírások – a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti korábbi módosításokkal együtt – 2022. május 28-án lépnek hatályba.

 

Védettségi igazolványok kölcsönös elfogadása az Észak-macedón Köztársaság viszonylatában

Az Észak-macedón Köztársasággal bővült 2010. május 14-étől védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött országok listája. 

 

Döntött az Alkotmánybíróság veszélyhelyzet alatti adatigénylésekre vonatkozó rendelkezésekről

Az Alkotmánybíróság megállapította, az Alaptörvényből eredő alkotmányos követelmény, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna. Egyebekben a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő eljárási kérdés, hangsúlyozta továbbá, hogy a főszabályként (a vonatkozó törvényben) rögzített tizenöt napos határidő nem alkotmányos szintű szabály, az törvényhozói mérlegelési jogkörben növelhető vagy csökkenthető. Figyelemmel azonban arra, hogy többszörösére növelte a támadott jogszabály az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt, ezt alapjogot korlátozó rendelkezésnek tekintették. Ezt követően megvizsgálták, hogy a korlátozás megfelel-e az alapjogkorlátozás feltételeinek.

Az Alkotmánybíróság határozata e körben rögzíti: „Általánosságban kijelenthető: a koronavírus-járvány leküzdése, ezen belül az egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásainak a csökkentése, a károk enyhítése olyan célok, amelyek alkotmányosan igazolják az alapjogok korlátozását, így a közérdekű adatok megismeréséhez való jognak a korlátozását is. […] Absztrakt módon nem jelenthető ki az sem, hogy a szabályozás aránytalan alapjog-korlátozást valósítana meg: a koronavírussal szembeni védekezésben való közreműködés mint alkotmányos cél arányban van azzal a hátránnyal, hogy az adatigénylő csak 45, illetve 90 napon belül jut a kért információhoz. […] A szabályozás csak akkor marad az alkotmányos értelmezési tartományban, ha az adatkezelő nem csupán általánosan hivatkozik a veszélyhelyzetre, hanem valóban valószínűsíti, hogy milyen közfeladatának ellátása került volna veszélybe, ha az Infotv.-ben rögzített határidőn belül kellett volna teljesítenie a válaszadási kötelezettségét. A valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell. Ennek elmaradása ugyanis megkérdőjelezi a szabályozás szükségességét, ami a fentiek értelmében a jogkorlátozás feltétele.

 • Joganyag: 15/2021. (V. 13.) AB határozat a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/88. (V. 13.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: alkotmányos követelmény megállapítása

 

Védettségi igazolványokról kölcsönös elfogadásáról szóló országok listájának a Török Köztársasággal összefüggő módosítása

A Török Köztársaság és Magyarország 2010. május 11-étől kölcsönösen elfogadja a másik fél által kiállított védettségi igazolásokat. 


Kapcsolódó cikkek