A korábbi művészeti tevékenységet rögzítő híradások törlésének elutasítása


A NAIH szerint a Kérelmező által hivatkozott linkeken nyilvános tömegrendezvényekről készült híradások linkjei találhatók, a tartalmak pedig nem voltak sértők a Kérelmezőre nézve, ezért a törlési kérelem elutasítása jogszerű volt.


Törlési kérelme alátámasztására előadta továbbá, hogy a linkeken elérhető tartalmak aktualitásukat vesztették, előadóművészeti vállalkozását és tevékenységét 2020. májusában befejezte. Jelenlegi munkájával összeférhetetlenek és kellemetlenek, hátrányos megítélés kiváltására alkalmasak a hivatkozott tartalmak. Nyilatkozata szerint a tartalmak feltöltéséhez soha nem adta a hozzájárulását.

A NAIH valamennyi, a Kérelmező által megjelölt elérési úton megismerhető oldalt megtekintett, azok tartalma vonatkozásában megállapította, hogy a panaszolt elérési utak közül kettő esetben található meg az adott oldalon a Kérelmező személyes adata. A NAIH megítélése szerint az érintett internetes oldalak egyike sem tartalmaz a Kérelmezőre nézve sértő, illetve a jóhírnevét, aktuális munkajogviszonyát hátrányosan érintő adatokat, információkat.

Azáltal, hogy nyilvános, bárki számára elérhető rendezvényeken vett részt és végzett művészeti tevékenységet, a kulturális közélet részesévé vált. Ebből adódóan az egyes események kapcsán számolnia kellett azzal, hogy az azok vonatkozásában készült beharangozó, illetve tudósító hírek nemcsak a rendezvény alapinformációit (esemény megnevezése, résztvevők neve) tartalmazzák, hanem az ott készült kép- és hangfelvételeket is, melyek ezáltal szélesebb körű nyilvánosságot kapnak.

A NAIH hangsúlyozta továbbá, hogy egy tömegrendezvényen (például: koncert) szinte lehetetlen annak kiküszöbölése, hogy bárki videofelvételt készítsen, majd azt egy megosztó oldalon közzé tegye.

Mindemellett a Kérelmező jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó jogszabály (Kit) nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyek alapján a jogviszonyt megelőzően folytatott művészeti tevékenység összeférhetetlenséget, és a jogviszony megszüntetését eredményezné.

Ebből következően a NAIH egyetértett a Google LLC-nek a törlési kérelemre adott elutasító válaszával, és a vizsgálatot megszüntette.

A NAIH tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy amennyiben továbbra sem ért egyet a Google LLC törlést elutasító válaszával, és megítélése szerint a kifogásolt URL-eken elérhető tartalmak sértik a személyiségi jogait, úgy a GDPR 79. cikk (1) bekezdése, illetve az Infotv. 23. §-a alapján személyiségi jog megsértése megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. július 30.

Benyomások a korlátozott precedensrendszerről

Kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt, 2020. április 1-jén lépett hatályba a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) azon módosítása, mellyel bevezetésre került hazánkban az úgynevezett korlátozott precedensrendszer. Milyennek látszik az új struktúra a bíró szemüvegén keresztül? Dr. Virág Csabával, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökével igyekeztünk mindezt megvilágítani.

2021. július 28.

Magyarország az elsők között ültette át a CDSM és SatCab II irányelveket

Magyarország Közép- és Kelet-Európában az elsők között ültette át teljes körűen a legfrissebb szerzői joggal kapcsolatos uniós irányelveket: a 2019/790/EU irányelvet a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról (“CDSM”), és a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére vonatkozó 2019/789/EU irányelvet (“SatCab”).