Jogszabályfigyelő 2022 – 45. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/181-185. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a tojás és a burgonya hatósági árának a bevezetéséről, a Ptk. szerinti késedelmi kamat rögzítéséről, illetve kondicionalitási eljárással összefüggő Be. módosítás alkotmánybírósági kontrolljáról olvashatnak.

  

Tartalom:

 1. Árakkal összefüggő kereskedői tájékoztatás
 2. Hatósági áras termékek körének bővülése
 3. Késedelmi kamat maximalizálása
 4. Nem sérti a vádmonopólium elvét a kondicionalitási eljárással összefüggő Be. módosítás

  

Árakkal összefüggő kereskedői tájékoztatás

A tyúktojás és az étkezési burgonya hatósági árának a megállapítására tekintettel módosult a hatósági árakkal kapcsolatos kereskedői tájékoztatásról szóló rendelet mindhárom melléklete.

  

Hatósági áras termékek körének bővülése

A 2022. november 10-e és 2022. december 31-e közötti időszakra nézve hatósági árat állapított meg a Kormány a friss tojásra [a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojásra)], valamint az étkezési burgonyára (az újburgonya kivételével). A hatósági árat a 2022. szeptember 30-ai bruttó kiskereskedelmi árban rögzítették, azzal, hogy a kereskedő az e napon forgalmazott termékek forgalmazására és naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2022. évi átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség árusítására köteles.

 

Késedelmi kamat maximalizálása

Az ukrajnai fegyveres konfliktusra, illetve annak következményeire tekintettel a Ptk. szerinti, késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseket 2022. november 10-étől kezdődően akként kell alkalmazni, hogy a késedelmikamat-követelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.

 • Joganyag: 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/183. (XI. 9.)
 • Hatályos: 2022. 11. 10.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Nem sérti a vádmonopólium elvét a kondicionalitási eljárással összefüggő Be. módosítás

Az Alkotmánybíróság az alábbiakban hivatkozott határozatában megállapította, hogy: „[…] az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján T/706. számú törvényjavaslatként benyújtott, a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC. törvény módosításáról szóló elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 1. §-a nem sérti az Alaptörvény 29. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott, az ügyészséget megillető vádmonopólium elvét.”

A határozat indokolásából kiemelendő: „A Törvénnyel [(T/706. számú törvényjavaslat] a jogalkotó egy egyedi, és a magyar jogrendszerben eddig nem ismert eljárásjogi lehetőséget teremtett a közpénzek védelme érdekében fellépő jogalanyok számára, hogy a felülbírálati indítvány, illetve a vádindítvány benyújtásával büntetőigény érvényesítőjeként lépjen fel és a bíróság eljárását kezdeményezze.” „[A]z Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Törvény 1. §-ában részletezett »Eljárás közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény esetén« elnevezésű eljárás rendszertanilag a vádkorrektívumok kategóriájába sorolandó. Az ügyészség közvád érvényesítésére irányuló kizárólagos hatáskörét nem vonja el, hanem a büntetőigény érvényesítésének korrekciós eszközeként azt csak kiegészíti, ezért nem ellentétes a vádmonopólium Alaptörvény 29. cikk (1) bekezdésében foglalt elvével.”

 • Joganyag: 28/2022. (XI. 8.) AB határozat az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján T/706. számú törvényjavaslatként benyújtott, a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 1. §-ának vizsgálatáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/182. (XI. 8.)
 • Hatályos: 2022. 11. 8.
 • Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség hiányának megállapítása

Kapcsolódó cikkek