A korábbi művészeti tevékenységet rögzítő híradások törlésének elutasítása


A NAIH szerint a Kérelmező által hivatkozott linkeken nyilvános tömegrendezvényekről készült híradások linkjei találhatók, a tartalmak pedig nem voltak sértők a Kérelmezőre nézve, ezért a törlési kérelem elutasítása jogszerű volt.


Törlési kérelme alátámasztására előadta továbbá, hogy a linkeken elérhető tartalmak aktualitásukat vesztették, előadóművészeti vállalkozását és tevékenységét 2020. májusában befejezte. Jelenlegi munkájával összeférhetetlenek és kellemetlenek, hátrányos megítélés kiváltására alkalmasak a hivatkozott tartalmak. Nyilatkozata szerint a tartalmak feltöltéséhez soha nem adta a hozzájárulását.

A NAIH valamennyi, a Kérelmező által megjelölt elérési úton megismerhető oldalt megtekintett, azok tartalma vonatkozásában megállapította, hogy a panaszolt elérési utak közül kettő esetben található meg az adott oldalon a Kérelmező személyes adata. A NAIH megítélése szerint az érintett internetes oldalak egyike sem tartalmaz a Kérelmezőre nézve sértő, illetve a jóhírnevét, aktuális munkajogviszonyát hátrányosan érintő adatokat, információkat.

Azáltal, hogy nyilvános, bárki számára elérhető rendezvényeken vett részt és végzett művészeti tevékenységet, a kulturális közélet részesévé vált. Ebből adódóan az egyes események kapcsán számolnia kellett azzal, hogy az azok vonatkozásában készült beharangozó, illetve tudósító hírek nemcsak a rendezvény alapinformációit (esemény megnevezése, résztvevők neve) tartalmazzák, hanem az ott készült kép- és hangfelvételeket is, melyek ezáltal szélesebb körű nyilvánosságot kapnak.

A NAIH hangsúlyozta továbbá, hogy egy tömegrendezvényen (például: koncert) szinte lehetetlen annak kiküszöbölése, hogy bárki videofelvételt készítsen, majd azt egy megosztó oldalon közzé tegye.

Mindemellett a Kérelmező jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó jogszabály (Kit) nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyek alapján a jogviszonyt megelőzően folytatott művészeti tevékenység összeférhetetlenséget, és a jogviszony megszüntetését eredményezné.

Ebből következően a NAIH egyetértett a Google LLC-nek a törlési kérelemre adott elutasító válaszával, és a vizsgálatot megszüntette.

A NAIH tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy amennyiben továbbra sem ért egyet a Google LLC törlést elutasító válaszával, és megítélése szerint a kifogásolt URL-eken elérhető tartalmak sértik a személyiségi jogait, úgy a GDPR 79. cikk (1) bekezdése, illetve az Infotv. 23. §-a alapján személyiségi jog megsértése megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2022. május 23.

Az érdemtelenség, mint kitagadási ok – 2. rész

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét.

2022. május 20.

Háborús bűnöket vizsgáló különleges törvényszék létrehozását javasolja az Európai Parlament

Nemzetközi törvényszék létrehozását javasolják európai parlamenti képviselők az ukrajnai háborúban elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására. Az Európai Parlament (EP) állásfoglalást fogadott el erről, melyben az EP-képviselők felszólítják az uniós intézmények vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az orosz és fehérorosz vezetők felelősségre vonásáért emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás és az ukrajnai agresszió során elkövetett egyéb bűncselekmények miatt.