Jogszabályfigyelő 2023 – 39. hét


Alábbi cikkünkben a 2023/134–139. számú Magyar Közlönyökben megjelent újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a végrehajtók kötelező továbbképzéséről és az új ingatlan-nyilvántartási törvény hatálybalépésének az elhalasztásáról is olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Végrehajtók kötelező szakmai továbbképzése
 2. Közigazgatási tárgyú törvénymódosítások – tovább csúszik az új ingatlan-nyilvántartási törvény hatálybalépése

 

Végrehajtók kötelező szakmai továbbképzése

Az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek kétéves időszak alatt 40 kreditpontos továbbképzési kötelezettség teljesítésére kötelesek a közelmúltban megjelent és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke által jegyzett rendelet szerint. A képzések megszervezése az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának feladatkörébe tartozik.

A továbbképzési időszak minden második évben augusztus 1-jén kezdődik és két szemeszterre (őszi, illetve tavaszi) tagozódik, díja ún. nem zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben lebonyolításra kerülő továbbképzési naponként 50 000 Ft.

Az első továbbképzési időszak 2023. október 1-jén kezdődik és 2025. július 31-éig tart.

 • Joganyag: 19/2023. (IX. 29.) SZTFH rendelet az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/139. (IX. 29.)
 • Hatályos: 2023. 10. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

Közigazgatási tárgyú törvénymódosítások – tovább csúszik az új ingatlan-nyilvántartási törvény hatálybalépése

Egyebek mellett a régi és az új ingatlan-nyilvántartási törvény, a termőföldtörvény, a földforgalmi törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szabályait is érinti az Országgyűlés a 2023. szeptember 26-i ülésnapján elfogadott közigazgatási tárgyú törvénycsomag.

A legfontosabb módosítás az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésének és ezzel az elektronikus ügyintézés bevezetésének 2024. február 1-jéről 2024. október 1-jére történő elhalasztása.

A törvényjavaslathoz fűzött végső előterjesztői indokolás utal arra, hogy az elmúlt időszakban számtalan szakmai testület, szervezet, kamara kereste meg a Miniszterelnökséget az új rendszer fokozatos bevezetésének az igényével. „Az elektronikus ügyintézés ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályozásának megalkotásakor kiemelt figyelmet kellett fordítani arra, hogy egy ingatlanjogügylet olyan állampolgárokat is érint, akik nem kívánnak az elektronikus ügyintézéssel járó terheket magukra venni, ugyanakkor nekik is ugyanazokat az alkotmányos jogokat kell biztosítani. Ebből fakadóan az ingatlan-nyilvántartási ügyekben kötelezően eljáró jogi képviselők feladatai is részben átalakulnak. A Magyar Ügyvédi Kamarával ezért szoros szakmai kapcsolat alakult ki az átállás gördülékenységét illetően. Az ő jelzéseik alapján is indokolt az elektronikus ügyintézésre történő teljes átállást fokozatosan végrehajtani.”

A törvénycsomag újdonságokat tartalmaz ezen felül  többek között a bányatelkek és a bányaszolgalom szabályozását, valamint az igazgatási szünetre vonatkozó rendelkezéseket illetően.

 • Joganyag: 2023. évi LXI. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/136. (IX. 26.)
 • Hatályos: 2023. 10. 01.
 • Megjegyzés: 22 törvény módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 18.

Jogszabályfigyelő 2023 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2023/128–131. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Alkotmánybíróság honlapján megjelent közlemények, tájékoztatók közül válogattunk.