Jogszabályfigyelő 2021 – 27. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/127–130. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban három, a veszélyhelyzet, illetve a gazdaság újraindítása érdekében szükségessé vált jogszabályról olvashatnak az építőipari termékek kivitele, valamint a versenytörvény és a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása témájában.

 

Tartalom:

 1. Építőipari termékek kiviteléhez kapcsolódó regisztráció
 2. A versenytörvény eltérő alkalmazása
 3. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása a veszélyhelyzet ideje alatt

 

Építőipari termékek kiviteléhez kapcsolódó regisztráció

A belföldi ellátásbiztonság érdekében regisztrációs kötelezettséget vezetett be a Kormány a stratégiai jelentőségű építőipari nyersanyagok és termékek tekintetében. Az alábbiakban hivatkozott rendelet 1. melléklete szerinti építőanyagok (a tranzitforgalom kivételével) kizárólag regisztrációt és a bejelentés tudomásulvételének a visszaigazolását követően értékesíthetők, illetve vihetők ki az ország területéről.

A belgazdaságért felelős miniszterhez történő bejelentést a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon kell teljesíteni. Az új előírások betartását a határátkelőhelyen a rendőrség és a vámhatóság ellenőrzi.

A bejelentésre a rendeletben foglaltakon túl az Ákr. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a miniszteri döntés ellen fellebbezés nem terjeszthető elő, kizárólag bíróság előtt támadható meg. A perre – amelyben a jogi képviselet kötelező – a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagosan illetékességgel.

A bejelentési kötelezettséget a rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapon túli időpontra eső

kivitelre kell alkalmazni.

 • Joganyag: 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/130. (VII. 8.)
 • Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

A versenytörvény eltérő alkalmazása

Gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatását teszi lehetővé a Gazdasági Versenyhivatal számára az alábbiakban hivatkozott rendelet, amelynek az elrendelését hirdetményi úton kell közzétenni. A gyorsított ágazati vizsgálat akkor folytatható le: „[…] ha valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek összessége vagy szerkezeti struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt […]”.

 • Joganyag: 406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/130. (VII. 8.)
 • Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása a veszélyhelyzet ideje alatt

Speciális foglalkoztatási szabályokat állapított meg a Kormány 2021. szeptember 1-ei hatálybalépéssel a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása tekintetében (határozott időtartam, legfeljebb a jogszerű tartózkodás végéig, engedélymentesség bizonyos esetekben, minősített foglalkoztatók nyilvántartása).

 • Joganyag: 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/130. (VII. 8.)
 • Hatályos: 2021. 09. 01., 2021. 09. 15.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek