Jogszabályfigyelő 2024 – 12. hét


Alábbi cikkünkben a 2024/34-35. számú Magyar Közlönyben megjelent szakmai újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a digitális szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti peren kívüli vitarendezési testületről olvashatnak.

 Tartalom:

  1. A DSA szerinti peren kívüli vitarendezési testület

 

A DSA szerinti peren kívüli vitarendezési testület

2022. november 16-án lépett hatályba az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról, azaz a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, közismert nevén a DSA, amelynek rendelkezéseit a tagállamok 2024. február 17-étől kötelesek alkalmazni. Az alábbiakban hivatkozott 4/2024. (III. 21.) NMHH rendelet a DSA 21. cikke szerinti végrehajtási rendelkezéseket állapítja meg.

A DSA (5)–(6) preambulumbekezdései szerint: „[…] ez a rendelet a közvetítő szolgáltatókra, vagyis különösen az egyszerű továbbításként, a gyorsítótárazásként vagy tárhelyszolgáltatásként ismert szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra alkalmazandó, mivel az ilyen szolgáltatások használatának – főként jogszerű és társadalmilag hasznos célokból való – exponenciális növekedése hatására a jogellenes vagy egyéb módon káros információk és tevékenységek közvetítésében és terjesztésében is nőtt a szerepük. […] A gyakorlatban egyes közvetítő szolgáltatók olyan szolgáltatások tekintetében közvetítenek, amelyek nyújtására nem feltétlenül elektronikus úton kerül sor, például távoli információtechnológiai szolgáltatások, közlekedési, vendéglátási vagy kézbesítési szolgáltatások tekintetében. Ez a rendelet csak a közvetítő szolgáltatásokra alkalmazandó, és nem érinti a közvetítő szolgáltatásokon keresztül közvetített termékekről vagy szolgáltatásokról szóló uniós vagy nemzeti jogszabályokban megfogalmazott követelményeket, beleértve azokban a helyzetekben, amikor a közvetítő szolgáltatás egy másik, nem közvetítő szolgáltatás szerves részét képezi az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának megfelelően.”

A DSA 21. cikke rögzíti, hogy a szolgáltatások igénybe vevői jogosultak kiválasztani egy megfelelően tanúsított, peren kívüli vitarendezési testületet az egyes döntésekkel kapcsolatos jogviták, valamint azon panaszok rendezése céljára, amelyeket a 20. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer segítségével nem sikerült rendezni.

4/2024. (III. 21.) NMHH rendelet hatálya ennek megfelelően a DSA 21. cikke szerinti vitarendezési testületre, az online platformot üzemeltető szolgáltatókra, továbbá az online platformszolgáltatások igénybevevőire terjed ki. Rögzíti a vitarendezési testület tagjaira, az eljáró tanácsra, a vitarendezési eljárásra, a vitarendezési testület tanúsítására és jelentéstételi kötelezettségére, valamint az Online Platform Vitarendező Tanácsra vonatkozó szabályokat. 

  • Joganyag: 4/2024. (III. 21.) NMHH rendelet a peren kívüli vitarendezési testületekre vonatkozó részletes szabályokról
  • Módosította:
  • Megjelent: MK 2024/35. (III. 21.)
  • Hatályos: 2024. 03. 22., 2024- 04. 21
  • Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek

2024. március 18.

Jogszabályfigyelő 2024 – 11. hét

Alábbi cikkünkben tekintettel arra, hogy a 2024/29-33. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés honlapján közzétett, elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.
2024. március 11.

Jogszabályfigyelő 2024 – 10. hét

Alábbi cikkünkben a 2024/24-28. számú Magyar Közlönyben megjelent újdonságok és a Kúria honlapján megjelent közlemények közül válogattunk.