Jogszabályfigyelő 36. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2016. szeptember 12.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az alábbi cikkünkben a 134-136. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait foglaljuk össze.


Tartalom:

A közös jogkezelő szervezeteknek fizetendő díjak

Étel- és italautomaták összekötése a NAV-al

Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát fogadott el a Kormány

 

A közös jogkezelő szervezeteknek fizetendő díjak

A rendelet értelmében a közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 000 Ft.

A változás bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 25 000 Ft.

A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja

  • ha a kérelem legfeljebb három vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik, függetlenül a kérelemben igényelt engedélyek számától: 850 000 Ft,
  • ha a kérelem háromnál több vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik, akkor a fenti díjon felül minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében 425 000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) a kincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni, az azonosítási adatok – a közös jogkezelő szervezet, független jogkezelő szervezet vagy reprezentatív közös jogkezelő szervezet neve, címe és a jogcím – feltüntetésével.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejelentés vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes; a díj megfizetését a bejelentéskor vagy a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Joganyag:

19/2016. (IX. 5.) IM rendelet  a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2016/135. (IX. 5.)

Hatályos:

2016. 10. 06.

Megjegyzés: új jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

Étel- és italautomaták összekötése a NAV-al

A 2017. január 1-től hatályos rendelet célja, hogy az ital- és ételautomaták értékesítési adatai online eljussanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Az automaták felügyeletét egy hatóságilag vizsgált és engedélyezett műszaki berendezés, az automata felügyeleti egység látja el, amelyet a berendezések vezérlőpaneljéhez elválaszthatatlanul kapcsolódva kell beépíteni.

A NAV-nak így pontos adatai lesznek a gépek forgalmáról. Az információkat összevetheti az adózótól érkező bevallási adatokkal, ami segíti az esetlegesen eltitkolt bevételek feltárását és a gazdaság fehérítését. A NAV a felügyeleti szolgáltatón keresztül kapja meg az automata értékesítési adatait. A felügyeleti szolgáltatót a fővárosi kormányhivatal metrológiai hatósága veszi nyilvántartásba.

Az adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek azok a berendezések, amelyekről a felügyeleti szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy fizikailag nem láthatóak el automata felügyeleti egységgel.

Joganyag: 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

Megjelent: MK 2016/134. (IX. 2.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát fogadott el a Kormány

A Digitális Jólét Program részeként elkészült és a Kormány elfogadta a „Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját”, amelyet közzé tettek a Kormányzati Portálon.

A Kormány a magyarországi internetszolgáltatókkal kötött megállapodás keretében kívánja megteremteni a Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás új feltételeit.

Emellett a kormányhatározat szól:

  • ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű, korszerű gyermekvédelmi szűrőszoftverek kifejlesztéséről,
  • a gyermekek számára biztonságos, értékteremtő és gazdag online tartalmak minél egyszerűbb elérése érdekében a gyermekek számára biztonságos tartalmakat, valamint az online gyermekvédelemmel kapcsolatos fontos információkat összegyűjtő és bemutató honlap létrehozásáról és működtetéséről,
  • átfogó tájékoztatási programok indításáról a gyermekek online térben történő megóvását célzó jogszabályi rendelkezések és a gyermekeket a digitális világban érő sérelmekkel szembeni fellépési lehetőségek széles körű megismertetése érdekében,
  • átfogó és ingyenes képzési és továbbképzési programok indításáról az online zaklatások, megfélemlítések megelőzésére és kezelésére, a gyermekek, a szülők, a pedagógusok és gyermekekkel foglalkozó más szakemberek médiaműveltségének fejlesztésére.

Joganyag: 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat a Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról

Megjelent: MK 2016/134. (IX. 2.)


Kapcsolódó cikkek:


A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.

AB: Szabályozandó a fogvatartottak közgyógyellátása
2018. augusztus 7.

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztott az Országgyűlés a büntetés-végrehajtási intézetben kérelmezhető közgyógyellátás terén a szükséges igazolás kiállítására jogosult orvos személyének vonatkozásában.