Veszélyhelyzet – változó kereskedelmi és közbeszerzési szabályok, és a védekezésre fordítandó költségek finanszírozására vonatkozó kormányzati intézkedések Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Csütörtök éjjel 23 óra 52-kor a Kormány kihirdette az első, részletszabályokat tartalmazó 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletet, amely az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységre és a csomagküldő kereskedelemre vonatkozóan állapít meg új szabályokat és részletesen rendelkezik a védekezésre fordítandó költségek finanszírozásáról és a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések szabályairól.

Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységre és a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó új szabályok

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.

A Rendelet ezen kívül lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható legyen.

A járványügy szempontjából fontos korlát, hogy a nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

Ebben az időszakban a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható, azonban a bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

A védekezés költségeinek finanszírozása

Az új Rendelet könnyít mind a védekezésre fordítandó költségek finanszírozásán, mind a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések szabályokon.

A Rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek terén vezet be könnyítéseket. Ahhoz, hogy az új szabályokat alkalmazni lehessen, fontos, hogy azokra az Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja vagy az általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek finanszírozása tekintetében, a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat érintően kerülhet sor. A Rendelet az alábbi könnyítéseket tartalmazza:

  1. kötelezettséget vállalni előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül is lehet.
  2. a pénzügyi ellenjegyzésre a kötelezettségvállalást követően, a kötelezettségvállalás felülvizsgálata eredményének függvényében, utólag is sor kerülhet, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül.
  3. kötelezettségvállalásra a kötelezettségvállaló írásbeli (ideértve az elektronikus utat is) utasítása alapján is sor kerülhet.
  4. a 3-as pontban meghatározott esetben a megállapodás, szerződés megkötésére szóban vagy távollévők között tett jognyilatkozattal is sor kerülhet, amelyet utólagosan legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell írásba foglalni.
  5. az államháztartást szabályozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásokkal, bejelentésekkel összefüggő bírságok – így különösen a veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben tett kötelezettségvállalások, pénzügyi kifizetések kapcsán – nem szabhatóak ki.

A 1-es és 2-es pontban meghatározott esetben, ha a kötelezettségvállalás összege eléri a bruttó 100 000 000 forintot, a kötelezettségvállaló egy munkanappal a kötelezettségvállalást megelőzően köteles tájékoztatni az államháztartásért felelős minisztert.

Fogyasztóvédelem a digitális korban

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések szabályai

A Rendelet lehetővé teszi, hogy a közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérő jogosult a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzéseket a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítése alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósítani. A hatékony és gyors működés érdekében lehetőség van arra, hogy a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja a Kormány másik tagjára delegálja a mentesítésre irányuló döntési jogkörét.

Az ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzést közbeszerzési eljárás vagy egyéb beszerzési eljárás lefolytatása nélkül a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhatár (nemzeti értékhatár) elérése vagy meghaladása esetén jogosult megvalósítani, lehetőség szerint három ajánlat bekérésével (kivételes sürgősség esetén azonban a szabályok mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre).

Az ajánlatkérő köteles előzetesen megvizsgálni, hogy a beszerzési igénye központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető-e. Ha igen, akkor az ajánlatkérő mentesül az ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő díj megfizetése alól. Fontos szabály, hogy a beszerzési igény kielégítésére alkalmas keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések a rendkívüli helyzet által megkívánt mértékben, illetve módon módosíthatóak.

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések vonatkozásában nem kell alkalmazni a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél korábban, kormányhatározatban bevezetett beszerzési tilalmat (informatikai eszközök beszerzése, létesítése, valamint a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése).

Ezen beszerzések szabályszerűségét az államháztartásért felelős miniszter utólag ellenőrzi, illetve fontos, hogy ezeket a szabályok nem lehet alkalmazni Európai uniós fejlesztési források felhasználása esetén.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek

2020. március 13.

A koronavírus-járvány munkajoga

Egyre komolyabb készültségi helyzet van idehaza is a járvány miatt. De vajon milyen jogai vannak egy munkavállalónak, és milyen egy munkáltatónak karantén idején? Egyáltalán, mikor lehet karantént kihirdetni és ki viseli a költségeket? E kérdésekre igyekszik választ adni összefoglalónkban dr. Kricskovics-Béli Boglárka ügyvéd a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda munkatársa.
2020. március 13.

Munkáltatói kisokos a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre

Milyen hatással van a vírus a munkaviszonyra? Milyen praktikus tanácsok adhatók? Melyek a munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelezettségei? Mik a vis maior munkajogi vonatkozásai? Melyek a hatósági zárlat esetén irányadó szabályok? Ezekre és sok más kérdésre ad választ a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda összeállítása.