Meddig mehetnek el a parlamenti képviselők?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Szeptember 16. napján hozott döntést az Emberi Jogok Európai Bírósága (Bíróság) a Karácsony és Mások kontra Magyarország illetőleg a Szél és Mások kontra Magyarország ügyben. A kérelmezők azért fordultak a Bírósághoz, mert sérelmezték, hogy a házelnök bírsággal sújtotta őket a parlament munkájának megzavarása okán. Az Ars Boni jogi folyóirat cikke.


A kérelmezők a magyar parlament ellenzéki pártjának a tagjai, akik sérelmezték a házelnök által az Országgyűlés munkájának megzavarása miatt rájuk kiszabott bírságot. Véleményük szerint a bírság ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkével, azaz a véleménynyilvánítás szabadságával.

Az első ügyben a Párbeszéd Magyarország tagjai Karácsony Gergely, Szilágyi Péter (parlamenti jegyző), Dorosz Dávid és Szabó Katalin Rebeka, míg a második ügyben az LMP tagjai nevezetesen Szél Bernadett, Osztolykán Ágnes és Lengyel Szilvia fordultak a Bírósághoz.

Az első ügy kérelmezői azért fordultak a Bírósághoz, mert Karácsony Gergely és Szilágyi Péter 2013 áprilisában a Fidesz logójával ellátott transzparenssel érkeztek a plenáris ülésre, melyen az a szöveg szerepelt, hogy „loptok, csaltok, hazudtok”. A transzparens oka, hogy a kérelmezők sérelmezték az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény – véleményük szerint rendkívüli gyorsasággal, megfelelő vizsgálat nélkül történő – elfogadását. Ugyanezen napon Szilágyi Péter felszólalása során a „dohány törvény” kapcsán kifejtette, hogy a kormánypárt korrupt. Május 21-én pedig Dorosz Dávid és Szabó Rebeka a trafiktörvény módosítása ellen tiltakoztak, ami tízszázalékos garantált árrést biztosított a dohánytermék-kiskereskedőknek, és tovább bővítette a trafikokban árusítható termékek körét. A kérelmezők a törvény megszavazása után „itt nemzeti dohánymaffia működik” feliratú transzparenst feszítettek ki.

A második ügyben a földtörvény zárószavazásakor Lengyel Szilvia, Osztolykán Ágnes és Szél Bernadett „Most árulják el a gazdákat! A Fidesz-maffia jobban teljesít” feliratú transzparenst emelt fel. Az Országgyűlés elnöke ezen cselekmények miatt 170 euró és 600 euró közötti pénzbírsággal sújtotta a kérelmezőket, tekintettel arra, hogy cselekményükkel megzavarták az Országgyűlés munkáját. Szilágyi Pétert sújtotta a legsúlyosabb bírsággal, tekintettel arra, hogy ő képviselői tisztségén kívül parlamenti jegyzői tisztséget is betöltött.

A kérelmezők szerint a bírság kiszabása sérti az Egyezmény 10. cikke által biztosított véleménynyilvánítás szabadságát, a 13. cikk szerinti hatékony jogorvoslathoz való jogot és a 14. cikk szerinti diszkrimináció tilalmát, főként, hogy a bírság kizárólag a házelnök hatáskörében került kiszabásra.

Az ügy kapcsán a Jobbik az Alkotmánybírósághoz fordult az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49. § (4), (7) és (8) bekezdéseivel, az 50. § (1), (2a) és (4) bekezdéseivel, valamint az 52. § (2), (3), (5) és (6) bekezdéseivel szemben, amit azonban az Alkotmánybíróság 3206/2013. (XI. 18.) AB határozatában és 3207/2013. (XI.18.) AB határozatában elutasított. Indokolása szerint:

[25] A képviselői szólásszabadság tekintetében az Alkotmánybíróság szerint különbséget kell tenni a véleménynyilvánítás szabadsága és a véleménynyilvánítás megjelenítésének formája, módja között. A véleménynyilvánítás szabadsága – alkotmányos alapjogként – fokozott védelmet élvez, azt csak az emberi méltósághoz, a becsülethez és a jó hírnévhez való jogok védelme, valamint a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltósága – mint külső korlátok – korlátozhatják. [26] Más a helyzet azonban a vélemény külső megjelenítésének formájával, módjával kapcsolatban. Erre nézve ugyanis az Országgyűlésnek jogában áll olyan (ön)korlátozó rendelkezéseket alkotni, amelyek garantálhatják a testület méltóságát és zavartalan működését. Ezek a szabályok gyakorlatilag olyan „tűrési határt” vonnak meg, amelyen belül maradva még biztosítható az érdemi testületi működés.
Változó civil világ – 2. átdolgozott kiadás, 2014

Az első kötet megjelenése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, különös tekintettel a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv, szükségessé tették a könyv átdolgozását, aktualizálását. Külön fejezet foglalkozik a NAV gyakorlatával is.

Bővebb információk és megrendelés itt

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a hazai jogszabályok közül vizsgálata alá vonta az Alaptörvény XXVII. Fejezetének 5. és 6. szakaszát, illetőleg a 2012. évi XXXVI. törvény 2.,46.,47.,49. és 51. fejezetét. A nemzetközi szabályok közül pedig az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 21. szakaszát, illetőleg az Európai Parlament eljárási szabályzatát.

Az Európai Parlament eljárási szabályzatánál külön kiemelte, mely szerint a képviselők magatartását a kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie és tiszteletben kell tartaniuk a Parlament méltóságát, amely magába foglalja, hogy nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a Parlament munkáját sérti vagy akadályozza.

Döntésében a Bíróság megállapította, hogy a fentiek alapján bevett gyakorlat, hogy a parlamentek szankciókat alkalmaznak, tekintettel arra, hogy a mentelmi jog a külső behatások ellen véd, míg a szankciók a belsők ellen.

A Bíróság figyelembe vette a 10. cikk rendelkezését, majd az elérendő célt és úgy vélte, hogy bizonyos körülmények között lehetőség van a korlátozásra, azonban jelen beavatkozás nem tekinthető „szükségesnek egy demokratikus társadalomban” a 10. cikk 2. §-a értelmében, tekintettel arra, hogy enyhébb szankciókat nem alkalmazott (megrovás, figyelmeztetés).

A Bíróság döntése értelmében így a kérelem a 10. cikk és 13. cikk tekintetében elfogadható, míg a többi rész tekintetében a kérelmet a Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította. A döntést a testület egyhangúlag hozta meg, és egyben megállapította, hogy az ítélet jogerőssé válását követő 3 hónapon belül Magyarország a bírság teljes összegén felül 3000 euró nem vagyoni kártérítésre és 6000 euró ügyvédi költség megfizetésére köteles az első ügyben, míg a második ügy kérelmezői ugyanezen kártérítésre jogosultak, kivéve, hogy az ügyvédi költség számukra 4500 euró.

Összegzés: A Strasbourgi Bíróság a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásánál mindig is szigorúbb követelményeket alkalmazott. Jelen döntés azonban még jobban kiterjeszti a véleménynyilvánítás szabadságát. Eddig áttörést az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése hozott a véleménynyilvánítás szabadságában, ami azóta Sullivan szabályként híresült el, azaz a közhivatalnokok hivatali tevékenységük során magasabb bírálatot kötelesek elviselni, és csak bizonyítottan rosszindulatú és koholt bírálat ellen élveznek védelmet. Jelen döntést felfoghatjuk a Sullivan szabály ellentétes interpretációjának is, azaz a közszereplők hivatalai tevékenységük során nagyobb védelmet élveznek, és esetlegesen az Országgyűlés házrendjének megsértése esetén csak enyhébb büntetés alkalmazható, míg a súlyosabb szankciók (bírság) csak annyiban, ha bizonyítható, hogy a parlamentet és a parlament rendjét bizonyíthatóan súlyosan sértették.

Szerző: Klemencsics Andrea

Az írás az Ars Boni jogi folyóiratban jelent meg. Az Ars Boni az Ügyvédvilág szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.