Kormányhivatalokat ellenőriz az ÁSZ


Az Állami Számvevőszék tíz kormányhivatalnál folytat ellenőrzést, amelynek keretében azt értékeli, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatalok az önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti feladataikat a jogszabályi előírásoknak megfelelően látták-e el.


Az önkormányzatok törvényes működése, továbbá a működéssel kapcsolatos beszámoló adatok megbízhatósága alapvető fontosságú kritérium a közpénzekkel való átlátható, felelős gazdálkodás érvényesítéséhez.

Az államháztartásról szóló törvény az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása érdekében az államháztartás ellenőrzési rendszerében három területet nevesít: az államháztartás belső kontrollrendszerét, a kormányzati szintű ellenőrzést, valamint a külső ellenőrzést. Ez a három terület az államháztartás három védelmi vonala. A helyi önkormányzatok kormányhivatali törvényességi felügyelete az államháztartás második védelmi vonalát jelenti.

Az ellenőrzés a központi költségvetési szervek körébe tartozó, tíz kormányhivatalra terjed ki, amelyek általános hatáskörű területi államigazgatási szervek. Az ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletére vonatkozó kötelezettségének teljesítését.

Az ellenőrzés során a számvevők a lényeges dokumentumok alapján végzik az értékelést. A lényeges dokumentumok körébe tartoznak a kormányhivatalok törvényességi felügyeleti tevékenysége folyamatát tartalmazó ellenőrzési nyomvonalak, a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatai, a törvényességi felügyeleti eljárást ellátó szervezeti egységek ügyrendjei. Az helyi önkormányzatok felett gyakorolt törvényességi felügyeleti tevékenység értékeléshez lényegesek továbbá a lefolytatott vizsgálatokat és a megtett intézkedéseket alátámasztó dokumentumok.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével támogatja a közpénzügyi helyzet javítását, a kormányhivatalok tevékenységének szabályszerűbbé tételét és ezáltal képes előmozdítani a közpénzekkel való szabályszerű és felelős gazdálkodást a Kormányhivatalok által ellenőrzött önkormányzatoknál.
Kapcsolódó cikkek

2022. május 23.

Az érdemtelenség, mint kitagadási ok – 2. rész

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét.

2022. május 20.

Háborús bűnöket vizsgáló különleges törvényszék létrehozását javasolja az Európai Parlament

Nemzetközi törvényszék létrehozását javasolják európai parlamenti képviselők az ukrajnai háborúban elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására. Az Európai Parlament (EP) állásfoglalást fogadott el erről, melyben az EP-képviselők felszólítják az uniós intézmények vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az orosz és fehérorosz vezetők felelősségre vonásáért emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás és az ukrajnai agresszió során elkövetett egyéb bűncselekmények miatt.