Visszatérő hiányosságokat lát az ÁSZ a pártoknál


Az Állami Számvevőszék a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika (LMP – Magyarország Zöld Pártja), a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt gazdálkodását ellenőrizte.


A törvény szerint azok a pártok nyújthatnak szervezeti kereteket a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, amelyek kinyilvánítják, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A pártok költségvetési támogatásának is az az alapja, hogy gazdálkodásuk törvényes és átlátható legyen. A pártoknak évente be kell számolniuk a törvényi keretek szerinti gazdálkodásukról.

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás szerint a költségvetési támogatásban részesült pártok gazdálkodását kétévente ellenőrzi. A pártok pénzügyi beszámolása alapján az ellenőrzés visszajelzést ad arról, hogy a pártok eleget tettek-e az Alaptörvényben és a Párttörvényben a pártként való működéshez előírt alapvető követelményeknek, gazdálkodásuk törvényes és átlátható volt-e. A törvényes gazdálkodás helyreállításához az ÁSZ honlapján korábban közzétett öntesztek és a honlapon a mai naptól elérhető nyilvános kézikönyv támogatást nyújtanak.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt a 2019-2020. években a törvényes gazdálkodás alapvető szabályozási feltételeit biztosította. Ugyanakkor a 2019-2020. évi könyvvezetése és gazdálkodása során a jogszabályi előírásokat nem tartotta be, emiatt a pénzügyi kimutatásai nem voltak megalapozottak.

A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika (LMP – Magyarország Zöld Pártja) és a Párbeszéd Magyarországért Párt 2019-2020. években ugyanakkor a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeit nem biztosította. A 2019-2020. évi könyvvezetésük és gazdálkodásuk során a jogszabályi előírásokat nem tartották be, emiatt pénzügyi kimutatásaik nem voltak megalapozottak.

Az Állami Számvevőszék a megállapítások alapján javaslatokat fogalmazott meg, amelyre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. A törvényes gazdálkodás helyreállításához az Állami Számvevőszék honlapján korábban közzétett öntesztek és a honlapon a mai naptól elérhető nyilvános kézikönyv nyújtanak támogatást.

Vannak visszatérő hiányosságok

Az Állami Számvevőszék az érintett pártok gazdálkodását korábban több alkalommal ellenőrizte. A visszatérő szabálytalanságok arra mutatnak rá, hogy a pártok nem gondoskodtak a korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetéséről, annak ellenére, hogy ezt a párt az ellenőrzési megállapításokra készített intézkedési terveiben vállalta.

Az ellenőrzött pártok esetében a törvényesség és az átláthatóság területén feltárt lényeges és visszatérő törvénysértések alapján felvetődhet a kérdés: eleget tesz-e a pártként való működéshez és a költségvetési támogatáshoz való hozzájutáshoz előírt alapvető követelményeknek?

Miért fontos a pártok gazdálkodásának törvényessége?

A Párttörvény állapítja meg a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályokat. A törvény szerint azok a pártok, mint sajátos egyesületek nyújthatnak szervezeti kereteket a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, a politikai életben való állampolgári részvételhez, amelyek kinyilvánítják, hogy a törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Párttörvény egyben a politikai élet tisztasága érdekében biztosítja a pártok részére azt a jogosultságot, hogy az állami költségvetésből támogatásban részesüljenek. Magyarország Alaptörvénye szerint a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, amelynek a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ezáltal a pártok működésének és költségvetési támogatásának alapja, hogy gazdálkodásuk törvényes és átlátható legyen.

A pártoknak évente be kell számolniuk a törvényi keretek szerinti gazdálkodásukról. Törvényi előírás alapján az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatásban részesült pártok gazdálkodását kétévente ellenőrzi. A pártok pénzügyi beszámolása alapján az ellenőrzés visszajelzést ad arról, hogy a pártok eleget tettek-e az Alaptörvényben és a Párttörvényben a pártként való működéshez előírt alapvető követelményeknek, gazdálkodásuk törvényes és átlátható volt-e.

Az ÁSZ jelentései, valamint a sajtóösszefoglalók itt érhetőek el:

Lehet Más a Politika: jelentés, sajtóösszefoglaló

Magyar Szocialista Párt: jelentés, sajtóösszefoglaló

Demokratikus Koalíció: jelentés, sajtóösszefoglaló

Jobbik Magyarországért Mozgalom: jelentés, sajtóösszefoglaló

Párbeszéd Magyaroszágért Párt: jelentés, sajtóösszefoglaló

(aszhirportal.hu)




Kapcsolódó cikkek

2022. augusztus 9.

Az Nmjtv. a bírósági gyakorlatban – Joghatósági kérdések

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportot állított fel a nemzetközi magánjogi törvénnyel kapcsolatos bírói gyakorlat vizsgálatára. Cikkünk első részében a joghatósággal kapcsolatos megállapításokat vesszük górcső alá.