Jogszabályfigyelő 2023 – 37. hét


Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2023/128–131. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Alkotmánybíróság honlapján megjelent közlemények, tájékoztatók közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az alkotmányjogi panasz benyújtásáról olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának új szabálya

 

Az alkotmányjogi panasz benyújtásának új szabálya

2023. augusztus 1-jétől megváltozott az alkotmányjogi panasz benyújtására vonatkozó szabályozás – olvasható az Alkotmánybíróság (AB) honlapján elérhető közleményben. Ezen határidőtől kezdődően az alkotmányjogi panaszt kizárólag az ügyben eljáró elsőfokú bíróság útján lehet előterjeszteni, az Alkotmánybíróságon tehát nem. Ez azt is jelenti, hogy: […] Alkotmánybíróság nem küldi meg az elsőfokú bíróságnak, és eljárást sem indít az ügyben.”

Az AB honlapján található, gyakori kérdésekre adott válaszokat tartalmazó tájékoztató szerint az alkotmányjogi panasz írásban, postai úton vagy elektronikusan terjeszthető elő, aláírással ellátva és az Alkotmánybírósághoz címezve. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának határozata elleni alkotmányjogi panasz a Kúriánál nyújtható be, ugyancsak az Alkotmánybírósághoz címezve.

„Az elsőfokú bíróság útján elektronikus úton akkor lehet alkotmányjogi panaszt benyújtani, ha törvény az alkotmánybírósági eljárásra okot adó bírósági eljárásban az elektronikus kapcsolattartást lehetővé vagy kötelezővé teszi. […] Ha az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján terjesztik elő – vagyis az ügyben nem volt bírósági eljárás –, az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz kell benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikusan (tajekoztatas@mkab.hu email címre, elektronikusa aláírással ellátva). Ha az indítványozó az elektronikus aláírásához AVDH-t használ, azt az Alkotmánybíróság csak akkor fogadja, ha az elektronikusan aláírt és letöltött fájlt az indítványozó a saját személyes, kapcsolattartásra alkalmas email címéről küldi meg a fenti címre.”

A beadvány benyújtására 60 napos határidő áll rendelkezésre a sérelmezett döntés kézbesítésétől számítva. Az eljárásban (amely egyébként illetékmentes) a jogi képviselet nem kötelező, ugyanakkor „[…] az indítvány, illetve az esetleges hiánypótlás megfelelő előkészítése érdekében javasolt szakmai segítségért fordulni ügyvédhez vagy jogvédő társadalmi szervezethez.”

Joganyag:

Módosította:

Megjelent: alkotmanybirosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: tájékoztatás


Kapcsolódó cikkek