Jogszabályfigyelő 2021 – 4. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/12–15. számú Magyar Közlönyökben megjelent újdonságok válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzet újbóli kihirdetéséről, illetve az ezzel kapcsolatos szabályokról, a termelőszövetkezeti részarány-tulajdonnal érintett földek használati jogáról, valamint a minimálbér megállapításáról és a minimálbérhez kötött jogosultságok felülvizsgálatáról olvashatnak. 

 

Tartalom:

 1. A veszélyhelyzet megszüntetése
 2. A veszélyhelyzet újbóli kihirdetése
 3. A védelmi intézkedések második üteméről szóló rendeletek módosítása
 4. Határellenőrzés meghosszabbítása
 5. Veszélyhelyzet idejére eső választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezések
 6. Közigazgatási hatósági eljárások szünetelése
 7. Veszélyhelyzeti gazdaságvédelmi intézkedések módosítása
 8. Jogegységi határozat született a termelőszövetkezeti részarány-tulajdonnal érintett földek használati jogáról
 9. 2021-es minimálbér és garantált bérminimum
 10. A minimálbérhez kötött jogosultságok felülvizsgálata 

 

A veszélyhelyzet megszüntetése

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, a koronavírus-világjárvány miatti, Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. február 8-ai hatállyal megszüntette, és a fent hivatkozott rendeletet hatályon kívül helyezte.

 

A veszélyhelyzet újbóli kihirdetése

A Kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére az alábbiakban hivatkozott rendeletében 2021. február 8-ai hatállyal ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki. A járvány következményeinek az elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölték ki azzal, hogy a rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A miniszterelnököt feladatai ellátása során az Operatív Törzs segíti a jövőben is.

A jogszabály rögzíti, hogy a veszélyhelyzet szükségességét a Kormány folyamatosan felülvizsgálja, a 3. címében pedig felsorolja azokat a korábban – a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján – kihirdetett kormányrendeleteket (70 jogszabály), amelyeket az újból kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021. február 7-én hatályos szövegükkel ismételten hatályba léptetnek. 

 • Joganyag: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/15. (I. 29.)
 • Hatályos: 2021. 02. 08.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

A védelmi intézkedések második üteméről szóló rendeletek módosítása

Az alábbiakban hivatkozott rendelet a védelmi intézkedések második üteméről és más szabályokról szóló egyéb kormányrendeletek módosítását tartalmazza.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása körében szabályozza a Kormány egyebek mellett a vendéglátó üzletek zárva tartásáról szóló szabályok megszegésének a korábbiaknál szigorúbb jogkövetkezményeit (hathavi, illetve egyéves bezárás, bírságolás, tevékenység folytatásra vonatkozó engedély érvényének megszűnése, vendéglátó tevékenység folytatásának tilalma), továbbá a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályának 2021. március 1-jéig történő meghosszabbítását. Ezen felül változnak a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozását érintő előírások, valamint az uniós támogatások felhasználásának szabályai és a közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokat tartalmazó jogszabály rendelkezései is. 

 • Joganyag: 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/15. (I. 29.)
 • Hatályos: 2021. 01. 30., 2021. 02. 08.
 • Megjegyzés: 4 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

Határellenőrzés meghosszabbítása

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatályát 2021. március 1-jéig meghosszabbították. 

 

Veszélyhelyzet idejére eső választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

A veszélyhelyzet újbóli kihirdetésére tekintettel újabb kormányrendelet született a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről. A jogszabály 2021. február 8-ától alkalmazandó. Hatályvesztésének időpontját (amely koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépésének az időpontja) az igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. 

 • Joganyag: 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/15. (I. 29.)
 • Hatályos: 2021. 02. 08.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

Közigazgatási hatósági eljárások szünetelése

„A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az – bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában – a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.”

A fent hivatkozott szabályokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A módosítás ugyanakkor 2021. február 8-án a hatályát veszti. 

 • Joganyag: 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/15. (I. 29.)
 • Hatályos: 2021. 01. 30.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Veszélyhelyzeti gazdaságvédelmi intézkedések módosítása

A bértámogatások és a digitális oktatáshoz kapcsolódó támogatások szabályainak a kisebb módosítását (támogatások további igénybetételének szabályait) tartalmazza az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet.

 • Joganyag: 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/15. (I. 29.)
 • Hatályos: 2021. 01. 30.
 • Megjegyzés: 2 jogszabály módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

Jogegységi határozat született a termelőszövetkezeti részarány-tulajdonnal érintett földek használati jogáról

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati joga megszűnése időpontjának és törlésének ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggő, valamint az egykori mezőgazdasági termelőszövetkezet ügyféli jogállása és kereshetőségi joga kérdéseiről hozott jogegységi határozatot a közelmúltban.

A jogegységi határozat szerint a mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati joga a részarány-földtulajdonnal érintett földrészletre vonatkozóan a törvény erejénél fogva szűnik meg.

A földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási törlésére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a földkiadásról szóló jogerős határozat alapján, hatósági megkeresésre kerülhet sor.

Rögzíti a jogegységi határozat azt is, hogy a termelőszövetkezet – közvetlen anyagi jogi érdekeltség hiányában – a részaránytulajdonosok tulajdonjogának a bejegyzését elrendelő határozat vonatkozásában nem rendelkezik kereshetőségi joggal.

A Kúria Jogegységi Tanácsa megállapította végezetül, hogy a Kfv.37.475/2019/12. számú határozat a továbbiakban nem hivatkozható. 

 • Joganyag: 1/2021. KJE határozat
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/14. (I. 29.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

  

2021-es minimálbér és garantált bérminimum

Az idei évben 167 400 forint lesz a havi minimálbér összege (a hetibér 38 490 forint, a napibér 7700 forint, az órabér pedig 963 forint összegre emelkedik). A garantált bérminimumot havibér alkalmazása esetén 219 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 50 350 forint, napibér alkalmazása esetén 10 070 forint, órabér alkalmazása esetén 1259 forint összegben állapították meg.

A rendelet 2021. február 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit első alkalommal a 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

 • Joganyag: 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/13. (I. 28.)
 • Hatályos: 2021. 02. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

A minimálbérhez kötött jogosultságok felülvizsgálata

A 2021-es minimálbér szabályainak késve történt elfogadására tekintettel szükséges volt külön jogszabályban rögzíteni, hogy: „Ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum az alapja, ott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni.”

Hatályát vesztette ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

 • Joganyag: 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/13. (I. 28.)
 • Hatályos: 2021. 02. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek

2021. január 18.

Jogszabályfigyelő 2021 – 2. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2021/6–8. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a parlamenti hírek közül válogattunk.