A korábbi művészeti tevékenységet rögzítő híradások törlésének elutasítása


A NAIH szerint a Kérelmező által hivatkozott linkeken nyilvános tömegrendezvényekről készült híradások linkjei találhatók, a tartalmak pedig nem voltak sértők a Kérelmezőre nézve, ezért a törlési kérelem elutasítása jogszerű volt.


Törlési kérelme alátámasztására előadta továbbá, hogy a linkeken elérhető tartalmak aktualitásukat vesztették, előadóművészeti vállalkozását és tevékenységét 2020. májusában befejezte. Jelenlegi munkájával összeférhetetlenek és kellemetlenek, hátrányos megítélés kiváltására alkalmasak a hivatkozott tartalmak. Nyilatkozata szerint a tartalmak feltöltéséhez soha nem adta a hozzájárulását.

A NAIH valamennyi, a Kérelmező által megjelölt elérési úton megismerhető oldalt megtekintett, azok tartalma vonatkozásában megállapította, hogy a panaszolt elérési utak közül kettő esetben található meg az adott oldalon a Kérelmező személyes adata. A NAIH megítélése szerint az érintett internetes oldalak egyike sem tartalmaz a Kérelmezőre nézve sértő, illetve a jóhírnevét, aktuális munkajogviszonyát hátrányosan érintő adatokat, információkat.

Azáltal, hogy nyilvános, bárki számára elérhető rendezvényeken vett részt és végzett művészeti tevékenységet, a kulturális közélet részesévé vált. Ebből adódóan az egyes események kapcsán számolnia kellett azzal, hogy az azok vonatkozásában készült beharangozó, illetve tudósító hírek nemcsak a rendezvény alapinformációit (esemény megnevezése, résztvevők neve) tartalmazzák, hanem az ott készült kép- és hangfelvételeket is, melyek ezáltal szélesebb körű nyilvánosságot kapnak.

A NAIH hangsúlyozta továbbá, hogy egy tömegrendezvényen (például: koncert) szinte lehetetlen annak kiküszöbölése, hogy bárki videofelvételt készítsen, majd azt egy megosztó oldalon közzé tegye.

Mindemellett a Kérelmező jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó jogszabály (Kit) nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyek alapján a jogviszonyt megelőzően folytatott művészeti tevékenység összeférhetetlenséget, és a jogviszony megszüntetését eredményezné.

Ebből következően a NAIH egyetértett a Google LLC-nek a törlési kérelemre adott elutasító válaszával, és a vizsgálatot megszüntette.

A NAIH tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy amennyiben továbbra sem ért egyet a Google LLC törlést elutasító válaszával, és megítélése szerint a kifogásolt URL-eken elérhető tartalmak sértik a személyiségi jogait, úgy a GDPR 79. cikk (1) bekezdése, illetve az Infotv. 23. §-a alapján személyiségi jog megsértése megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. november 30.

A kizáró okok szabályozása a közbeszerzési eljárásban – 11. rész

A Wolters Kluwer Hungary gondozásában, dr. Dezső Attila szerkesztésében megjelenő, Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez című könyv a korábbi kommentár jelentősen átdolgozott és kibővített változata. A könyv célja, hogy részletesen és teljeskörűen feldolgozza a közbeszerzési törvény szabályozását és fogalomrendszerét a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok közötti összefüggésekre is kitérve, valamint kimerítő jelleggel bemutassa az elmúlt időszak joggyakorlatát, nagy hangsúlyt fektetve nemcsak a hazai döntőbizottsági és bírósági, hanem az uniós jogalkalmazói gyakorlatra is. Ezúttal a kizáró okok szabályozásáról olvashatnak egy részletet.

2021. november 30.

Évi 52 költözés? Gondolatok a váltott gondoskodásról

Minden európai uniós tagállamban – így Magyarországon is – óriási vitákat keltett a váltott gondoskodást elrendelő bírósági döntés lehetőségének bevezetése. De vajon helye van ezekben a témákban az ideológiai vitáknak, vagy az empirikus kutatások adnak iránymutatást?