Kormányhivatalokat ellenőriz az ÁSZ


Az Állami Számvevőszék tíz kormányhivatalnál folytat ellenőrzést, amelynek keretében azt értékeli, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatalok az önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti feladataikat a jogszabályi előírásoknak megfelelően látták-e el.


Az önkormányzatok törvényes működése, továbbá a működéssel kapcsolatos beszámoló adatok megbízhatósága alapvető fontosságú kritérium a közpénzekkel való átlátható, felelős gazdálkodás érvényesítéséhez.

Az államháztartásról szóló törvény az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása érdekében az államháztartás ellenőrzési rendszerében három területet nevesít: az államháztartás belső kontrollrendszerét, a kormányzati szintű ellenőrzést, valamint a külső ellenőrzést. Ez a három terület az államháztartás három védelmi vonala. A helyi önkormányzatok kormányhivatali törvényességi felügyelete az államháztartás második védelmi vonalát jelenti.

Az ellenőrzés a központi költségvetési szervek körébe tartozó, tíz kormányhivatalra terjed ki, amelyek általános hatáskörű területi államigazgatási szervek. Az ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletére vonatkozó kötelezettségének teljesítését.

Az ellenőrzés során a számvevők a lényeges dokumentumok alapján végzik az értékelést. A lényeges dokumentumok körébe tartoznak a kormányhivatalok törvényességi felügyeleti tevékenysége folyamatát tartalmazó ellenőrzési nyomvonalak, a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatai, a törvényességi felügyeleti eljárást ellátó szervezeti egységek ügyrendjei. Az helyi önkormányzatok felett gyakorolt törvényességi felügyeleti tevékenység értékeléshez lényegesek továbbá a lefolytatott vizsgálatokat és a megtett intézkedéseket alátámasztó dokumentumok.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével támogatja a közpénzügyi helyzet javítását, a kormányhivatalok tevékenységének szabályszerűbbé tételét és ezáltal képes előmozdítani a közpénzekkel való szabályszerű és felelős gazdálkodást a Kormányhivatalok által ellenőrzött önkormányzatoknál.
Kapcsolódó cikkek

2021. november 26.

E-roller közterületi bérbeadásának korlátozása közösségi együttélésre hivatkozással

Önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az azonos vagy hasonló életviszonyokra vonatkozó szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A szabályozás horizontális széttagolása ugyancsak ellentétes a jogalkotási törvénnyel. A normavilágosság követelményébe beletartozik továbbá, hogy a rendelet szabályozástechnikailag se legyen hibás – a Kúria eseti döntése.