Kötelező védőoltás az állami és önkormányzati intézményeknél Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

November 1-jétől az állami intézményeknél kötelező a koronavírus elleni védőoltás, az önkormányzati intézményeknél a polgármester döntésétől függ.

Tegnap este kihirdették az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet, mely a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről rendelkezik.

A kötelező oltással érintettek köre

A rendelet a köznevelési intézménynél, a szakképző intézménynél, a felsőoktatási intézménynél, a kulturális intézménynél (ha az eddigiek állami vagy önkormányzati fenntartásban működnek), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél, a honvédelmi szervezetnél, a bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben (ha az állami vagy önkormányzati fenntartásban működik), a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél (ha az állami vagy önkormányzati fenntartásban működik), a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél (ide tartozik a polgármesteri hivatal és a közterület-felügyelet is), a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott személyek vonatkozásában tartalmaz szabályozást.

Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében (ideértve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervet is) a rendelet alkalmazása nem automatikus, itt a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester dönthet a rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.

Nem alkalmazandóak a szabályok az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatottakra (kivéve az ott foglalkoztatott rendvédelmi vagy honvédelmi jogviszonyban állókra).

Meddig kell az oltást felvenni?

Az a foglalkoztatott, aki 2021. november 1. előtt nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik, vagy 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem találkozik rendszeresen ügyfelekkel; kétdózisú oltóanyag esetén pedig a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni. Azt, hogy ki minősül ügyfelekkel rendszeresen találkozónak, a munkáltató állapítja meg, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat. Fontos kiemelni, hogy csak az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett oltás fogadható el.

Ha a polgármester vagy a főpolgármester a rendeletben foglaltak alkalmazását elrendeli, akkor a munkáltató határozza meg a védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen.

Az a foglalkoztatott, aki az oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

Eltérő határidőt állapíthat meg a külpolitikáért felelős miniszter a 2021. november 1-jén tartós külszolgálaton lévő foglalkoztatottak tekintetében, és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a 2021. november 1-jén a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kirendelt foglalkoztatottak tekintetében.

Mentesítés a kötelező oltás alól

Mentesítés annak adható, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Ezt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.

Az oltás felvételének igazolása

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató által meghatározott módon igazolni. Ehhez be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, valamint az alábbiak valamelyikét:

– uniós digitális Covid-igazolvány,

– az érvényességi idő nélküli védettségi igazolványt/applikáció,

– az oltást igazoló orvos által kiállított, a védőoltásról szóló igazolás,

– az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,

– az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri.

Az oltás elmulasztásának jogkövetkezményei

Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást határidőig nem vette fel, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét igazolja, vagy mentesítés esetén az orvosi szakvéleményt mutassa be. Ha eddig a határidőig sem veszi fel a foglalkoztatott a védőoltást vagy nem mutatta be az orvosi szakvéleményt, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendel el. Itt, szemben a cégekkel, a fizetés nélküli szabadság elrendelése nem opcionális.

A munkáltató a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt, és a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé vagy az orvosi szakvéleményt nem mutatta be.

Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően legfeljebb egy éven belül felveszi a védőoltást, vagy bemutatja az orvosi szakvéleményt, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

A külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter itt is eltérő határidőt állapíthat meg.


Kapcsolódó cikkek